Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

22 maart : Bomspotters sluiten de NAVO

22 maart : Bomspotters sluiten de NAVO

22 maart 08. Zo'n 1000 mensen uit 17 verschillende Europese landen vertrokken vanmorgen naar het NAVO-hoofdkwartier in Evere om deel te nemen aan de internationale, geweldloze actie NATO GAME OVER. Meer dan 500 mensen werden aangehouden. Desondanks konden de ordediensten niet verhinderen dat meer dan 50 vredesactivisten het militaire terrein opstapten om het te sluiten.

Vanaf 12u 's middags stapten vredesactivisten massaal richting NAVO. Vanuit alle hoeken probeerden ze om geweldloos het NAVO-terrein op te gaan. Er was een groot contrast tussen de geweldloze houding van de vredesactivisten en de agressieve houding van de ordediensten. Politie was massaal aanwezig en gebruikte honden, paarden, pepper-spray, matrakken, het waterkanon,... Meer dan 400 mensen werden aangehouden. Desondanks konden de ordediensten niet verhinderen dat meer dan 50 vredesactivisten het militaire terrein opstapten om het te sluiten.

NATO GAME OVER is niet enkel het voorkomen van een misdaad maar ook het herstellen van een stukje democratie. De vredesactivisten werden geconfronteerd met een overmacht aan politie, met preventieve aanhoudingen, met kilometers NAVO-prikkeldraad,... . Jammer. Het is verspilling van belastingsgeld. Als u en ik een overtreding begaan, worden we gestraft en wordt de overtreding indien mogelijk rechtgezet. Nu onze overheid in overtreding is, zet ze massaal politie in, niet om de overtreding te stoppen, maar om ze in stand te houden.

NATO GAME OVER: een internationale actiedag

Vredesactivisten uit 17 Europese landen namen deel aan deze actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Zij doen dit omdat alle geijkte democratische middelen om een einde te maken aan de illegale politiek van de NAVO zijn uitgeput.

Actiegroepen uit heel Europa geven het signaal dat de kernwapens moeten verdwijnen. Italianen, Spanjaarden en Duitsers maken duidelijk dat ze geen nieuwe militaire basissen of infrastructuur willen en nog minder dat deze gebruikt worden voor oorlogsvoering wereldwijd. Tsjechische vredesactivisten stellen dat een rakettenschild ook met NAVO-verpakking onverteerbaar blijft. Kroaten, Macedoniërs, Finnen en Zweden zijn niet opgezet met een NAVO-lidmaatschap of met een nauwere militaire samenwerking met de NAVO. Ook vanuit Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk zegt men 'neen' tegen de oorlogspolitiek.

Het woord bij de daad

Meer dan vijftig auteurs en literaire vertalers publiceerden de afgelopen week een opiniestuk over de wenselijkheid van de NAVO. Ze schrijven: "Een militaire alliantie die wereldwijd intervenieert en die kernwapens heeft en bereid is ze als eerste te gebruiken, is een gevaar voor de wereldvrede. Laat ons daarom het debat over de wenselijkheid van de NAVO beginnen."

Op 22 maart voegden de auteurs de daad bij het woord. Hun bijdrage aan de actiedag NATO GAME OVER was een Literaire Wandeling rond het NAVO-hoofdkwartier. Ook na 22 maart gaan zij verder. De opinietekst werd vertaald naar het Frans, het Duits, het Spaans, het Engels en het Tsjechisch om collega's in andere NAVO-landen op te roepen het debat ook daar te voeren. Een aantal gaf daaraan al gehoor.

In 2009 bestaat de NAVO zestig jaar. De auteurs zijn vastbesloten om samen met Vredesactie die verjaardag via een Europees literair initiatief aan te grijpen om het debat op te drijven. Zoals ze op 11 november schreven : 'Het project waar Oost-Europese schrijvers dertig jaar geleden met Charta 77 hun schouders onder durfden zetten, leidde nog geen vijftien jaar later tot de val van het ijzeren gordijn en de ontmanteling van het Warschau-pact. Wij willen niet nog eens vijftien jaar wachten eer we daar vanuit het westen op antwoorden. Wij weigeren te geloven dat wat zij voor elkaar kregen, wij niet op zijn minst moeten proberen.'

gameoverdeelnemerenpolitie.jpg

gameoveroverfence2.jpg

gameovernaardedraad.jpg

Meer foto's op www.indymedia.be