Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Foto's] Internationale dag van de Druggebruiker

[Foto's] Internationale dag van de Druggebruiker

Naar aanleiding van de internationale dag van de druggebruiker was er een actie voorzien in Antwerpen. Vanochtend kwam het bericht dat de actie verboden was. Het mocht wel op het Sint Jansplein, maar niet op De Coninckplein, zoals voorzien. Uiteindelijk kwamen de actievoerders met de politie overeen een korte actie van een half uur op De Coninckplein te houden.

IMGP1144.jpg

Op het spandoek stond “Stop het 'Zwartschapen' van de druggebruiker” en daar gingen ook de toespraken over. Welke zin heeft het druggebruikers te stigmatiseren? Lost dit het probleem op?

IMGP1122.jpg

Philippe De Craene
In elke grootstad huizen er in het centrum van de stations straat bewoners waaronder druggebruikers. Zo ook in de Antwerpse stationsbuurt en het De Coninckplein., Deze mensen leven op en rond de pleintjes en hebben het niet gemakkelijk door een aaneenschakeling van factoren zoals kansarmoede, gezondheidsproblemen, werkloosheid, eenzaamheid, ontgoocheling, dakloosheid en sociale uitbuiting. Ze behoren tot de meest kwetsbare groepen in deze gemeenschap.
Het beleid 4n de media wijzen deze mensen echter aan als daders van onveiligheid. In het kader van de strijd tegen drugsoverlast stapelen politionele acties zich op. Mensen werden voortdurend verplicht zich te legitimeren. Verbale intimidaties van de kant van de politie waren schering en inslag. En daar bleef het niet bij. Mensen werden ook tegen de straat gegooid en ook op andere manieren fysiek aangepakt, zonder dat ze enige wet of reglement hadden overtreden. Zonder dat ze enige vorm van overlast veroorzaakten.

IMGP1128.jpg

Koen Calliauw
Deze actie is geen reclame voor druggebruik. Als ervaringsdeskundige, weet hij wat drugs met een mens kunnen uitrichten. Maar het repressieve beleid schept problemen in plaats van ze op te lossen.

IMGP1116.jpg

De achterzijde van de spandoek verwijst naar de vereniging "Trekt uw plant"
zie http://www.indymedia.be/nl/node/8225
en http://www.indymedia.be/nl/node/8987