Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Fotoverslag] Opendeur beschermde werkplaats Werminval

[Fotoverslag] Opendeur beschermde werkplaats Werminval

Werminval is een beschermde werkplaats die, dank zij een uitgebreide structuur, dadelijk kan inspelen op de noden en de vragen van elke opdrachtgever. Getuige de jarenlange samenwerking met belangrijke bedrijven! Persoonlijke contacten met onze diensten zijn altijd mogelijk. Zij staan dagelijks ter uwer beschikking.

Zie ook http://www.indymedia.be/nl/node/25076

We-monument-2.gif

dit beeldje werd hier neergezet aan de inkom van de beschermde werkplaats Werminval te Merksem(http://www.werminval.be)
in het jaar voor de andersvaliden 1981
er staat wel jaar van de gehandicapten

dat is al een belediging op zich
dus de mensen met een beperking zullen
aan dat jaar 1981 niet veel gehad hebben

26 jaar later zijn er nog steeds gebouwen
waar je niet met een rolstoel binnen kan

We-vijs-draai-klik-3.gif

vijs draai klik
vijs draai klik
vijs draai klik

dag in dag uit
dag in dag uit

week in week uit
week in week uit

jaar in jaar uit
jaar in jaar uit

hier het activiteitencentrum in werking
voor niet te snelle mensen

WE-debby-4.gif

het maken van de kandijstick

WE-Nancy-5.gif

het naaiatelier

We-naaimachien-6.gif

stikmachine

We-spuit-7.gif

de verzending

We-etiket-8.gif

werminval zijn uitgerust om een brede waaier aan etiketten te maken
groot, lang, klein of rond; barcode of tekst; het wordt allemaal gedaan door deze gemakkelijke werknemers

WE-op-een-rij-9.gif

dozen vouwen, ook in de gevangenissen bestaat dergelijk atelier

We-drukpresse-10.gif

de krimpafdeling
In een uitgebreid machinepark worden in drie krimptunnels allerlei produkten in een (milieuvriendelijke) plastiekfolie verpakt of herverpakt. Tot 16.000 verpakkingen per dag !

We-etiketten-11.gif

nog 2 dames die etiketten kleven

We-romulus-en-remus-12.gif

ook de familie komt op de opendeurdag meehelpen, zelfs kinderen

We-spaghetti-13.gif

als de dozen of producten op de paletten staan,
komt er nog een man met plastiek alles vastmaken