Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Annelies Verbeke

Annelies Verbeke

.

In zijn laatste State of the Union verklaarde George Bush dat hij maar een miniem deeltje van de dertigduizend extra’s die hij vorig jaar over een muur van protest Irak binnentrapte, zal terugtrekken. Ze hebben immers resultaten opgeleverd die niemand zich toen had kunnen voorstellen, aldus de president. Inderdaad: het voorstellingsvermogen werd steeds heviger op de proef gesteld en lijkt minder controleerbaar doch versterkt uit de strijd te komen. Een recent onderzoek toont dat Bush en de zijnen in de twee jaar na hun eerste inval in Irak, negenhonderd vijfendertig publieke valse verklaringen voortbrachten. Daar is wat fantasie voor nodig.
Vijfendertig procent van de Irakezen kampt intussen met psychische problemen. Het moet hun waanbeelden steeds meer moeite kosten de realiteit te overtreffen. Veel Irak-veteranen, of de lichaamsdelen die daarvan overblijven, gaan thuis, na terugkeer, met een wapen slapen, bedreigen hun gezinsleden ermee of stoppen samenvattend een loop in de eigen mond. Op fantasie hoeven ze zich nauwelijks te beroepen. Herinneringen volstaan.

Toch laat oorlog fantasten rijkelijk bloesemen. Ook Iraakse terreur-organisaties geven blijk van een steeds groteskere verbeeldingskracht. Geestelijk gehandicapte vrouwen naar huisdier- en een vogelmarkten sturen, hen volk laten lokken met de kreet ‘Vo-gels! Vogels te koop!’ en hen dan vanop een afstand met een telefoon tot ontploffing brengen: je moet er maar opkomen. Ja, zo wordt de fantasie telkens tot meer vindingrijkheid gedwongen. Verder wist de president nog mee te delen dat geduld een schone deugd is.

Annelies Verbeke
Schrijfster

Bericht aan de Bevolking is een initiatief van Het beschrijf, in samenwerking met het B/Russell/s Tribunal. Een aantal auteurs van deze teksten treedt ook aan op de Literaire Wake n.a.v. 5 jaar oorlog in Irak, op woensdag 19 maart van 20 u. tot 24 u. in Literatuurhuis Passa Porta, A. Dansaertstraat 46, 1000 Brussel. Zie www.passaporta.be

Link naar het overzicht

dat kan ook een valse vlag

dat kan ook een valse vlag zijn
pas op alles wat zo lang en breed in de pers komt
wast onze hersenen in oom ooo witter dan wit
in Tsetjenie ronselden de geheime diensten arme vrouwen voor dit soort dingen.
In de jaren 80 liet men een onge vrouw de dochter van een ambassadeur voor het amerikaans congres verklaren dat Irak evil was omdat ze
incubator babies op de grond had zien liggen
Dit was een opgezet theater spel van de VS regering Daarop is de eertse golf oorlog gestart op deze geensceneerde verklaring.

het ruikt naar media manipulatie.
het zijn MONSTERS
die ons leiden
M O N S T E R S