Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Interview] Boekenbende: "Als de kinderen niet naar de bib komen, gaat de bib naar de kinderen"

[Interview] Boekenbende: "Als de kinderen niet naar de bib komen, gaat de bib naar de kinderen"

De Boekenbende is dit jaar al aan zijn twaalfde editie toe. Wat begon als een klein lokaal project in Schaarbeek, is uitgegroeid tot een heus project in negen gemeenten van Brussel. Stijn Callewaert, coördinator van de Boekenbende geeft meer uitleg.

Wat is de Boekenbende precies?
“De Boekenbende is een leesbevorderingsproject. We gaan voorlezen bij kinderen van vijf, zes jaar die uit een gezin komen waar geen voorleescultuur bestaat en waar men weinig bezig is met taal.”

Hoe zijn jullie met dit initiatief begonnen?
“In 1994 zijn we van start gegaan. In het begin was dat zeer lokaal. De bibliotheek van Schaarbeek was op zoek naar een manier om kinderen terug naar de bibliotheek te brengen. Zo is het idee gegroeid: hoe kunnen we met kinderen werken – meer specifiek allochtone kinderen – die naar het Nederlandstalig onderwijs gaan, maar waarvan de ouders het Nederlands niet of onvoldoende beheersen om thuis bezig te zijn met boeken. Zo is de Boekenbende gestart. Het idee was vrij simpel, als de kinderen niet naar de bibliotheek komen, gaat de bibliotheek bij de kinderen aan huis.”

Jullie gaan thuis voorlezen bij de kinderen. Hoe zoeken jullie mensen om voor te lezen?
“We werken samen met de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Kleuterleiders en leidsters, onderwijzers en orthopedagogen in opleiding gaan vijf maal voorlezen bij de kinderen, telkens een uurtje. Zo komen we elk jaar aan ongeveer tweehonderd voorlezers. Maar daarnaast heb je ook nog een tiental vrijwilligers, die los van hun opleiding gaan voorlezen.”

Waar wordt het overal georganiseerd
“De Boekenbende wordt uitsluitend in Brussel georganiseerd. Niet in alle negentien gemeenten. Maar toch in heel wat gemeenten: Sint-Agatha-Berchem, Jette, Molenbeek, Laken, Brussel-stad, Anderlecht, Elsene en Etterbeek. We denken aan een uitbreiding, maar dan moet het aantal voorlezers ook wel stijgen.”

Wat willen jullie hiermee bereiken
“We werken getrapt, in die zin dat als een voorlezer vijf maal is gaan voorlezen en hij vijf fijne uren heeft gehad, dan is de doelstelling van de voorlezer geslaagd. Dat is ons basisprincipe. Maar je kan verder gaan naar een achterliggende doelstelling: dat ouders beginnen voor te lezen aan hun kind, al is het in hun eigen taal. Zo nemen ze de voorleesfakkel over. Het is de bedoeling dat we de ouders meekrijgen. Nu, die einddoelstelling halen we in veel gevallen nog niet.”

Jullie zijn al een aantal jaren bezig. Wat zijn de resultaten van het project tot nu toe?
“Dat is niet echt in cijfers samen te vatten. Elk jaar evalueren de voorlezers het project. De evaluaties zijn over het algemeen positief en vaak zitten er hartverwarmende reacties bij. Op zich is dat ook een resultaat. Iedereen wordt bij dit project betrokken: het kind, de voorlezer en de ouders. Gewoon al door deze voorleesmomentjes is de Boekenbende een succes.
Elk Boekenbende eindigt met een slotmoment in de bibliotheek. Voor heel wat ouders de eerste kennismaking met een bibliotheek. Na elk slotmoment kijken we of de ouders terugkomen naar de bibliotheek. Maar we merken dat na een jaar nog maar tien procent van de ouders terugkomt.
Wat de impact is van zo'n voorlezer aan huis is nog wat koffiedik kijken. Om de twee jaar doen we een enquête bij de ouders. Dat is heel vaak een positief verhaal. Vaak vragen ze of de Boekenbende het volgende jaar nog eens kan langskomen.
De eigenlijke doelstelling halen we niet, dat de ouders beginnen voor te lezen en naar de bibliotheek komen, maar we komen toch al aardig in de buurt. Er komt aandacht voor het kind, ouders gaan op een andere manier luisteren naar verhalen over de school en leren op welke manier kinderen naar boeken kijken. Daarnaast wordt bezig zijn met boeken voor vele ouders zeer tastbaar. Hier zijn we al zeer tevreden over, maar we willen meer. En daar gaan we nu heel hard aan werken.”

Meer informatie: www.boekenbende.be

Tags