Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Interview] Acties tegen wapentransporten via het spoor

[Interview] Acties tegen wapentransporten via het spoor

Vijf jaar na de start van de militaire transporten richting Irak, toont Vredesactie wat ons NAVO-lidmaatschap in de praktijk betekent: ‘De oorlog in Irak loopt via uw spoor!’. Met geweldloze acties in de stations op vrijdag 9 en zaterdag 10 november willen zij de NMBS en de overheid aanspreken op hun verantwoordelijkheid. We belden Roel Stynen van Vredesactie voor wat meer uitleg.

Amerika_Irak_FC-500x-354_500x354.jpeg

Vrijdag en zaterdag staan er allerlei dingen te gebeuren in en rond de stations. Deze acties worden georganiseerd door Vredesactie, maar wat is Vredesactie nu juist?
Vredesactie is een pacifistische vredesorganisatie en ik denk dat veel mensen ons vooral kennen van de campagne Bomspotting rond kernwapens wat een campagne van Vredesactie is. Wat wij eigenlijk proberen te doen is de pacifistische thema’s op de agenda zetten en er iets rond te doen, mensen in beweging te zetten door geweldloze actie.

Vredesactie onderneemt wel vaker acties die in het oog springen. Wat is de bedoeling van de acties dit weekend?
We proberen een boodschap te geven aan de NMBS en aan de NMBS-reizigers enerzijds en aan de overheid anderzijds.
Waar het eigenlijk om gaat is dat de NMBS transporten voor het Amerikaanse leger verzorgt. Wat er gebeurd is dat Amerikaans materieel dat gestationeerd is in Duitsland, via de Antwerpse haven naar de Golf wordt verscheept om dan in te zetten in Irak of Afghanistan. Een heel groot deel daarvan komt via het spoor. Het is de NMBS-holding die dat verzorgt dus op die manier wordt ons Belgische spoorwegennet dat we zelf dagelijks gebruiken dan ook gebruikt voor oorlogsvoorbereiding en oorlogsdoeleinden.
En dat zien we eigenlijk niet zitten. We voelen er ons als reizigers niet comfortabel bij dat bij wijze van spreke achter de trein die we zelf nemen dat er daar een militair transport achter volgt.
We spreken de NMBS daarop aan en willen dat die stoppen en dat de NMBS ons kan garanderen dat het spoorwegennet niet langer wordt gebruikt voor militaire doeleinden.

Gaat het dan enkel om de veiligheid?
Niet alleen dat. Wij zien een spoorwegennet als een manier van transport en communicatie, een heel goed transportmiddel dan nog, maar zoals het nu loopt is ons land eigenlijk mee een stuk van de oorlogsmachine van het Amerikaanse leger en dat zien we niet zitten.
Het komt er op neer dat de NMBS geld verdient aan oorlog.

Jullie hebben al verschillende acties gedaan, maar waarin verschilt deze van de vorige?
Ze verschilt niet in zoverre van andere acties, maar deze actie is natuurlijk wel laagdrempeliger en ludieker of symbolischer dan de burgerinspecties die we doen op militaire domeinen.
De idee erachter is wel hetzelfde; namelijk geweldloze actie om een thema op de agenda te zetten en onder de aandacht te brengen.
Deze actie is misschien wel toegankelijker voor mensen om aan deel te nemen.

Dus even samengevat: waar moeten we zijn deze vrijdag en zaterdag en waarom is het belangrijk om hier naartoe te komen?
Er zijn acties gepland, georganiseerd door de lokale bomspottinggroepen, in Leuven, Brussel, Antwerpen, Gent, Pajottenland, Geel, Eeklo en Knokke. Dat is verspreid over vrijdag en zaterdag. Voor de concrete data, plaatsen en uren kunnen mensen gaan kijken op onze site www.vredesactie.be.
Mensen die niet kunnen deelnemen op de dag zelf, kunnen ook via de website een klacht invullen, gericht aan de NMBS en die wordt dan op de verschillende actieplekken aan de NMBS zelf overhandigd.