Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Delegee in “solden” bij rederij De Keyser Thornton

Delegee in “solden” bij rederij De Keyser Thornton

Volgend jaar zijn er sociale verkiezingen. De nummers zijn geloot. Het ABVV heeft nr. 1, ACV 2 en de Liberale vakbond nr. 3. De vier jaar geleden verkozen afgevaardigden waren deze hele periode “beschermd” en konden in theorie niet ontslagen worden wegens hun syndicale activiteiten. In theorie, want het patronaat zette regelmatig de meest geëngageerde wél aan de poort. Wat tot vakbondsacties en processen leidde. Een lastige delegee is voor de bazen soms geld waard, om hem met een foefje aan de poort te kunnen zette

L1140599.jpg

Foto's Klik

Naar het einde toe van de vierjarige beschermingsperiode – enkele maanden voor de nieuwe sociale verkiezingen in mei 2008 – is het “solden” ! Om te beletten dat de in het bedrijf door de collega’s gerespecteerde vakbondsafgevaardigden opnieuw verkozen worden, wordt alles uit de kast gehaald om van hen af te raken. Ze zijn gezien de kortere periode, goedkoper te ontslaan. Intimidatie en onwettelijke methodes worden niet geschuwd.

“De Keyser Thornton” in Antwerpen
Woensdag ochtend 19/12/07 stonden tientallen personeelsleden en solidaire vakbondsleden van andere centrales, reeds om 7 u in de vrieskou voor de toegangspoort van de rederij De Keyser Thornton (DKT) aan de Oude Leeuwenrui nabij de Antwerpse Schelde. Dergelijke maritieme bedrijven zijn typisch voor de havenstad en organiseren het vrachtvervoer per schip over de hele wereld. De belangrijkste klant van DKT ligt in de Arabische Emiraten, Dubay. De actievoerders met rode vakbondsvlaggen werden er al snel honderd. De toegang tot het bedrijf werd met een “piket” verhinderd. De directie weigerde te praten.

De Keyser Thornton is één van de groten in haar soort. Het bedrijf werd in 1853 opgericht en een van de eerste eigenaars was familie van de kunstschilder Nicaise De Keyser, naar wie De Keyserlei genoemd is. Vandaag maakt DKT deel uit van een kluwen aan partners in de internationale scheepvaart en is ondermeer verbonden met een firma die cruise vaarten organiseert. Het gaat dus niet om arme lui.

Waarom deze syndicale actie van de BBTK-ABVV, gesteund door de LBC-NVK en de ACLVB ?. De vakbondsafgevaardigde Ellen werkt al 16 jaar bij de DKT Groep, ook als kaderlid. Ze is een zeer gewaardeerde delegee van de socialistische vakbond die de belangen van haar collega’s intensief verdedigt. Uit het vakbondspamflet: “…tegen de ongezonde hoge werkdruk. Overuren worden bij DKT massaal gepresteerd,maar nooit correct betaald, evenmin werd inhaalrust toegekend”. Kortom, DKT is zo’n bedrijf waar een “cultuur” van minachting voor de medewerkers heerst. Van uit de vakbonden wordt gesproken over “louche” praktijken…

De belofte van de directie om het personeel te belonen indien DKT winst zou maken werd aan de laars gelapt. DKT maakte vorig jaar 800.000 € winst en de werknemers kregen een aalmoes met een waardebon van 100 €. De winst werd aan de aandeelhouders uitgekeerd. Voor de overuren was er niets. En Ellen moest er na 16 jaar uit, nog voor de kandidaten lijsten voor de sociale verkiezingen van volgend jaar opgesteld werden. Zij blijkt een gevaar voor de directie en de aandeelhouders. Ellen is – zegt de BBTK – ontslagen zonder één enkele wettelijke procedure te volgen. “Uitbetalen en er uit”, was het motto. Op een namiddag werd haar bureau leeggehaald en kon ze na 16 jaar opkrassen.

Hier was een maandenlange intimidatie aan vooraf gegaan. Men moet op zulke bedrijven gewerkt hebben om dat sfeertje te kennen. Zij, een vrouw met een gezin, werd vaag een job in Dubay voorgeschoteld. Bij een firma waarmee DKT handel drijft. Niets werd duidelijk gemaakt over haar toekomst binnen DKT. Deze door de directie geschapen onduidelijkheid werd tenslotte als voorwendsel gebruikt om haar onmiddellijk op straat te zetten. In de periode van de “solden”.

“De laatste kans…”
Pascal De Bel ( Secretaris Logistiek & Maritiem van de BBTK-Antwerpen) : “Ellen is niet ontslagen omdat ze werk zou geweigerd hebben. Ze werd als syndicaal afgevaardigde en lid van de ondernemingsraad aan de deur gezet wegens haar correcte syndicale activiteiten. Het is opvallend hoe Ellen ontslagen werd een dag nadat de “Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen “ (CEPA) aan haar leden liet weten dat het voor de bedrijven in de logistiek “de laatste kans” was om beschermde werknemers te ontslaan voor de sociale verkiezingen.”

Pascal De Bel sprak de honderd actievoerders toe en er werd in groep naar de zetel van de CEPA, even verder, gestapt voor een onderhoud met de woordvoerder. En kleine groep syndicalisten mocht binnen, waarbij Indymedia. Het ontslag van Ellen werd in klare taal door de drie vakbonden aangeklaagd. Ze werd omschreven als een syndicaal “trekpaard” dat er uit moest en waarvoor men een grote ontslagvergoeding veil heeft, die nog niet volledig uitbetaald werd. De drie vakbonden vormen één front en dreigen met nieuwe acties. De woordvoerder van CEPA reageerde op de gekende vage wijze bij dergelijke patroonorganisaties.

Op het moment van het gesprek tussen vakbonden en patroonorganisatie CEPA werd bekend dat bij de Antwerpse Douane & Accijzen en op privé adressen grootschalige huiszoekingen plaatshadden op het spoor van “louche” praktijken. Bedrijven in de haven en expediteurskantoren zouden middels corruptie bij de Douane grote bedragen aan accijnzen ontduiken. De Gerechtelijke Politie en de Centrale Dienst ter Bestrijding van de Corruptie (CDBC) kwamen op dit spoor via een kleiner gerechtelijk dossier. Niet alleen in “de diamant” stinkt het.

Pascal De Bel :”We eisen de reïntegratie van Ellen in het bedrijf. Delegees moeten hun syndicaal werk kunnen uitoefenen zonder de voortdurende dreiging van een nakend ontslag, zonder permanente intimidatie. Het kan niet dat tegen het einde van bescherming, het ontslag van een afgevaardigde “goedkoper” wordt. Van uit de patroonorganisatie CEPA werd via een omzendbrief brutaal gewezen op “de laatste” kans voor directies om van “lastige” syndicale afgevaardigden af te raken. Deze “solden” pikken we niet en we plannen zo nodig nieuwe acties. Tevens zou een werkgever, die de procedures tot ontslag niet volgt, een fikse boete moeten krijgen. De wetgeving moet hier aangepast worden. De interim regering en de rechts nationalistische manipulaties daar bij, beloven niet veel goeds voor de werkende mensen, hun koopkracht en de rechten van syndicale militanten als Ellen”.

Koen Calliauw.

( Een interessante vakbondsite : www.wvs-sws.be / Over het bedrijf DKT : http://www.dkt.be ).

L1140600.jpg
L1140632.jpg
L1140598.jpg
L1140602.jpg
L1140613.jpg