Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Foto's] Verslag van Rebel Clowns op Nato Game Over

[Foto's] Verslag van Rebel Clowns op Nato Game Over

Circa 70 rebel clowns uit vooral Frankrijk, Nederland en Duitsland verzamelden zich rond 12.30 uur bij de Avenue Artemis, zuidwestelijk van het NATO-terrein. Vooral de Franse clowns waren goed vertegenwoordigd: Parijs (B.A.C.) en Lille (Chti Clown: CAC 40). Verder ook wat Duitse en Oostenrijkse clowns. Uit Amsterdam deed Rebelact (the Amsterdam Clown Army) mee. Clowns uit Keulen (CIRCA-Köln) en Utrecht en andere plaatsen (CloLoNeL) benaderden het gebied vanuit enkele andere vertrekpunten. Onderweg met auto's werden de eerste rebel clowns al gearresteerd.

51156.jpg

De Franse clowns hadden zich goed voorbereid op de strijd met de NATO en hun 'bonezookas' meegenomen (bazookas die grote botten kunnen afschieten met clowneske precisie). Rebelact had twee reuzecatapults meegenomen om 'n grote hoeveelheid teddyberen en andere knuffels op de ordetroepen af te voeren. Vanzelfsprekend op 'n heel vreedzame manier (zoals de bedoeling was van de actie).

De gezamenlijke operatie van met Franse en Nederlandse gaggles strandde echter helaas al vrij snel in 'n modderig stukje natuur in de directe omgeving van het NATO-hoofdkwartier. Na observaties van 'n helikopter werd het internationale samenwerkingsverband van rebel clowns aan alle kanten ingesloten. Een overdaad aan agenten, en ook wat stillen zorgden ervoor dat vrijwel iedereen rond 13.30 uur gearresteerd werd, geboeid en vervolgens in bussen naar het Paleis van Justitie werd afgevoerd. Daar stond inmiddels een file van bussen met arrestanten. In 'n tergend langzaam tempo kwam onze bus dichterbij de politie ingang. Eén arrestant slaagde erin op 'n goed moment te ontsnappen. Vervolgens ging het ritueel verder in 'n binnenplaats waar de clowns de tijd gebruikten voor wat spelletjes. Daarna in groepjes de cellen in. Sommige héél kleine cellen werden door 3 mensen bevolkt (waar maar 2 zitplaatsen waren). In iets grotere cellen werden 11 mensen gepropt. Ergens na 14.00 uur zat iedereeen (afkomstig uit die bussen) vast in 'n uit meerdere etages omvattend cellencomplex. Zo'n 6 à 7 uur zonder aanklacht, zonder eten, zonder drinken en zonder reactie op mensen die dringend naar het toilet moesten. In de 'middeleeuwse' kerkers ontbrak 'n knop om te bellen voor hulp. Dit leverde bij tenminste één arrestanten die ernstig mishandeld was grote risicico's op (behandeling in 'n ziekenhuis was nodig). Uiteindelijk is daar na 'n uur iets aan gedaan. Pas rond 19.00 / 20.00 kreeg 'n deel van de arrestanten de gelegenheid naar het toilet te gaan. Sommige arrestanten werden gedwongen de ruimte tussen de cellen te gaan schoonmaken. Tegen 20.30 / 21.00 uur werden de laatste cellen leeggemaakt. Vervolgens werd van iedereen foto's gemaakt en I.D. gecheckt en andere persoonlijke gegevens opgenomen. Persoonlijke spullen die door de behandeling van de smeris kwijtgeraakt waren, werden ondanks aandrang niet genoteerd. De reactie was zwaar geirriteerd: er moest nu 'rap' ondertekend worden voor vrijlating ("anders wacht opnieuw de cel"). Na de vrijlating zorgde een pendelbus van Bombspotting ervoor dat de ex-gearresteerden naar 'n verzamelplek/café werden gebracht waar ze even op adem konden komen. Sommige clowns bleven in Brussel voor de conferentie, de Franse clowns zochten hun auto's op en ook de Nederlandse bussen gingen ook huiswaarts. Die naar Amsterdam om 22.30 uur.

Samengevat: géén aanklacht, urenlange vastgehouden, geen mogelijkheid om met 'n advocaat contact op te nemen, geen eten, geen drinken, en 'n uur of 6 à 7 geen kans om naar de toilet te gaan. Repressie en intimidatie in de 'beste' Belgische vorm in 'n ongelooflijk achterlijk cellencomplex. Smeris die vrijwel nergens op reageert wat de grootste risico's met zich meebrengt voor gedetineerden.
Agressieve agenten die 'n gearresteerde fotograaf dwongen zijn opnames te deleten. Gelukkig was de fotograaf 'n stuk slimmer dan de Belgische agenten en zullen er binnenkort prima foto's te zien zijn: zowel van rebel clowns buiten, de arrestaties als unieke opnames vanuit de kerkers. De urenlange volkomen onrechtmatige vrijheidsberoving is in sommige cellen goed gebruikt voor het opfrissen van internationale contacten, uitwisseling van inspirerende ideeën en nieuwe spannende plannen van de rebel clowns!

51157.jpg
51158.jpg
51160.jpg
51161.jpg
51162.jpg
51163.jpg
51164.jpg
51165.jpg

Wanneer wordt het Belgishe

Wanneer wordt het Belgishe Clown Army opgericht?

Belgische

Het is al opgericht. Vooral de Gentse groep is zeer actief bij allerlei acties. mail: deugenieterij@yahoo.com

Video van de clowns

Hier nog een een leuk filmpje van Luik over de clowns tijdens Nato Game Over

http://www.youtube.com/watch?v=FDKhWAZLyGY