Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Europees Hof: ''Zaak-Feryn is directe discriminatie''

Europees Hof: ''Zaak-Feryn is directe discriminatie''

BRUSSEL - Als een werkgever publiekelijk verklaart dat sollicitaties afgewezen zullen worden omwille van etnische afstemming, is er volgens het Europese recht sprake van directe discriminatie. Dat is de conclusie van de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg in de zaak-Feryn.

feryn.jpg

(Foto : De Morgen)

Een van de bedrijfsleiders van Feryn stelde in 2005 geen allochtonen te willen aanwerven als monteur omdat zijn klanten die niet zouden willen. Het bedrijf werd daarop door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding uitgenodigd voor een gesprek voor bemiddeling. Feryn engageerde zich tot een aantal herstelmaatregelen maar in januari 2006 stelde het Centrum vast dat die nog niet genomen waren. Het Centrum trok naar de Arbeidsrechtbank met de vraag de discriminatie vast te stellen en te staken.

Op 26 juni 2006 stelde de arbeidsrechtbank van Brussel wel discriminatie vast maar koppelde hieraan geen straf. Het Centrum ging in hoger beroep tegen de uitspraak. Op vraag van het Arbeidshof in Brussel boog advocaat-generaal Miguel Poiares Maduro van het Europees Hof van Justitie zich over de zaak Feryn.

Prejudiciële vragen
Het Brusselse Hof stelde een aantal prejudiciële vragen over de interpretatie van de Europese richtlijn over gelijke behandeling van personen ongeacht ras of ethische afstamming. Zo krijgt het Hof de vraag wat een gepaste sanctie is als een rechter discriminatie vaststeld. Tweede vraag was of een rechter discriminatie mag vaststellen, zonder een straf uit te spreken. De Brusselse rechter vraagt of afkeurende verklaringen over allochtonen voldoende zijn om een discriminerend aanwervingsbeleid te vermoeden. Het Hof moet ook oordelen of één feit volstaat voor een vermoeden van discriminatie.

Advies
De advocaat-generaal Miguel Poiares Maduro is van oordeel dat Feryn zich schuldig heeft gemaakt aan directe discriminatie. Daarnaast doet hij het argument dat Feryn zich enkel schikt naar de wensen van zijn klanten af als irrelevant. "Gesteld dat die bewering juist is, illustreert zij enkel dat 'markten discriminatie niet met succes zullen bestrijden' en dat regulerend optreden noodzakelijk is", aldus Miguel Poiares Maduro. Hij stelt tenslotte dat de nationale rechter, als die vaststelt dat het beginsel van gelijke behandeling is geschonden, maatregelen moet nemen die 'doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn'. De conclusies van de advocaat-generaal vormen een juridisch advies aan het Europees Hof, dat later een bindend arrest zal vellen. Het is uiteindelijk aan het Brusselse Arbeidshof om over de concrete zaak te beslissen.

Tevreden
Het Centrum is tevreden met deze conclusies en rekent eropdat het Hof van Justitie dit advies volgt. “Hoewel het advies niet bindend is, schept het een belangrijk precedent voor de internationale rechtspraak als het Europees Hof het volgt bij het uiteindelijke arrest. Voor het Centrum is het heel belangrijk dat dergelijke gevallen van directe discriminatie veroordeeld en gesanctioneerd worden. Als het advies gevolgd wordt, kunnen nationale rechters dergelijke publieke verklaringen meteen beschouwen als discriminatie,” zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum.