Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Daklozen leggen met Kerst eisen aan Antwerps stadsbestuur voor

Daklozen leggen met Kerst eisen aan Antwerps stadsbestuur voor

Voor de vijfde keer organiseren enkele Antwerpse bewegingen die werken met mensen die sociaal uitgesloten zijn “Het meisje met de zwavelstokjes”, een alternatief Kerstfeest in open lucht. Dit feest kende twee succesvolle afleveringen op de Groenplaats, zeer tegen de zin van de plaatselijke middenstand en het Schepencollege. Het was de VLD die, geïnspireerd door de middenstand, vijf jaar geleden het eerste “Meisje met de zwavelstokjes” geen toelating wou geven. Burgemeester Janssens (SP.a) is slechts na mondelinge bedreigingen met “rellen” van onze kant, door de knieën gegaan - enkele dagen voor de geplande datum. Het was zeker dat “de doelgroep” waarmee het “Daklozen Aktie Komitee” (DAK) werkt niet zou deelnemen aan een paternalistische en door de Stad gesubsidieerde buurtmaaltijd “frieten met couscous”, maar op de Groenplaats tot “directe actie” zou overgaan. We hadden het realistische plan om het kruispunt met de Nationalestraat létterlijk in brand te zetten. De nodige “paletten” waren al verzameld. Onze vrienden van de “Arabisch Europese Liga” (AEL) waren bereid steun te geven…

Afbeelding 016.jpg

(foto: Leo Wolfs)

Janssens wist dat en koos eieren voor zijn geld. De armen zijn terecht niet kwaad, maar woedend. “ ’t Maske” is dan ook een aanklacht tegen deze consumptiemaatschappij, waar de armen uit de boot vallen. De stedelijke overheid vreesde een grote aanwezigheid van armen, daklozen, druggebruikers, psychiatrische patiënten, “sans papiers”, ex-gevangenen op de Groenplaats. Armen worden gecriminaliseerd, dat veranderde sedert de Middeleeuwen amper. “Men” ziet ze liever niet in het openbaar tijdens de geldverslindende eindejaarsfeesten… Maar de armen waren présent op de Groenplaats. De twee eerste edities van “’t Maske” daar verliepen geestdriftig én in de grootste harmonie. Na afloop werd het plein opgekuist door de daklozen en druggebruikers. Van “overlast” was geen sprake. Duizenden Antwerpenaren en toeristen die toevallig het stadscentrum bezochten, genoten mee van het muzikaal programma, met grote namen die praktisch gratis optraden en het plein – symbolisch deze keer - in vuur en vlam zetten. De Gentse bleuszanger Roland, de Nederlander Armand ("Ben ik te min?"), Vitalski en zijn groep, de Maskesmachine, Wannes Van de Velde,…

En de terrasjes van de middenstanders? Die zaten vol… Nu de officiële, commerciële Kerstmarkt uitbreidde en langer duurt, is de omgeving van de Groenplaats het toneel van dagelijkse vechtpartijen, openbare dronkenschap en vandalisme door “gewone” burgers. “’t Maske” moest ophoepelen. Het poen scheppen gaat voor. Ook al moet de politie overuren kloppen om de “brave”, lol trappende doorsnee Antwerpenaar in toom te houden. Trek je conclusie…

“Het meisje met de zwavelstokjes” trok dus van af het derde jaar gedwongen naar de St. Andriesplaats en werd er warm ontvangen door de buurt en het wijkcomité, de “Stuurgroep”. Het was in deze wijk dat het Daklozen Aktie Komitee, de initiatiefnemer van “’t Maske”, tien jaar geleden ontstond na een grote “kraak” in de Pachtstraat waar een jaar lang een volledige leegstaande sociale woningblok bezet werd. Deze “kraak” vond haar inspiratie in deze van het “Chateau de la Solitude” in Oudergem, een enorm kasteel uit de 19° eeuw in een dure villawijk, waar de Brusselse daklozen met hun honden in de winter met bosjes heen trokken. Toen ontstond het “Gemeenschappelijk Daklozen Front”, een Federale basisorganisatie met Vlamingen, Walen en Brusselaars die nog steeds tweetalig solidair is. We zijn terug “thuis gekomen” in de wijk St. Andries. Van uit de hele Stad roepen we weer armen en sympathisanten op om dit gratis feest bij te wonen. Er zijn de klassieke kraampjes met eten en drinken. Er is kinderanimatie met poppenkast in een verwarmde tent. Er is een doorlopend muzikaal programma van een hoog gehalte. Met Klezmic Noiz, Starlett, Scatchou Bottos, Vintage Black, Muzant, poëzie door Herman J. Claeys en wie weet welke verrassingen nog. Er wordt gedanst en gefeest. De BA (Bekende Antwerpenaar) Kid Van Thienen zorgt voor de goede orde op het podium. De organisatie is in handen van de parochiale werking ’t Vlot (De Coninckplein), Free Clinic, die met druggebruikers werkt, de “Stuurgroep St. Andries” en het D.A.K., dat na het kraakpand voor daklozen jarenlang een inloophuis had in deze wijk. En dat in volle gezondheid verder werkt.

De taal van de armoede is universeel
Het centrale thema van de vijfde editie van “’t Maske” is “Een thuis voor iedereen!”. De huurprijzen op de privé markt zijn in deze stad voor armen onbetaalbaar. De sociale huisvestingmaatschappijen hebben een enorm tekort aan appartementen en hebben lange wachtlijsten. De kwaliteit van woningen is dikwijls erbarmelijk. Energie – gas, elektriciteit en water – wordt steeds duurder. De dagelijkse gewone uitgaven voor o.a. eten, nemen angstwekkend toe terwijl een half jaar na de verkiezingen in Brussel slechts een “interimregering” voor 90 dagen kon gevormd worden. “Een thuis voor iedereen !”, een kwaliteitsvolle warme thuis is een utopie voor zeer velen, niet alleen voor daklozen.

“’t Maske” roept dan ook op tot solidariteit tussen de meest armen en zij die nog van hun arbeid leven, maar vlugger dan ze denken in de grootste armoede kunnen belanden. Het fenomeen van de huisvader met een job die zijn energiefactuur niet kan betalen is in opmars. Extreme armoede in België is geen “ver van mijn bed show”, al menen velen, met hun kerstkalkoen voor de buis gezeten, voorlopig nog van wel.

De armen “vragen” niet. Ze eisen hun rechten op zonder “dankbaar” voor hun “weldoeners” te buigen. Armen zijn niet schuldig aan hun situatie en de “nevenverschijnselen” er van. Zoals verslavingsziekten, lichamelijke ziekten, psychiatrische problemen als angst en depressie, leerachterstand van kinderen, de deurwaarder, echtscheidingen… Armen ondervinden dagelijks dat de ziekenhuizen hen weigeren. Ter gelegenheid van dit vijfde “ ‘t Maske” werden aan de Antwerpse Burgemeester vier thema’s voorgelegd, waarop snel antwoord verwacht wordt. Ze luiden:

1) Meer woonkamerprojecten voor thuislozen.
2) Meer en laagdrempelige nachtopvang.
3) Meer inloopruimtes met douches en wasmachines.
4) Meer openbare toiletten.

Dit zijn eisen en geen onderdanige vragen.

We weten dat het OCMW en de Stedelijke overheid het met onze mentaliteit lastig hebben. We zijn dan ook “de luis in de pels” van deze overheid en houden dat graag zo. We vertegenwoordigen als ervaringsdeskundigen, die zelf verslaafd en arm waren/zijn, de “straatbewoners”, de meest armen. Dat is een totaal andere invalshoek dan deze van de meesten die met een diploma “hulpverlening” goed betaald bij het OCMW of bij zwaar gesubsidieerde vzw’s werken. En waarvan sociaal gemarginaliseerde mensen dikwijls zeer terecht een afkeer hebben. Door onze meer dan tienjarige ervaring zijn we als vrijwilligers “professioneler” geworden dan de OCMW-werkers die stipt om 16 u de deuren sluiten. De mensen waarmee we werken vertrouwen ons. Ondermeer omdat we nooit informatie zullen geven aan de recherche…

In heel België werken basisgroepen als het “DAK”. Zij hebben niet de minste last van Vlaams-Waalse, nationalistische oprispingen, B-H-V of “taalgrenzen”.

Armenorganisaties als het D.A.K. hebben lak aan overheid en gezag. We toonden dat gebrek aan respect zowel op het “Schoon verdiep”, bij de top van het OCMW, tijdens vele straat acties, in de massa media als op ministeriële kabinetten. En we behaalden resultaten. Armen spreken trots hun taal en deze taal is universeel.

Koen Calliauw en Philippe De Craene, Daklozen Aktie Komitee (DAK)

www.daklozenaktiekomitee.be

Sterk zijn en maken

Het is een verdienste sterk te zijn.
Kordaat gaan voor je idee is een verdienste in het bedrijfsleven.
Geprezen door en voor managers.
Goed dat mensen die tot de "marginale" klasse gerekend worden deze "voortreffelijke" eigenschap overnemen.(met eigen wapen bestrijden)
Je hebt in ieder geval een symphatisant in deze regio.
Succes en veel "broederschap" in 2008

Leo

graaag duidelijkheid over

graaag duidelijkheid over wat bedoeld wordt met "onze vrienden van de ael waren bereid steun te geven" als je denkt hiermee grappig te willen doen dan vindt ik dit hier totaal misplaatst

Selectieve kritiek

Beste Koen en Philippe

Ik heb oprecht respect voor jullie jarenlange inzet voor mensen die naar de rand van de samenleving zijn verwezen en veel beter verdienen.
Het is enkel dat de manier waarop jullie dat doen, met het 'wij tegen de rest van de wereld'-syndroom, na een tijdje belachelijk aandoet en daarmee ook julie oprechte engagement in de schaduw zet.
Zo vergeten jullie te vermelden dat D.A.K. voor de organisatie van "'t Maske" een projectsubsidie ontvangt van de stedelijke overheid via het district. Blijkbaar heeft de stad dan toch begrip voor jullie acties?!
Wat minder wild (en blind) om je heen schoppen en wat meer in de eigen inborst kijken is misschien een aanrader, het is tenslotte kerstmis. Beste wensen en respectabele leefomstandigheden voor iedereen,

Angst

Beste Kasper

Als je wil te weten komen hoe de media en de politici de hetze tegen AEL heeft opgebouwd omdat hun macht en geloofwaardigheid in gevaar dreigde te komen, klik dan even op http://www.indymedia.be/nl/tags/procesAEL.

Misschien wordt U dan wakker en zult U verstaan waarom Koen Calliauw, Herman De Ley, Ludo De Witte, Jan Hertogen en Luk Vervaet het niet eens zijn met de uitspraak van de rechter in de zaak tegen het de AEL.

En als U niet te angstig bent, na de golf van desinformatie in de kranten en TV-journaals, lees dan ook op dezelfde pagina, onderaan, de woorden van de man in kwestie, Dyab Abou Jahjah.

"COLLABOREREN ?" - NEEN,BEDANKT !

"Störsender",ik reageer graag op je bemerkingen.Je bent wel zeer bezorgd om onze "eigen inborst".Wanneeer het na 11 jaar - en eigenlijk een heel leven - vechten nog steeds dik in orde is met die "inborst",komt dat vooral omdat we onze woede en die van de mensen waar we mee werken bleven behouden én die woede langs politieke weg soms in oplossingen konden omzetten.Woede is een gezond houdende reactie.Wat voor jou "belachelijk aandoet" is het harde werk van ervaringsdeskundige (professionele) vrijwilligers die,beste vriend,dag en nacht op de barricades stonden en staan.Naar ik uit je reactie vermoed,heb je geen benul van de werkelijkheid op en achter die barricades.Of bestudeer je dit fenomeen van op je sofa.Je bent geen uitzondering.Andere bezorgde zielen vragen ons soms "hoe we het volhouden...".Daar is niets bijzonders aan.Of toch wel.De vriendschap en de solidariteit van de sociaal gemarginaliseerde mensen waar mee we werken houdt ons recht,gezond en gelukkig.Dit milieu is onze warme "thuis".Meer moet dat niet zijn.

WIJ ZIJN NIET PARANOÏA...

Je bent goed ingelicht,maar "onthuld" niets.Diegenen die ons steunen staan met hun logo op onze affiche en flayer.Ja," t Maske" ontvangt een subsidie van het District Antwerpen,waar ik 12 jaar in de Raad verkozen werd.We ontvangen nu ook een subsidie van de Stad en van de Provincie.We krijgen ook geld van uit de Katholieke kerk en van privé sponsors.Wat niet belet dat het telkens een heksentoer is om de eindjes aan elkaar te knopen.De optredende kunstenaars,ook geen rijke lui, doen dat gratis.En,ik zal iets onthullen vriend.Philippe,ikzelf en anderen steken van uit onze kleine uitkeringen voortdurend uit eigen zak geld in het DAK...Dat is niet uitzonderlijk in vrijwilligersorganisaties.Duidt de financiële bijdrage vanwege de overheid op "begrip" voor onze acties?Vanwege sommiggen zeer zeker.Zoals Antwerps Provinciaal Bestendig Afgevaardigde Mark Wellens (CD&V),die ons van af de eerste seconde - elf jaar geleden -steunde.Inderdaad ook van uit het District dat ons al bijstond,toen Patrick Janssens(SP.a)"'t Maske" vanwege "de Stad" geen toelating wou geven. Maar het DAK heeft die steun afgedwongen met harde acties én overleg.Confrontatie en dialoog kunnen elkaar aanvullen,vraag het aan de vakbonden.Wees gerust,"Störsender", van "wild en blind om ons heen schoppen" is geen sprake.We hebben "tot wanhoop" van "het gezag" onze zeer bewuste tactiek en strategie, onze "methodiek" - om het jargon te gebruiken - die tegenover die van de "reguliere welzijnsector" staan.Het zwaar gesubsidieerde "middenveld",dat in ruil voor ondermeer lonen het politieke "beleid" trouw copieert.Of duidelijker gezegd, "collaboreert" met...

We zijn niet paranoïa en misschien vindt je het volgende een bewijs dat we lijden aan het "wij tegen de rest van de wereld syndroom".Maar we zijn ook niet onnozel.Het is niet voor niks dat lastige elementen als Philippe en ikzelf al heel ons leven door recherche en inlichtingendiensten "gevolgd" worden,de laatste jaren via "Bijzondere Opsporing Methodes" (BOM),met het "aftappen" van telefoongesprekken en mails.En met "GAS" (Gemeentelijke Administratieve Sancties) bestookt worden vanwege ons engagement.En dat we op politie lijsten met "Extremisten - Terroristen" staan.

Waarom? Omdat we de fundamentele oorzaken van armoede aanklagen,het wilde kapitalisme.En het niet houden bij het aanbieden van "doekjes voor het bloeden",zoals de zwaar gesubsidieerde "sector",die de mensen kalm houdt met een eindeloze,inhoudloze "dialoog met de armen".Die door armen op te leiden tot "gediplomeerde ervaring deskundigen" hen met dat vodje papier tracht te recupereren,onschadelijk te maken.

WE ZIJN VRIJ.

Het ging en gaat bij " 't Maske" dus om éénmalige "projectsubsidies.Telkens opnieuw aan te vragen.Zonder dat het DAK en haar bondgenoten ook maar één inhoudelijke toegeving deden.We blijven vrij om te doen en te laten wat wij wensen en dat is een redelijke zeldzaamheid in "de sector" van vet betaalde "coördinatoren" en andere "directeurs".Wij hebben niemand te danken, "Störsender".Deze enkele duizenden € subsidie zijn ons recht,ons bezit,uit de kas van de belastingbetaler."De Stad" en C° zijn verplicht te betalen en maak je geen illusies,met lange tanden.Dacht je dat we voor het aalmoes dat de overheid spendeert in een Kerstproject rond armoede,op onze buik gingen liggen?Terwijl diezelfde overheid in Antwerpen en elders niet alleen niets doet voor de armsten,maar ze zelfs door de politie laat opjagen?.Wij kennen "onze Papenheimers" te goed in dit racistisch en de armen discriminerende provincie nest.

Het DAK vroeg of aanvaarde in haar 11 jarige bestaan niet één € aan subsidies voor lonen.Alhoewel het ons aangeboden werd.Wij zijn,waren en blijven vrijwilligers.Maak je ook hier geen illusies,"Störsender",loonsubsidies maken je afhankelijk.Op het geschikte moment doe ik een boekje open over de mentaliteit en praktijken van de "reguliere" sector als slaafje van de overheid.Ik deed dat trouwens enkele jaren geleden al,samen met anderen, in verband met het "Payoke" van Patsy Sörensen.Een overmaats gesubsidieerde machine in dienst van het gezag en terecht gewantrouwd door de vrouwen.Ik was er lid van de beheerraad. "Payoke" wordt gecounterd door "De Ketelpatrouille",een klein vrijwilligers initiatief naar vooral Afrikaanse vrouwen toe.

Je bezorgdheid om het DAK,"Störsender",is ontroerend.Ik verwacht een reactie van je.Polemiek is meer dan zinvol.

Koen Calliauw - Antwerpen.

TOTAAL MISPLAATST ?

Kasper,hierbij wat "duidelijkheid" over:"Onze vrienden van de AEL waren bereid steun te geven", enkele dagen voor Kerstmis 2002.Je vindt zoiets "totaal misplaatst".Ik kan begrijpen dat door de massale desïnformatie- en criminalisatie campage rond de AEL,je wat wereldvreemd reageert.Deze criminalisering blijft duren.

In 2002 bestond het Antwerpse "Daklozen Aktie Komitee"("DAK")vijf jaar en had een inloophuis.We kraakten stadsgebouwen,voerden combatieve acties,reageerden politiek en boden persoonlijke hulp op het professionele niveau van een maatschappelijk assistent.Onze werkwijze,zeg maar ideologie, was en is sterk vergelijkbaar met die van de AEL.We zijn een militante zelforganisatie die zich verzet tegen de assimilatie van hen die "anders" zijn,in de breedste zin.Ik was in de zestiger jaren een bekende figuur in de Provo beweging en beïnvloedt door de Amerikaanse zwarte kommuniste Angela Davis,"Black Panther",Malcolm X.Hun rebelse strategie zit in mijn genen en beïnvloedde op haar beurt het "DAK".Niet alleen een Moslim beweging als de AEL of zwarte Amerikanen baseren zich op deze strategie.Ook sommige bevrijdingsbewegingen van armen in Europa doen dat.Het was dus logisch dat organisaties als het "DAK" en de AEL elkaar vonden.Als Districtraadslid van "Agalev" (Groen!) steunde ik ook in die Raad de AEL,terwijl de groene partij ronduit angstig en zelfs racistisch reageerde,zoals alle burgerlijke partijen.Ik stapte uit "Agalev",werd onafhankelijk raadslid en "de eerste mandataris van de AEL" genoemd.

3 APRIL,8 JUNI,26 NOVEMBER,KERSTMIS 2002.

Het eerste "Meisje met de Zwavelstokjes" ging op tweede Kerstdag 2002 op de Antwerpse Groenplaats door,na zware conflicten tussen het "DAK", Burgemeester Janssens en het Schepencollege. Dat was na de politieprovocaties op 3 april 2002,tijdens een spontage pro Palestina manifestatie van Moslims,met incidenten.Dat was nadat een door Burgemeester Leona Detiége verboden Palestina betoging na een gewonnen kortgeding toch doorging,ondanks zware intimidatie door stadsbestuur en media.Ze trok zo'n 800 deelnemers.Ik was één van hen die het kortgeding aanspanden,als Districtsraadslid.Dat was na "de rellen op de Turnhoutsebaan",op 26 november 2002,waarvoor Dyab en Ahmed nu veroordeeld werden.Ik was actief in het Antwerps Palestina comité en had hen daar ontmoet.Ik raakte betrokken bij vele initiatieven van de AEL.

De AEL,Dyab Abou Jahjah en Ahmed Azzuz moeten solidariteit krijgen van een brede beweging.Ook zelforganisaties,basisbewegingen zoals het "DAK" horen daarbij.Je zal begrijpen,Kasper,dat ik eind 2002 meer dan voldoende nauwe contacten met de AEL had om hen voor een actie rond en op de Groenplaats te vragen "steun te geven" aan het "DAK".Mijn verslag hier van is dus geen flauwe grap,zoals je insinueert.Wat er "misplaatst" zou zijn aan samenwerking tussen zelforganisaties als het "DAK" en de AEL,ontgaat me.Verder sluit ik me aan bij Agust Provo hierboven,om de tekst van Ludo De Witte (zie link hierboven) goed te lezen om van vooroordelen te genezen die ik tussen je regels aanvoel.

Koen Calliauw - Antwerpen.

MARC WELLENS ! SORRY...

In mijn tekst hierboven,"Collaboreren..." sloop een domme fout binnen.Het is uiteraard niet Mark Van Peel die het DAK van af het begin hielp.Van Peel (CD&V) is de figuur die in het Parlement mee aanzette tot de arrestatie van Dyab Abou Jahjah.

Het is de Antwerpse Provinciale "Deputé" MARK WELLENS (ook CD&V) die ons zonder poes pas is blijven steunen.Sorry...

Koen Calliauw.

Kan gebeuren! Is verbeterd.

Kan gebeuren! Is verbeterd.