Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Europese boeren vragen een landbouwbeleid gericht op kwaliteit, niet op vrijhandel

Europese boeren vragen een landbouwbeleid gericht op kwaliteit, niet op vrijhandel

BRUSSEL - Zo'n 350 Europese boeren, aangesloten bij de wereldwijde boerenbeweging Via Campesina, kwamen maandag in Brussel hun ongenoegen uiten over het Europese landbouwbeleid. Of liever over "het gebrek aan een Europees landbouwbeleid", zoals één van hen het uitdrukte. Jaarlijks verdwijnen in Europa honderduizenden boeren.

"Vandaag zitten de Europese ministers van Landbouw hier in Brussel samen om te spreken over het Europese landbouwbeleid tot 2013," zei René Louail van de Europese boerenbeweging CPE (Coördination Paysanne Européenne). "Wij komen hen onze éigen toekomstvisie uitéénzetten. De Europese Commissie mag niet dezelfde fout maken als in 2003, toen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op maat gesneden werd van de Wereld Handelsorganisatie (WTO)."

"De WTO is ondertussen in crisis, et tant mieux! Wij willen geen beleid van liberalisering. Hoe meer je de landbouw liberaliseert, hoe meer familiale boeren zullen sneuvelen. In de plaats daarvan willen we instrumenten om de productie te controleren," aldus Louail.

De boeren willen een beleid dat niet gericht is op handel maar op duurzame landbouw. "Een landbouwbeleid dat zowel de producenten, het milieu, de gezondheid als de leefbaarheid op langere termijn respecteert," zegt bioboer Jean-Pierre De Leener.

De Leener - voorzitter van het Vlaams Agrarisch Centrum (VAC) - legt uit waar het fout ging: "Het Europese landbouwbeleid is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat we voldoende voedsel produceerden voor de Europese bevolking. Dat gebeurde via gegarandeerde prijzen voor graan, rundsvlees, melk en suiker en via invoertaksen aan de grenzen. Dat beleid is ontspoord toen we na twintig jaar niet meer met een tekort maar met een overschot zaten. Als men toen op een redelijke manier de productie had gecontingenteerd, met een keuze voor kwaliteit in plaats van kwantiteit, had men dat kunnen ombuigen. Maar dat heeft men niet gedaan. Men heeft gekozen voor export, voor concurrentie op een vrije wereldmarkt. En men veronderstelt dat we daarom geen landbouwbeleid meer nodig hebben."

Een zware vergissing, vinden de boeren. "Eigenlijk zijn zowel de boeren hier als die in het Zuiden de dupe van dat systeem," zegt De Leener. "Als wij goedkope kippen invoeren uit Brazilië, dan hebben we er hier teveel, die we dan exporteren naar West-Afrika, wat dan weer de boeren dààr nekt..."

"Wat wij zeggen is: 'gooi landbouw uit de WTO en zorg ervoor dat regio's hun eigen voedselsoeveriniteit kunnen uitbouwen'. Precies zoals ook wij dat in het verleden gedaan hebben in Europa en de VS. Onze producten naar het Zuiden exporteren is totaal fout, omdat ook dààr landbouw de motor van ontwikkeling is," aldus De Leener.

"Het uitbouwen van een Europese boerenbeweging is van het grootste belang," zei René Louail, die ook uithaalde naar de plannen van de Europese Commissie om landbouwgrond te bestemmen voor de productie van biobrandstoffen in plaats van voedsel. "We hopen dat behalve andere boerenorganisaties ook consumentenorganisaties zich achter onze eisen zullen scharen. Zo kunnen we bouwen aan een echt alternatief voor de huidige economische orde. Laten we de strijd en de hoop globaliseren in plaats van de handel!"