Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Paasei als protest tegen hoofddoekverbod

Paasei als protest tegen hoofddoekverbod

BRUSSEL - Vrouwenorganisaties van het actieplatform BOEH! deelden in Brussel, Gent en Antwerpen gratis paaseitjes uit. Met die actie vragen ze aandacht voor de gevolgen van het oprukkende hoofddoekverbod voor het werken bij de overheid.

paasei.JPG

(Foto : Bart)

“In Brussel ligt momenteel een voorstel op tafel voor een hoofddoekverbod bij de overheid,” zegt Naima Charkaoui van het Minderhedenforum. “Wij voeren hier actie aan de administratie van het Brussels gewest tegen dat mogelijke verbod. Om onze actie ludiek te houden delen wij paaseitjes uit. Het is algemeen geweten dat paaseieren worden bezorgd door de christelijk geïnspireerde klokken uit Rome. Ook Sinterklaas en de kerstboom hebben christelijke roots. Paaseitjes kunnen wel, waarom dan geen hoofddoeken? Dit brengt de neutraliteit van de overheid niet in gevaar. Die is te zoeken in de professionaliteit van de medewerkers en niet in hun religie”

Antwerpen
“In Gent en Antwerpen is zo een hoofddoekverbod reeds van kracht,” zegt Naima Charkaoui. “Daarom zijn er in deze twee steden ook acties. Vanavond (17/03) in Antwerpen en deze ochtend in Gent. In Antwerpen, waar heel het hoofddoekdebat is begonnen, zullen wij een speciale boodschap overhandigen aan burgemeester Patrick Janssens. Wij willen daar ook aan het stadbestuur duidelijk maken dat dit hoofdstuk voor ons nog niet is afgesloten. Wij zullen er tegen blijven protesteren.”

“Als koepelorganisatie maken wij ons zorgen over de tewerkstelling van allochtone vrouwen,” zegt Naima Charkaoui. “Je moet de moslima’s, en bij uitbreiding alle personeelsleden van allochtone origine, nu al met een vergrootglas gaan zoeken bij de overheid. Het hoofddoekverbod is nog eens een extra drempel om meer diversiteit te krijgen in het personeelsbestand van die steden”.

Actieplatform
BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd) is een actieplatform met leden uit allochtone en autochtone vrouwenorganisaties. Het ontstond in januari 2007 toen het nieuwe stadsbestuur in Antwerpen een hoofddoekverbod invoerde voor stadspersoneel met publieke functies. BOEH! wil dat vrouwen zelf beslissen wat ze op hun hoofd dragen zonder bemoeienis van de overheid of wie dan ook en komt op voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen.