Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Journalist bedreigd met gevangenis in Franrijk

Journalist bedreigd met gevangenis in Franrijk

- Guillaume Dasquié ( http://www.geopolitique.com) is in de nacht van Donderdag op Vrijdag opgepakt door het DGSE (franse geheime dienst) op verdenking van het vrijgeven van top secret documenten ivm defensie en terrorisme in een artikel in de Monde op 17 april 2007.Het huiszoekingsbevel is getekend door de minister van Defensie Michèle Alliot-Marie. Zijn computers zijn in beslag genomen.
Intervieuw en francais sur le liens en bas.

dasquin.jpg

Onderzoeksjournalisme over de staat is volgens Guillaume een belangrijke taak van de journalist binnen een democratie.

Het voedt de kritische geest van de burger en bevordert de tansparantie van een samenleving. Een journalist heeft wettelijk het recht zijn bronnen geheim te houden. Guillaume riskeert nu 5 jaar gevangenis straf en 75 000 euro boete.

De arrestatie ging vooral over het zoeken naar de bronnen van Dasquié. Dit verklaart M. Dasquié op France Inter vrijdagochtend.

Hij vertelt geleerd te hebben dat bij het vrijgeven van documenten van geheime diensten er manipulatie van het publiek in het spel is.

De Bronnen zijn in die gevallen waarschijnlijk bekend en het gaat over een 'enkel papieren' niet volledig rapport dat wordt vrijgegeven met een bepaalde bedoeling.

Het dosier dat Guillaume in handen heeft gekregen wordt dus in de ogen van de VS gezien als verraad van de Franse geheime diensten. Bij zijn arrestatie was hij eigenlijk fier op zijn resultaat.

Op de vraag van een journalist van France Inter of hij ook bedreigt is geweest tijdens zijn arrestatie;
" Gilles Grey de directeur van de DGST heeft samen met de onderdirekteur en 5 agenten mij verklaart dat ik voor minstens drie maanden in de gevangenis zou gaan als er geen naam werd genoemd. Daarop hebben ze de Procureur gebeld. Ik heb niet veel vertrouwen in geheim agenten en wilde deze zelf spreken. De procureur heeft dan dezelfde bedreigingen naar mij geuit waarmee mijn laatste beetje vertrouwen in de rechtstaat verloren ging. Ik ben dan gezwicht ik heb kinderen en heb beslist zo geen journalistiek meer te beoefenen. Ik heb in Yemen, Soudan gezeten en gezien hoe journalistiek daar verloochend wordt. Ik dacht altijd dan werk ik in Frankrijk want hier zijn mensenrechten, regels en een democratie. "
Er gebeuren idiote dingen in ons eigen land en wij maar bezig zijn met andere landen....

L'intervieuw sur France Inter disponible en Francais en bas.