Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

fotoverslag: klimaatbetoging ondervindt hinder van treinstaking

fotoverslag: klimaatbetoging ondervindt hinder van treinstaking

zowel het regenweer als de treinstaking strooiden roet in het eten van de klimaatbetoging!
3000 moedigen waren toch daar, en het is absoluut nodig!
de arme bevolkingsklassen lijdt ook weer meer aan de gevolgen van de opwarming van de aarde, veel meer uitstoot van CO2.
Slechter geïsoleerde huizen in de lagere prijsklasse.

één van de opgemerkte groepen was de groep met de pancarte the bis ask
http://www.thebigask.be die oproepen om gerichte vragen te stellen aan de politici:
We weten allemaal dat klimaatverandering een serieus probleem is.
De planeet wordt warmer en warmer en ons weer hoe langer hoe chaotischer. Wetenschappers bevestigen dit.

We horen een hoop blah blah van onze politiekers – maar is er eigenlijk wel genoeg boem boem?

In februari 2008 zal Friends of the Earth een campagne lanceren om zeker te stellen dat onze politici doeltreffende actie ondernemen tegen klimaatsverandering.
We zullen de moeilijke vragen stellen… dat is dan ook meteen de reden waarom de campagne de “Big Ask” noemt.

RA-LAMBERT-1.gif

manifest van de klimaatcoalitie ook te vinden op http://www.moederaarde.be en http://www.hierbeginthet.be

Klimaatverandering wordt veroorzaakt door de mens, en dan vooral door onze manier van produceren en consumeren. Vandaag wordt klimaatverandering algemeen erkend als een grote bedreiging voor het leefmilieu, voor onze gezondheid, voor onze basisbehoeften (voeding, stabiliteit en vrede,...), voor ontwikkelingskansen in het zuiden én voor onze economische welvaart...kortom een reële bedreiging voor de ontwikkeling van de mensheid.

Wetenschappers zijn het erover eens dat de wereldwijde stijging van de temperatuur onder de 2°C (ten opzichte van het preïndustrieel niveau) moet gehouden worden, om de desastreuze gevolgen van de klimaatsverandering te beperken. Deze doelstelling, die door de EU onderschreven wordt, kan enkel bereikt worden door de uitstoot van broeikasgassen drastisch en snel te verminderen: de wereldwijde uitstoot moet gehalveerd worden tegen 2050. De geïndustrialiseerde landen moeten, gezien hun historische schuld en hun huidige emissieniveau, hun uitstoot van broeikasgassen met minstens 30% verminderen tegen 2020 en met 80% tegen 2050. Dit zal ontwikkelingslanden, die nu nog vrij lage emissies hebben, toelaten hun uitstoot per inwoner nog lichtjes te verhogen in functie van hun economische ontwikkeling.

De beslissing om onze uitstoot te verminderen is een positieve keuze, zowel op sociaal als op economisch vlak. Energiebesparing en -efficiëntie, vormen samen met hernieuwbare energie de sleutel tot het beperken van klimaatverandering en haar gevolgen. Bovendien bieden ze ook een oplossing voor mensen in energiearmoede, zowel in het Zuiden als in het Noorden.

Steeds meer mensen zijn zich bewust van de klimaatproblematiek. Op politiek vlak is Kyoto een stap in de goede richting. Maar om het tij echt te keren en de impact van klimaatverandering te beperken, moeten we nog veel meer doen.

Indien er geen concrete stappen ondernomen worden, zal klimaatverandering onze manier van leven grondig verstoren. Het fragiele evenwicht tussen ecosystemen, tussen staten, ondernemingen en maatschappijen wordt immers bedreigd. Het productie- en consumptie- model waarvoor wij de volgende jaren kiezen, zal een cruciale rol vervullen.

Daarom vragen wij, een brede coalitie van middenveldorganisaties en andere actoren, aan elke politicus, elke burger, elke organisatie en elk bedrijf om zijn/haar verantwoordelijkheid op te nemen, en over te gaan van bewustzijn naar handelen.

Wij, ondertekenaars, engageren ons om hiervan werk te maken. Vertrekkende vanuit de eigenheid en specifieke mogelijkheden van de individuele organisaties zullen we ons inzetten om:
- De uitstoot van onze eigen organisatie te beperken door het nemen van interne maatregelen
- Ons personeel, vrijwilligers en leden te sensibiliseren omtrent klimaatverandering en de grote noodzaak om snel concrete maatregelen te nemen
- Meer aandacht te schenken aan het klimaatthema (inclusief de Noord-Zuiddimensie) binnen de eigen acties, publicaties,...
- Eigen acties rond klimaat op te zetten en/of te communiceren over enkele acties van andere leden en/of partners
- Deel te nemen aan de communicatiecampagne en acties van de klimaatcoalitie, met name door het aanspreken van onze achterban ivm de coalitie
- Onze eigen klimaat-acties en boodschappen te linken aan het gemeenschappelijke logo van de coalitie
In dezelfde rubriek
Wie zijn wij?
Manifest

RA-VELOMOBIEL-2.gif

deze groep uit Nederland kwam afgezakt in wel zeer speciale voertuigen, het deed'n beetje denken aan de Noormannen met hun snekken, de Nederlanders met hun velomobielen(http://www.velomobiel.nl)

RA-VELOMOBIEL-3.gif

interview van de Luxemburgse televisie van Gerrit van velomobiel

RA-regarde-maman-5.gif

deze kleine jongen riep spontaan uit:"regarde maman, quels véhicules bizar"

RA-PASSANT-4.gif

een fietsster kwam een kijkje nemen!

RA-SMELTEND-IJS-6.gif

de spandoeken wezen duidelijk uit waar het over ging

RA-Sophie-7.gif

af en toe werd er eens een jonge betoger geinterviewd, zoals hier Sophie

RA-KWB-Bommerskonte-8.gif

een kar van krasse knarren

RA-SWITCH-OFF-Oxfam-9.gif

nieuwe energie!

RA-LAPPERSFORT-BOS10.gif

ook mensen van het Lappersfortbos in Brugge, waar de stad Brugge vele bomen omhakte 2 jaar geleden; kwamen mee demonstreren

RA-CO-2-11.gif

ALS wijze van grap werden er bonbons met CO2 verkocht langs de weg, een lugubere metafoor

RA-PINGUIN-12.gif

deze man vermomd als ijsbeer(de kop had hij afgezet) en zijn zoon(pinguïn)uitten duidelijk hun ongenoegen over het klimaat.

RA-ICEBEAR-13.gif

ook een klein ijsbeertje