Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Reacties vrijspraak Bahar: "Waakzaam blijven"

Reacties vrijspraak Bahar: "Waakzaam blijven"

BRUSSEL - Een uitgelaten sfeer vrijdagmorgen in de kantoren van de Ligue des droits de l'homme, waar sympathisanten van Bahar Kimyongür een persconferentie hadden georganiseerd over de afloop van het DHKP-C-proces. "Dit is een overwinning, maar we moeten waakzaam blijven," klonk het.

"Ik had deze vrijspraak eerlijk gezegd niet verwacht," zei Benoit Van der Meerschen, de voorzitter van de Ligue des droits de l'homme (LDH) aangenaam verrast. Maar vreugde en opluchting belieten hem niet om zijn toehoorders te waarschuwen:

"De anti-terrorismewetten die dit mogelijk maakten zijn nog steeds van kracht, en er zijn zelfs plannen voor een uitbreiding van de zgn. strijd tegen het terrorisme. We komen steeds meer in een juridisch no man's land terecht. Hopelijk is dit vonnis het begin zijn van een bewustwordingsproces," zei Van der Meerschen.

"Herleid tot ware proporties"
Ook advocaat Jan Fermon liet zijn licht schijnen over de uitspraak. "Het Hof van Beroep van Antwerpen heeft de zaak herleid tot wat ze eigenlijk is en altijd had moéten zijn: een zaak van wapenbezit en valsheid in geschrifte door enkele individuen," zei hij.

"Toch heeft men jarenlang geprobeerd om er een affaire van internationaal terrorisme van te maken. Om twee redenen. Omdat de diplomatieke relaties met Turkije geschaad waren door de weigering enkele jaren geleden om Fehiyre Erdal uit te leveren, én omdat sommige Belgische aanhangers van de Amerikaanse recepten van de oorlog tegen het terrorisme dit als een testcase zagen," aldus Fermon.

Hoe kan het eigenlijk dat deze uitspraak zo sterk verschilt van de twee eerdere vonissen? "Laat ik er eerst op wijzen dat de twee vorige uitspraken door het Hof van Cassatie zijn verbroken wegens partijdigheid," begon Fermon. "Maar om te antwoorden op de vraag: de reden is dat in de huidige wetgeving de omschrijving van wat een terroristische daad is zo vaag is. Dat zaait verwarring, alle mogelijke activiteiten worden gecriminaliseerd. Goede wetten zijn duidelijk," aldus de advocaat.

Klacht?
Als Bahar Kimyongür beslist om tegen zijn behandeling klacht in te dienen, dan zal de Ligue des droits de l'homme hem steunen, verklaarde Benoit Van der Meerschen op de persconferentie.

Ecolo-senator Josy Dubié hoopt alvast dat die klacht er komt. "Bahar heeft door de manipulaties van het federaal parket immers maanden in de gevangenis gezeten," zei Dubié. "Delmulle moet op zijn plaats gezet worden: het Federaal Parket is een staat in de staat", aldus de senator, die daarbij verwees naar de recente uitspraken van de voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies.

Dubié vroeg zich ook af welke conclusies de nieuwe Minister van Justitie - Jo Vandeurzen - zal trekken uit het Rapport van het Comité I, dat bewees dat er wel degelijk een geheime vergadering is geweest om Kimyongür uit te leveren aan Turkije.

Aanvullende berichten

Geluidsfragment:interview met advocaat Jan Fermon (Belgavideo)

http://video.belga.be/belgavideo/player.htm?agency=DM&fileName=pxy_21933...