Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vakbonden niet mals voor sociaal-economische plannen van oranje-blauw

Vakbonden niet mals voor sociaal-economische plannen van oranje-blauw

BRUSSEL -- “Dat is er ver over”, zo reageert ACV-voorzitter Luc Cortebeeck aan Belga op het plan om in cao's rekening te houden met een belastingvermindering. De oranje-blauwe onderhandelaars willen daarmee de loonkostenhandicap met de ons omringende landen in de komende regeerperiode met 2 procent verlagen.

Er is geen loonhandicap, zeggen de vakbonden. Dat leiden zij af uit het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Volgende week dinsdag organiseren het ABVV en het ACV een gemeenschappelijke persconferentie waar ze de oranje-blauwe plannen willen toetsen aan hun verlanglijstje dat ze op 18 juni afleverden aan de informateur.

In een dagboek op de website van het ABVV laat voorzitter Rudy De Leeuw zich al een ganse week bijzonder kritisch uit over oranje-blauw. “Wat op ons afkomt op vlak van flexibiliteit, pensioenen, lastenverlagingen voor ondernemingen ... is niet mis”, schreef hij vrijdag. De beslissing om een andere feestdag die in een weekend valt in te ruilen voor een Vlaamse en Waalse feestdag noemde De Leeuw “prutswerk”.

De oranje-blauwe maatregelen over flexibiliteit kregen het zelfde label. “Het voorstel van oranje-blauw voor een loopbaanrekening loopt helemaal de spuigaten uit: werknemers zouden zelf kunnen beslissen wanneer ze langer willen werken en wanneer niet. Een berekening van de arbeidstijd op jaarbasis zou overuren in de praktijk afschaffen, lange werkweken van meer dan 38 uur mogelijk maken…Als mensen bijvoorbeeld in de periodes dat de kinderen klein zijn, minder uren zouden werken zouden ze die moeten “inhalen” op het einde van hun loopbaan. En hoe gaat dat in de praktijk als je van werkgever verandert? Neem je je “debit” of “credit” uren dan mee? Prutswerk is het!”

Na het incident rond de uitspraken van Bart De Wever besloot De Leeuw: “De winter zal kil en koud zijn.” En in één ruk door noemde hij De Wever een “mestkever”. Als de oranje-blauwe onderhandelaars er toch ooit in slagen om een regering te vormen, zullen ze blijkbaar op weinig applaus van de vakbonden kunnen rekenen.

ommekeer

enige profileringsdrang zal beide vakbonden (op de vooravond van de sociale verkiezingen) zeker niet vreemd zijn
dit haantjesgedrag kan echter niet verhullen dat aan de grondtoon weinig verandert :
1) 8 jaar lang hebben de socialisten vooral de rode loper mee uitgelegd voor een liberaal beleid in België; niet alleen bij ons natuurlijk, als je het "socialisme" bekijkt in Europa (Duitsland, Nederland, Groot Britanië ...)
is het niet meer dan een beetje aanmodderen in de marge van een geglobaliseerde werelddictatuur van het grootkapitaal
2) het ACV kan er niet onderuit (nog maar eens) massaal stemmen te hebben geleverd aan CD&V en NV-A; oranje-blauw zal (misschien, want nog niet aan de eindmeet) met een beleid starten dat conservatief en liberaal is; een beleid dat niet anders dan haaks kan staan op de vakbondswetten van rechtvaardigheid en solidariteit
Alnaargelang de richting van de wind (sociale verkiezingen bvb. of politiek in het beleid of de oppositie zitten) verandert de toon, maar fundamenteel is er geen echte kentering. Hiervoor zie ik drie elementen noodzakelijk :
1) het werken aan politieke bewustmaking bij de brede bevolking; tegenstroom voor het liberaal gedachtengoed dat (oa. door de media) meer en meer opgang vindt
2) een radikaal progressief politiek antwoord dat verder gaat als de huidige centrum-partijen (cfr sp in Nederland), en politiek vertaling geeft aan de ongenoegens die in brede lagen van de bevolking leeft
3) een progressief politieke stroming die ook een internationale dimensie krijgt (zie ook de wereldvakbond die nog duidelijker en krachtdadiger zijn standpunten en acties moet realiseren)
zoals de sociale fora is immers een politieke samenwerking over de nationale grenzen het enige antwoord tegen het wereldwijd geörganiseerd onrecht en uitbuiting