Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Foto's] Steek je licht op en kom uit je kot

[Foto's] Steek je licht op en kom uit je kot

In Gent kwamen de Verenigde Verenigingen samen, onder het motto: "kom uit uw kot" kwamen allerlei verenigingen, samen in een verenigingenmarkt en debatten. Dit jaar was de slogan, kom uit uw kot en steek uw licht aan! Elke bezoeker kon dan ook een SPAARLAMP mee naar huis nemen. Verderop zie je nog een reportage van R.Clément onder http://www.indymedia.be/node/24978

KK-Licht-en-lucht-1.gif

de verenigde verenigingen doen ook projectoproepen waaronder deze:
“Kom uit uw Kot!” Met deze gekende boodschap roepen verenigingen in Vlaanderen iedereen op om mee te doen. En wat is een betere reden om uit je kot te komen, dan met anderen je droomzomer waar te maken? Kom uit uw Kot lanceert de oproep “De zomer van je dromen” – een hemelse vraag naar zomerse, leuke, dromerige, sociale of stoute dromen van Vlamingen! Laat ons weten hoe jij je droomzomer inkleurt voor 15 juni en wie weet komt het Droomteam jouw wens vervullen. Of maak kans op een van de 100 droomcheques t.w.v. 500 euro.

info: http://www.deverenigdeverenigingen.be of www.komuituwkot.be

14.00 – 15.30 uur Panelgesprek: cijfers over vrijwilligerswerk op de rooster gelegd
Moderatie: Guido Knops (Koning Boudewijnstichting) Panel: Caroline Gijselinckx (HIVA) - Luc Callaerts (11.11.11) - Mario Knippenberg (Vrijwilligersacademie) - Hugo De Vos (FOV, de Verenigde Verenigingen) - Nathalie Bekx (Tijdbank vzw)
De Koning Boudewijnstichting en het Hoger Instituut van de Arbeid presenteren het onderzoek "Kritische analyse van cijfergegevens omtrent vrijwilligerswerk in België". Zien vrijwilligers er nu anders uit dan vroeger? Moeten verenigingen zich aanpassen en zo ja, hoe?

15.45 – 17.00 uur Debat verenigingsleven en de toekomst
Moderatie: Els Van Heuverzwyn (Radio 2) Panel: Ann Demeulemeester (de Verenigde Verenigingen) - Naima Charkaoui (Minderhedenforum) - Rik Pinxten (Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging) – Prof. Mark Hooghe (prof. KUL) - Walter Verbeke (Euroclear) - Katja Van Putten (Fé)
Hoe ontwikkelt het verenigingsleven zich in een stedelijke context? Hoe gaan verenigingen om met interculturaliteit, met de onmiddellijke omgeving? Staan ze sterker als ze samenwerken met elkaar? Of met anderen, zoals de (lokale) overheid, spontane burgerinitiatieven, bedrijven en media? Het panel zoekt samen met u naar antwoorden en schetst zo een beeld van de vereniging van de toekomst.

Zaal 2

14.00 – 14.45 uur Kom uit uw Kot en … aan het Woord: Antwerpen
Steven Wouters (ACW) en Koen Kuylen (AahW)
Kom uit uw Kot inspireerde Antwerpse verenigingen om samen actie en beleid te voeren. Dankzij ‘Antwerpen aan het Woord’ werd er veel met bewonersgroepen en lokale verenigingen gewerkt. De voortrekkers van beide initiatieven geven tips over lokale samenwerking tussen verenigingen.

15.00 – 15.45 uur Publiek-Maatschappelijke Samenwerking: ABC Verkeersplatform
Willy Price, Eddy Van den Eede, Luk Vanden Poel (Verkeersplatform)
Publiek-maatschappelijke samenwerking voor een veilige mobiliteit kan! In de praktijk betekent dit dat burgers, scholen, verenigingen en instanties er samen aan moeten werken. Een interactieve workshop met ervaringsdeskundigen uit onder meer Opwijk.

16.00 – 16.45 uur Diversiteitsmethodieken onder de loepe
Poli Roumeliotis (Minderhedenforum) en Kelly Franceus (Initiatief)
Interculturaliseren, diversifiëren, iedereen gelijke kansen, …velen willen wel, maar weten niet hoe. Of slaan de bal mis en krijgen een boemerangeffect. Een overzicht van do’s, don’ts en methodieken.

Zaal 3

14.00 – 14.45 uur Onbeperke toegang. Werken met personen met een handicap.
Els Bertels (Socius)
We willen graag dat iedereen zich goed voelt in onze vereniging. Toch? Maar om personen met een handicap te laten deelnemen aan activiteiten moet je drempels wegwerken. Tips en discussies over toegankelijkheid.

15.00 – 15.45 uur Elders Verworven Competenties: de competentiebox
Gerd Vanmeenen (Formaat)
Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen ontwikkelde een spelvorm om jongeren te helpen inzien dat ze binnen het jeugdwerk heel wat leerervaringen kunnen opdoen. Ook bruikbaar voor verenigingen buiten het jeugdwerk!

16.00 – 16.45 uur Verenigd op Web 2.0
Max Frans, Jon Goubin en Hugo Callens (Socius)
Podcasten, vodcasten, WIKI's, bloggen, Flickr, YouTube... Ken jij deze Web 2.0 begrippen? Wat gaat er achter schuil en hoe kan je er als vereniging mee aan de slag? Een workshop die je een verhelderende kijk geeft op deze interactieve wereld.

Zaal 4

14.00 – 14.45 uur Vrijwilligerswet en -verzekering
Geraldine Mattens (Vlaamse Sportfederatie)
Betere erkenning, positionering en waardering van de vrijwilliger en zijn werk. Dat was het doel van de nieuwe vrijwilligerswet. Het werd een moeilijke bevalling met vele complicaties, maar nu is de couveusetijd definitief over. Dringend tijd dus om deze boreling eens tegen het licht te houden.

16.00 – 16.45 uur Waar naartoe met de nieuwe reiswetgeving?
Michel Vandendriessche (Vakantiegenoegens)
Heel wat verenigingen gaan in groep op reis. Wist je dat de reiswetgeving onlangs grondig werd veranderd? Een korte uiteenzetting over hoe ver je als vereniging letterlijk nog kan gaan.

KK-Brugse-Poort-2.gif

via een korte tekening op een karton, kon je je vereniging toelichten, 's avonds werden deze kartonnen in de luchter gehangen

KK-Karen-Hiergens-3.gif

de verantwoordelijke Karen Hiergens

KK-Rad-4.gif

de vereniging Buurthuis Arco uit Aalst stelt zich door middel van een rad, met in het middelpunt 23 wat verwijst naar de grondwet art.23 o.a.recht op cultuur.

KK-SCOUTS-5.gif

ook de scouts mochten niet ontbreken

KK-LICHT-OP-6.gif

de vereniging uit de marge, vangt kwetsbare jongeren op!
bijvoorbeeld allochtone jongeren hebben niet veel jeugdhuizen in Vlaanderen waar ze welkom zijn of een jeugdhuis voor henzelf.

migrantenmeisjes komen ook niet altijd aan de bak in het klassieke jeugdwerk, ook voor hen bestaat uit de marge(http://www.uitdemarge.be)

KK-VELT-7.gif

ook de vereniging voor ecologische leef en teeltwijze(Velt)
was aanwezig! (info@velt.be)

KK-DR-BIBBER-8.gif

het bekende spel Dokter Bibber mocht niet ontbreken

KK-Papierlucthter-9.gif

de luchter met voorstelling van de verenigingen(heel origineel)

KK-KP-10.gif

ook de minister was weer op bezoek(Kris Peeters)

KK-sofa-12.gif

sofagesprekken geleid door Paul Schrijvers(de grote man achter De Roma in Borgerhout)

KK-catering-11.gif

de catering verzorgd door jongeren!
lekkere broodjes, soep en ganse dag koffie, frisdrank of een glaasje wijn, ook pralines

KK-Bas-Bannings-12.gif

slotact optreden Bart Peeters en combo met concert "slimmer dan de zanger"

Er staat een foutje bij de

Er staat een foutje bij de commentaren.
De grote man van de Roma in Borgerhout heet Paul Schijvens. De man op de foto is Paul Schrijvers, acteur en performer.