Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Justitie speelt met vuur: de veroordeling van Dyab Abou Jahjah

[Opinie] Justitie speelt met vuur: de veroordeling van Dyab Abou Jahjah

In België kan je vandaag de dag niet alleen veroordeeld worden voor wat je eventueel verkeerd gedaan hebt, maar ook voor wat je niét gedaan hebt.

Dyab Abou Jahjah en Ahmed Azzuz werden op 21 december laatstleden veroordeeld tot één jaar effectieve gevangenisstraf en een boete van meer dan 5.000 euro, omdat ze tijdens de rellen in Borgerhout in 2002 ‘de jongeren hebben opgehitst’, maar ook omdat ze ‘hun invloed niet hebben aangewend om de jongeren te kalmeren’! Wie morgen een manifestatie wil organiseren, is gewaarschuwd.

Ook als je die manifestatie niet georganiseerd hebt en als je, net als Dyab Abou Jahjah, je mengt in een spontane betoging, en je probeert die, met al het charisma dat je eigen is, in goede banen te leiden, in dit geval in de richting van een plaats waar samen kan gebeden worden, een kerk of een moskee zeg maar, dan ben je verantwoordelijk voor alles wat er verkeerd is gelopen voordat je op die spontane betoging aankwam!

Justitie speelt, letterlijk, met vuur
Op juridisch vlak door de veroordeling van de AEL-activisten met een oude (en door de arbeidersbeweging gehate) anti-arbeiderswet van 1886. Op politiek vlak geeft het gerecht - wat hun toekomst betreft - een gevaarlijk signaal aan de jongeren in de volkswijken. Precies dit politieke signaal zou de hele maatschappij in de eerstvolgende jaren wel eens zuur kunnen opbreken.

Vooreerst waren de ‘rellen in Borgerhout’ van vijf jaar geleden voor de rechtbank niet de gelegenheid om een krachtige waarschuwing te geven over oorzaak en aanleiding van deze incidenten, namelijk een racistische moord. De rechtbank was alleen geïnteresseerd in de incidenten, en nagelt de reactie van de jongeren en de enige aanwezige migrantenorganisatie aan de schandpaal. Nochtans waren de vijf afgelopen jaren niét de AEL of Abou Jahjah, maar wél nieuwe racistische moordpartijen het probleem.

Ten tweede is dit vonnis niet los te zien van de achtergrond van jongerenrevoltes hier en in andere Europese landen. In november 2005 brandden auto’s, fabrieken en scholen wekenlang in de Parijse banlieues na de dood van Zyed (17 jaar) en Bouna (15 jaar). Twee jaar later, in november 2007, kent Parijs een nieuwe en nog gewelddadigere uitbarsting in Villiers-le-Bel na de dood van Moushin (15 jaar) en Larami (16 jaar). In oktober 2007 kent Amsterdam meer dan een week nachtelijke brandstichtingen na de dood van de 22-jarige Bilal op een politiebureau.

In vergelijking met bovenstaande gebeurtenissen stelde de reactie van de jongeren uit Antwerpen op de racistische moord van de 27 jarige moslimleraar Mohamed Achrak niets voor.

Maar, na dit vonnis, zou dit wel eens kunnen veranderen.
Als het in Borgerhout niét tot incidenten van de aard van Parijs of Amsterdam kwam, is het precies te danken aan de tussenkomst van de AEL- activisten. Wat de revoltes in Parijs en Amsterdam kenmerkt is het ontbreken van enige organisatorische leiding en politieke visie op emancipatie van de migrantengemeenschap. Het zijn precies die elementen die de AEL-activisten binnenbrachten door op het moment zelf de woede van de jongeren te kanaliseren, hen op te vangen en met hen te discussiëren in een plaatselijke moskee, en hen op langere termijn te richten naar een globale bevrijdingsstrijd. En zij alleen waren hiertoe in staat en zij alleen hadden hiervoor de nodige autoriteit bij de jongeren. Voor die rol krijgen ze vandaag één jaar gevangenisstraf! Dat is noch min noch meer een aanmoediging voor de jongeren om het volgende keer dan ook maar guerrillagewijze en op de manier van Parijs of Amsterdam te gaan reageren.

Ten derde is er vandaag veel te doen rond het schrikbeeld van de ‘moslimfundamentalisten’. Dyab Abou Jahjah is geen religieuze extremist of een Al Qaida-aanhanger. Verre van.
Zijn veroordeling is de veroordeling van een man die de jongeren uit de volkswijken waardigheid, zelfrespect en zelfbewustzijn bijbracht. Hij richtte hun ogen op een strijd voor de verdediging van hun rechten en van die van de Arabische volkeren.

En iedereen die, zoals wij in een gevangenis werken, of als journalist en tussendoor als leraar Nederlands voor migranten en asielzoekers, weten dat dit fundamentele kwesties zijn in de bestrijding van de kleine criminaliteit, het soms blinde geweld als reactie op een wankelende identiteit. De veroordeling van Dyab Abou Jahjah is een slag voor iedereen die in dit perspectief werkt en dreigt andere krachten, die een heel andere en destructieve logica hebben, vrij spel te geven.
Op een moment dat in België na zes maanden Vlaams-Waalse communautaire stammentwisten een voorlopige regering werd gevormd, was een positieve boodschap van verzoening, respect en ernstige toenadering aan het adres van de Belgisch-Arabische gemeenschap en haar jongeren op zijn plaats geweest.

In de plaats daarvan reikt het gerecht een molotovcocktail aan.

Luk Vervaet is leraar in een Brusselse gevangenis.
Wim de Neuter is journalist en ex-leraar Nederlands voor migranten.

Luk Vervaet, Van Arteveldestraat 161/b19, 1000 Brussel
Tel: 0478653378
Wim de Neuter, Mozartstraat 20/b6, 2018 Antwerpen
Tel: 03/ 2383761

Wraak door justitie

Ben het volledig eens met Luk en Wim. Ook ik werk dagelijks - of beter, dag en nacht - met jongeren en ouderen die "sociaal uitgesloten" zijn,zoals dat in het jargon heet. Daklozen, drugverslaafden (zieken,geen criminelen),illegale mensen, psychiatrische patiënten, ex-gevangenen,jongeren van allochtone afkomst die tussen wal en schip vallen.

Daar waar de "gediplomeerde hulpverleners" van het OCMW om 16 u moe maar tevreden de boeken en de deuren goed op slot doen,staan wij, ervaringsdeskundige, professionele vrijwilligers klaar. Deze bazis organisaties bestaan in heel België en hebben lak aan communautaire tegenstellingen en taalgrenzen. "L'union fait la force...".

ZELFBEWUSTZIJN.

De zelforganisatie AEL speelt een grote rol in het opbouwen van het zelfbewustzijn en van trots bij allochtone jongeren.Daar hoort ook terechte woede bij.En er is veel om woedend om te zijn.Dyab Abou Jahjah was in staat deze woede te kanaliseren tot een politieke macht, zoals Luk en Wim het zeggen.De AEL heeft nog steeds deze mogelijkheid en verdient alle solidariteit.

De buitensporige veroordeling van Dyab en Ahmed,die een wraak is en geen rechtspraak,moeten we zien in het kader van de "strijd tegen het terrorisme" en de ook door de politieke overheid gestimuleerde racistische hetze tegen "de Islam".In Nederland Wilders,in Frankrijk Le Pen,in Vlaanderen het VB zijn daar de smerigste uitdrukkingen van.Maar ook een "progressief kwaliteits dagblad" als "De Morgen" stond wat dat betreft vijf jaar geleden mee in de voorhoede, onder leiding van Yves Desmet en zijn journaliste Anne De Graaf,die sensatie,desinformatie en oplage verkozen boven journalistieke deontologie.

"BOM","BIN" & "GAS".

De veroordeling van Dyab en Ahmed is een belediging voor alle mensen van allochtone afkomst en voor allen die progressief denken en handelen. Ze past,wat België betreft,ook in de toenemende onderdrukking van het recht op vrije meningsuiting.Daarbij worden de "GAS" (Gemeentelijke Administratieve Sancties)ingezet tegen hen die op de openbare weg hun mening willen weggeven en die beboet worden wegens "overlast" en het niet naleven van het..."samenscholingsverbod".In Antwerpen is daar rond een principiële juridische procedure gestart tegen burgemeester en schepencollege.De "BOM" (Bijzondere Opsporing Methodes) zijn een zware inbreuk op de privacy en een politiestaat waardig. Van uit politie kringen wordt nu aangedrongen opdat ook minderjarigen ,van af 16 jaar,als politie informanten zouden kunnen ingezet worden. De "BIN" (Buurt Informatie Netwerken)zijn regelrechte verklikkers organisaties van "weldenkende" burgers in samenwerking met de politie.

"LIJSTEN & DATABANKEN".

De AEL werd er oorspronkelijk van beticht een privémilitie te zijn omdat ze de inderdaad racistische Antwerpse politie op uitspattingen wou controleren.Uiteraard niet als de "BIN" van de "witten", want dat zijn brave burgers en geen privé inlichtingen diensten...Iets wat wettelijk verboden is. Het Antwerpse "Daklozen Aktie Komitee" (DAK) is samen met anderen gestart met het verspreiden van in te vullen en anoniem te bewaren lijsten,bedoeld om de politie op de hielen te zitten wanneer deze over de schreef gaat.Dat in samenwerking met advocaten die dit bewijsmateriaal verzamelen.Er wordt ook een databank met via GSM genomen foto's aangelegd, van politie optredens.

Wanneer de Federale politie illegale lijsten aanlegt van zogenaamde "Extremisten-Terroristen" (een paar jaar geleden "gelekt" naar de media, met ook mijn naam en bio er op),waarom zouden we dan niet in de verdediging gaan met onze "lijsten"? Of is het de "aanval"?.

WELKOM, DYAB.

Het goede nieuws na de schandalige uitspraak van de correctionele rechter is dat Dyab Abou Jahjah liet weten van uit Libanon terug naar België te komen, om deze affaire van nabij op te volgen.Hij is welkom. Hopenlijk niet alleen voor zijn vrienden van de AEL,maar ook voor de progressieve "witte" Belgen die eindelijk inzien wat er op het spel staat.

Koen Calliauw - Antwerpen.

Justitie speelt met vuur

Het proces tegen de AEL-bestuursleden is belangrijker dan men zou denken.

In die zin zou het niet slecht zijn om zoveel mogelijk vertegenwoordigers van de internationale pers uit te nodigen om het proces bij te wonen. Die kunnen dan misschien op een neutrale manier verslag uitbrengen.

Abu Jaja

Deze veroordeling is niet zo verwonderlijk. Enkele jaren geleden reed een autobestuurder tegen 90km/u in op een groep jonge scouts met doden tot gevolg. De snelheidsbeperking was ook effectief 90 km/u op die erg kleine onverharde weg en de scouts namen de hele breedte van de baan in beslag. Puur wettelijk was de bestuurder m.a.w. niet in de fout. Toch werd hij veroordeeld omdat hij zijn gezond verstand had moeten gebruiken volgens de rechter en alles had moeten doen om dat ongeval te vermijden m;a.w. snelheid matigen op dergelijke weg. Wat heeft dat er nu mee te maken? Wel, Abu Jah Jah is een voorbeeldfiguur voor vele migranten. Vanuit die positie had hij de keuze: de gemoederen bedaren en oproepen tot kalmte of zoals hij deed, olie op het vuur gooien en aanzetten tot haat en geweld. HEt is het laatste dat hij deed. In die zin is zijn veroordeling dan ook 100% gerechtvaardigd. I.p.v. zijn status aan te wenden om de kloof tussen migranten en autoctonen te dichten deed en doet hij niks anders dan die jongeren op te hitsen dat ze zich vooral niet mogen integreren, dat ze vooral hun identiteit niet mogen opgeven en als WIJ vlamingen daar niet mee kunnen leven, dan moesten wij maar verhuizen. Zo zei hij het ooit letterlijk. Geef toe, dit kan niet door de beugel.

De wetten zijn er voor iedereen. Ik hoop dat hij in beroep 2 jaar krijgt voor zijn misdadig gedrag.

abou jahja

Dan mocht men ook Michelle Martin niet evroordelen, wnat is zij ook niet evroordeeld om "wat ze niet gedaan heeft?"