Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Friends Of The Earth: ‘Klimaatsverandering en kernenergie’ en herdenking 22 jaar Tsjernobyl

Friends Of The Earth: ‘Klimaatsverandering en kernenergie’ en herdenking 22 jaar Tsjernobyl

Vandaag organiseerde Friends of The Earth Vlaanderen en Brussel een debat in Beveren rond klimaatsverandering en kernenergie. Tevens werd er aan de kerncentrale van Doel een herdenking gehouden,….exact 22 jaar geleden ontplofte in de kerncentrale van Tsjernobyl een kernreactor,….

IMGP4337.JPG

Op het debat waren de sprekers: Jos Sassen(GROEN! Vlaams Parlementslid), Luc Maes (lokaal mandataris,open VLD), Magda De Meyer (SPA politica, Kamer), Koen Cornelis (Friends of The Earth), Gaston Meskens (StudieCentrum voor Kernenergie) en Nelly Maes (SPIRIT).

Historisch en toekomstig gericht blijft het een feit dat (of je nu voor of tegenstander bent van kernenergie) dat kernenergie een eindigende energiebron is. Misschien (vanuit industrieel oogpunt gezien) is dit nog voor de komende 40 of 50 jaar interessant, maar dan is het het ermee gedaan,….

De machtige kernenergie- lobby werpt hier tegenover dat er minstens 40 jaar nodig is om de overstap naar fossiele brandstoffen te maken.

De toekomst van de “schaarste” (de hedendaagse 18 jarigen) zullen echter de prijs betalen, …

Dat Electrabel blijft zweren bij kernenergie is onbegrijpelijk,…’uiteraard’; Electrabel past de ethiek van de macht toe, met onethische winsten tot gevolg,…

Een andere mogelijkheid waarom Electrabel blijft ijveren voor het openhouden van haar kerncentrales kan misschien ook met wat anders te maken hebben,… hoe langer de kerncentrales openblijven hoe meer tijd zij ondertussen hebben om onderzoek te doen naar hernieuwbare energie , en als de centrales sluiten nemen zij misschien wel de markt rond hernieuwbare energie over, …om deze opnieuw te gaan domineren,….
.
De discussies over kernenergie blijven duren, in plaats van dat er oplossingen komen,… Per jaar wordt er 500.000 000 € geïnvesteerd voor nucleair onderzoek, een oplossing voor het bergen van radioactief afval is er nog steeds niet,…

In de vorige regering vroeg Bruno Tobback een studie aan het Federaal Planbureau met de vraag of België de CO2 doelstellingen kon halen zonder kernenergie.
Het antwoord hierop was positief, mits men 2 zaken doet die voor de hand liggen:

Een drastische beperking op de energieconsumptie en investeren in hernieuwbare energiebronnen.(2 sporenbeleid)

België hobbeld echter sterk achter op hernieuwbare energie. In andere landen, in Duitsland en bv Friesland zijn er hele windmolenparken,…en terwijl bv.China al op zoek is naar industriële oplossingen, wordt er in België te veel getwijfeld over de uitstap van kernenergie.

Bovendien kàn kernenergie niet functioneren in een liberale industrie, dit kan enkel door overheidssteun, zelfs en masse nieuwe kerncentrales bouwen zou slechts een heel kleine ‘oplossing’ bieden naar klimaatsverandering toe.

Kernenergie is echter ook onlosmakend verbonden met nucleaire wapens. De nucleaire technologie heeft aan landen zoals Israël, India, Pakistan en China de mogelijkheid gegeven om er atoomwapens van te maken,…

De risico’s van het gebruik van kerncentrales zijn ook duidelijk,…22 jaar geleden, op 26 april 1986,ontplofte in Tsjernobyl (Oekraïne) kernreactor nummer 4,…. Bij de brand en de explosie kwamen 31 mensen om. Na tien dagen waren circa 135.000 mensen geëvacueerd uit een gebied met een straal van 30 km rond de reactor. Ongeveer 3500 inwoners weigerden het gebied te verlaten. In 2006 waren hiervan nog slechts 461 in leven.

600.000 mensen kregen een significante stralingsdosis, 116.000 geëvacueerden en 270.000 inwoners van de meest besmette gebieden…..en 200.000 reddingwerkers, (die opruim- en herstelwerkzaamheden hebben verricht),en de ‘liquidatoren’, dienstplichtigen van het leger). In vier minuten liepen deze soldaten een hogere stralingsdosis op dan een gemiddeld persoon in een leven….

Vanmiddag werd aan de kerncentrale van Doel een symbolische actie/herdenking van deze kernramp gehouden.

IMGP4351.JPG
IMGP4365.JPG
IMGP4359.JPG
IMGP4361.JPG

Op zaterdag 10/5/2008 organiseert Friends Of The Earth een trefdag en debat:

Naar aanleiding van de lancering van hun nieuwe klimaatcampagne “The Big Ask” nodigen zij U daarvoor ook op uit.

“The Big Ask” is een “Grote Vraag” voor een sterke klimaatwet om de uitstoot van broeikasgassen ieder jaar te reduceren met ten minste 3%, met als doel 90% reductie in broeikasgasemissies tegen 2050.

Op de trefdag wordt hier verder op ingegaan aan de hand van verschillende workshops en als afsluiter een debat met de politieke partijen over de klimaatwet: “Doen politici genoeg tegen klimaatverandering?”

Meer info over Friends Of The Earth (Europa): http://www.foeeurope.org/

Friends Of The Earth Vlaanderen en Brussel: http://www.motherearth.org/?lang=nl

Meer info over de klimaatcampagne “The Big Ask”: http://www.thebigask.be/nl/