Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Interview] Tom Kestens trekt zaterdag mee aan de klimaatkar

[Interview] Tom Kestens trekt zaterdag mee aan de klimaatkar

Nu zaterdag is het een hoogdag voor iedereen die zich zorgen maakt over onze toekomst, voor iedereen die ecologisch wil leven, voor iedereen die onze aarde liever niet ziet vergaan. Deze zaterdag is het de klimaatdag. We spraken met Tom Kestens van Lalalover, mede-organisator en het gezicht van de klimaatactiedag.

banner_klimaatcoalitie_0812_3.jpg

Nu zaterdag 8 december is er de klimaatdag, kan u daar meer uitleg over geven?

“De klimaatdag komt er naar aanleiding van de klimaattop in Bali. Daar gaan een hoop wetenschappers en politici samen komen om de klimaatproblemen nog eens onder de loep te nemen, om de uitdagingen en de nieuwe normen voor de toekomst op papier te zetten. België stuurt spijtig genoeg geen krachtdadige politici uit, daar we nog geen regering hebben.”

“Zaterdag komen we op straat. De klimaatcoalitie, een verzameling van middenveldorganistaties, is massaal aan het mobiliseren voor de klimaatactiedag op zaterdag. De dag start met een mars en wordt afgesloten met concerten, “Art for earth”, die ik organiseer. We willen met de actiedag een ecologischer beleid eisen.”

Hoe is men bij u gekomen als gezicht van deze actie?

“Ik ben er al een tijdje mee bezig. Ik heb enkele maanden geleden een man ontmoet uit New Orleans, die alles verloren is door de orkaan ‘Katrina’. Die jazzmuzikant zei: “ik ben alles kwijt geraakt door Katrina, en het ziet er naar uit dat zo’n natuurrampen nog meer zullen voorkomen in de toekomst. Het is essentieel dat jonge mensen zich nu engageren en er ‘vollenbak’ voor gaan om iets te doen aan die klimaatverandering.”

“Ik heb mij toen op de senaatslijst van Groen! gezet en heb in juni een kleine ‘Art for earth’ georganiseerd in het Arsenaal in Mechelen. Ik wilde dit verder uitbouwen. Zo ben ik gaan samenzitten met Serge Degheldere, klimaatambassadeur van Al Gore hier in België, en Els Keytsman, economiste en co-auteur van Het Klimaatboek. Omdat het zo’n fantastische en beklijvende avond was door de combinatie van wetenschappers, auteurs, acteurs, muzikanten,... kwamen we tot het besluit dat we dit nog eens moesten overdoen. De Klimaatcoalitie had in de krant gelezen dat wij een ‘Art for earth’ aan het plannen waren en toen hebben ze gevraagd of we dit niet konden laten samenvallen met de ‘International Climate Action Day’.”

Ik heb vernomen dat er wordt gestreefd naar een zo milieuvriendelijk mogelijke optocht, zo ook het vervoer naar Brussel. Hoe gaat u zaterdag?

“Ik ga met de trein, ahja! Met een evenementenbiljet kan je van overal uit België voor 7 euro naar Brussel.”

De productie van vlees zorgt voor een zeer groot deel van de CO2 uitstoot, toch wordt deze industrie weinig met de vinger gewezen. Wat vindt u daarvan?

“De voedingsindustrie wordt wel vaak vermeld, maar minder frequent dan de energiesector. Terwijl dit een van de belangrijkste veroorzakers is van de CO2-uitstoot. Ik ben zelf wel een vleeseter maar eet toch minder vlees dan voordien. Dit zijn allemaal zo van die dingen, als je ze weet en je kent de cijfers heeft het zeker een impact op je gedrag als mens. Ik begin vegetarische dagen in te lassen enz... “

Velen zijn zich bewust van het probleem maar er is toch nog een grote groep mensen en vooral politici die de ernst van de situatie negeren. Wat zal volgens u de druppel zijn die de emmer doet overlopen en de mensen bewust zal maken?

“Het is heel simpel: als er economische crisissen worden veroorzaakt door het probleem. Want éénmaal er geld mee gemoeid is zullen de mensen wel beginnen nadenken. En eigenlijk is dit op dit moment al bezig, denk aan de voedselprijzen die stijgen. Om een concreet voorbeeld te geven, ik stond deze week bij mijn bakker en die vertelde dat de prijs van het graan de afgelopen 3 maanden met 85% is gestegen. Dat is bijna verdubbeld! Toen ik vroeg waarom de prijs van het brood niet verdubbelde, was het antwoord van mijn bakker: omdat de mensen dit niet zouden pikken. Dus zijn de bakkers er het slachtoffer van. De graanprijzen zijn enorm gestegen omdat meer en meer landbouwers ook gewassen telen voor bio-brandstoffen. Maar deze bieden geen oplossing want er is dus minder graan voor de voedingsindustrie, dus stijgt de prijs van alles wat met graan gelinkt is, zoals brood en pasta’s. Dit is dus rechtstreeks een gevolg van de klimaatsverandering en een gebrek aan beleid daarrond.”

De grote vervuilers zijn de geïndustrialiseerde landen maar het grootste slachtoffer is het Zuiden.

“Dit klopt, we zijn de stop uit het bad van Afrika aan het trekken. Jill Peeters gaat nu zaterdag op ‘Arth for earth’ komen vertellen over een project dat ze steunt: Aqua Afrika. Dit gaat over een stam, de Elmolo, die bij een meer wonen dat elk jaar 60cm daalt. Dat is ongelooflijk veel en heeft natuurlijk zware gevolgen. Zo wordt door de daling van het water de concentratie fosfor en fluor in dat water veel te hoog, wat verscheidene ziekten zoals beenderverkalking en misvormingen bij baby’s tot gevolg heeft. Ook breken er stammenoorlogen uit voor het water dat wel nog drinkbaar is. Vandaag de dag zijn er dus al menselijke drama’s ten gevolge van de klimaatopwarming. Jill gaat er zaterdag een oproep rond doen en beelden tonen uit de regio. Met deze schrijnende beelden willen we de mensen bij hun nekvel nemen. Want velen kennen het probleem wel, maar voelen het niet. En daar ligt denk ik het probleem. Want ik ben ook maar geëngageerd geraakt nadat ik oog in oog stond met een slachtoffer. Maar voor velen is dit nu een kwestie van grafieken en cijfers. Ik denk dat veel mensen het eerst moeten voelen alvorens ze het probleem gaan begrijpen en dan staan we een stap dichter bij een oplossing.”

Een oplossing zal niet enkel van de mensen moeten komen maar vooral van de grote ‘spelers’ die onze maatschappij vorm geven: de politici en de grote bedrijven.

“Ik ben ervan overtuigd dat de dag dat de grote bedrijven en de grote concerns beslissen dat ecologie mainstream wordt, de politiek zal volgen. Dat zal de dag zijn dat we als individu niet meer machteloos staan. En dit zal de context om ecologische keuzes te maken veel gemakkelijker maken. Vandaag de dag is het onder andere moeilijk om biologisch te eten, om een wagen te vinden die niet op benzine rijdt, om u zonnepanelen te kunnen permitteren,... Het wordt ons niet makkelijk gemaakt en er komt zo veel druk op de schouders van individuen. Terwijl men eigenlijk in een betere context veel gemakkelijker en zonder aan comfort te moeten inboeten ecologische keuzes zou kunnen maken.”

Probeer je via de klimaatdag ook de grote concerns te bereiken of richt je je meer op de man in de straat?

“Ja, ik heb een vzw opgericht - ‘People for earth’ - en we gaan workshops organiseren speciaal voor bedrijven rond specifieke thema’s zoals mobiliteit, wonen, energie, enz. We gaan vastgoedbedrijven aanschrijven en die kunnen dan bij ons naar voorbeelden uit de praktijk luisteren over hoe ze de omschakeling kunnen maken naar duurzaam bouwen en hoe ze klimaatneutraal kunnen worden. We gaan mensen rond de tafel brengen: bedrijven, wetenschappers, cultuurfilosofen, artiesten,... Ze merken dat het niet enkel goed is voor het milieu maar ook voor hun imago én hun geweten. Ik ben gaan praten met Nike, Coca-Cola, BMW, Telenet en tot mijn verbazing zijn meer en meer bedrijven er zich van bewust dat ze een maatschappelijke rol te spelen hebben en dat ze een verantwoordelijkheid hebben tegenover hun consumenten. En meer en meer beginnen ze die ook op te nemen.”

Wil je nog iets meedelen aan de mensen?

"Ja, kom a.u.b. met zoveel mogelijk. Als we een signaal willen geven aan de politiek dan gaan we met veel moeten zijn. Politiekers zijn erg gevoelig aan grote massa’s en ik hoop dat we meer en meer mensen kunnen mobiliseren. Ik heb mijn nieuwe vzw niet voor niks ‘People for earth’ genoemd. Ik hoop dat we echt kunnen uitgroeien tot een beweging, omdat ik echt geloof dat de groep mensen die iets wil doen, die ecologisch wil leven, groter is dan men denkt en dat ze elke dag groeit. Maar het zou echt goed zijn om te zien hoe groot die groep precies is. Dus kom met z’n allen alsjeblief op straat, kom naar ‘Art for earth’."

!!!!DOE DE KLIMAATDAAD!!!!
!!!NU ZATERDAG 8 DECEMBER: 14.30 UUR BRUSSEL ZUIDSTATION!!!

Klik hier voor meer info

klimaatdag

Ik ga helemaal akkoord met de oproep om meer milieubewust te worden. Toch wil ik even de nadruk leggen op één van de hoofdverantwoordelijken voor de milieuvervuiling, die in bijna alle teksten buiten beschouwing wordt gelaten : het militarisme. Niet alleen oorlogen (die enorm vervuilend zijn) maar ook de dagelijkse militaire oefeningen zijn enorm schadelijk voor het milieu, zonder nog te spreken van de menselijke schade. (Straalvliegtuigen, tanks, vrachtwagens, wapens.... het zijn allemaal factoren die een grote impact hebben op het milieu). Het wordt dus hoog tijd dat we niet enkel de cviele industrie aanklagen, maar ons ook richten tegen het militarisme.

DOE DE KLIMAAAT GOEDE DAAD EN ONTBOS LAPPERSFORT NIET

SOS, please answer the call of the woods
We gaan die Brazilianen, Congolezen, Indonesiërs, ... vanuit ons comfortabel westers zeteltje wel eens de les lezen ivm. hun ongeoorloofde boskap! Foei! Not done! Aanslag op klimaat en biodiversiteit! Maar let er maar even niet op dat wij in Vlaanderen, het centrum van de wereld vóór Groot Brittanië en Frankrijk, vóór de USA, onze eigen bossen verder platwalsen. Wij zijn hoogbeschaafd. Meer bosgedachten on line op www.ggf.be zo ook het gelegenheidsgedicht ' spirit of Visart ' en de droevige bosbrief aan de sint

[Interview] Tom Kestens trekt zaterdag mee aan de klimaatkar

Veranderingen in het klimaat hebben altijd opgetreden. Onze planeet is een fossiel. Rampen, die niet te vergelijken met dat nu. Maar er was geen auto's en vliegtuigen. Wat zeg je daarop?