Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Centrum van Gelijkheid van Kansen en Racismebestijding vraagt publiek debat over migratiebeleid

Centrum van Gelijkheid van Kansen en Racismebestijding vraagt publiek debat over migratiebeleid

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding is blij met de aandacht die zowel tijdens de onderhandelingen als in het regeerakkoord werd geschonken aan het thema migratie. Toch vragen ze om een publiek debat te voeren en een beleid uit te stippelen met betrekking tot migratie in het algemeen, maar in het bijzonder voor economische migratie.

diversiteitbelogo_nl.gif

Economische migratie
Elk economisch migratiebeleid moet rekening houden met de belangen van zowel de hele Belgische bevolking als van de betrokken herkomstlanden en met de rechten en de belangen van de migranten, aldus het Centrum.
Ook herhaalt het zijn oproep om het 'Internationaal Verdrag inzake de bescherming van de rechten van allle migrerende werknemers en de leden van hun familie' te bekrachtigen. België zou dan de eerste Europese lidstaat zijn die het verdrag erkent. Het Centrum hoopt dat andere Europese lidstaten zullen volgen.

Duurzame banden
In het regeerakkoord van regering-Leterme I wordt vooral gesproken over de regularisatie van vreemdelingen die hier onwettig verblijven. De nieuwe bepalingen laten toe dat heel wat mensen die onwettig in België verblijven, maar toch een duurzame band opbouwde met ons land, de kans krijgen om een verblijfvergunning te krijgen. Het Centrum is hier zeer tevreden mee.
Toch blijven deze bepalingen voor hen te vaag. Zo is de oprichting van een onafhankelijke commissie die als enige de gelijke behandeling kan garanderen, vooruitgeschoven naar een nog onbepaalde datum, zegt het Centrum. De verwachtingen die dit akkoord heeft gecreëert mogen niet onbeantwoord blijven, zeker niet voor de mensen zonder papieren die de laatste jaren hun stem lieten horen, aldus het Centrum.

Gezinshereniging
De regering kondigt in zijn regeerakkoord een veralgeming van de inkomensvoorwaarden aan. Maar de vorige hervorming, die voorwaarden introduceerde op vlak van leeftijd, huisvesting en ziekteverzekring voor bepaalde gezinnen, is nog helemaal niet van kracht en heeft nog helemaal geen evaluatie gekregen. Bovendien bracht zij een teruggang van de producewaarborgen met zich mee, zegt het Centum.
Daarom vraagt het Centrum dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in deze materie volle rechtsmacht toegewezen krijgt.

Opsluiting minderjarigen
Het akkoordvan de nieuwe regering staat dat ze vooruitgang wil boeken op het vlak van 'opsluiting van minderjarigen'. Hier is het Centrum zeer tevreden mee. Maar toch is het akkoord volgens hen te beperkt. Het is tijd om de discussie over het opsluitings- en verwijderingsbeleid opnieuw aan te snijden op basis van een globale kostenbatenevaluatie die ook rekening houdt met de fundamentele rechten van de mens, besluit het Centrum.