Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Uitnodiging: "The Big Ask" trefdag en debat- "Doen politici genoeg tegen klimaatverandering?" zat. 10 mei

Uitnodiging: "The Big Ask" trefdag en debat- "Doen politici genoeg tegen klimaatverandering?" zat. 10 mei

"Doen politici genoeg tegen klimaatverandering?"

Naar aanleiding van de lancering van onze nieuwe klimaatcampagne "The Big Ask" sturen wij u deze uitnodiging voor een trefdag en debat, op zaterdag 10 mei.

"The Big Ask" is een "Grote Vraag" voor een sterke klimaatwet om de uitstoot van broeikasgassen ieder jaar te reduceren met ten minste 3%, met als doel 90% reductie in broeikasgasemissies tegen 2050.

Op de trefdag wordt hier verder op ingegaan aan de hand van verschillende workshops en als afsluiter een debat met de politieke partijen over de klimaatwet: "Doen politici genoeg tegen klimaatverandering?"

Kan u, indien mogelijk, dit bericht verspreiden naar iedereen die zou kunnen geïnteresseerd zijn? Bij voorbaat dank!

Meer informatie over de campagne, en de kans om zelf uw eigen vraag voor een sterke klimaatwet te stellen aan de leiders van de democratische partijen in België: www.thebigask.be

De Trefdag en het debat gaan door op zaterdag 10 mei 2008 in Café Monks, Sint-Katelijnestraat 42, 1000 Brussel.

12 u 00: Verwelkoming met broodjes

13 u 30: Start van de workshops:

- Wat is klimaat verandering?
- Wat zijn de goed en slechte oplossingen voor klimaatverandering?
- Wat is "The Big Ask"?
- Hoe vorm ik een locale "Big Ask" groep?
- Kans om samen te zitten en te babbelen over verspreiding van "The Big Ask" in jouw gemeente/stad/provincie

17 u 00: Debat: "Doen politici genoeg tegen klimaatverandering?"

19 u 00: Einde van de dag

Iedereen welkom!

Het is ook mogelijk om een deel van de dag bij te wonen.

Graag op voorhand inschrijven via: info@thebigask.be of 09 242 87 52

Indien u niet aanwezig kan zijn op onze trefdag maar toch wenst betrokken te worden bij onze Big Ask- campagne,
aarzel dan niet om ons dit te laten weten.

"The Big Ask" is een initiatief van Friends of the Earth Vlaanderen & Brussel en Amis de la Terre Belgique.

Waarom "The Big Ask"?

De klimaatverandering is de grootste dreiging die onze planeet momenteel ondergaat. Iedereen voelt dat de aarde warmer wordt en het klimaat heeft soms vreemde kuren. Hier bestaat een brede wetenschappelijke consensus rond. De gevolgen zijn nu al voelbaar en de situatie wordt steeds ernstiger. Extreme weerspatronen, onvoldoende voedsel, stijging van de zeespiegel, bedreiging van de vrede door schaarste van goederen, ijskappen die smelten, miljoenen klimaatvluchtelingen,…

Uiteraard kunnen en moeten individuen een verschil maken: iedereen moet een rol spelen in het stoppen van de globale temperatuursverhoging. Maar de ernstigheid van de dreiging samen met de vele vertakkingen roept om meer verregaande actie. Een kader dat grote verminderingen in emissies verzekert en dit doorheen elke sector, inclusief isolatie, transport, energie en landbouw.

Het wordt tijd dat politici hun verantwoordelijkheid inzake de klimaatverandering opnemen. Er werd lang genoeg over gepraat, nu is het tijd voor actie. Actie in de vorm van een sterke klimaatwet, sancties bij overtredingen van die wet en een jaarlijks rapport over wat werd gedaan om de 3% in emissies te bereiken.

Om zeker te zijn dat de vooropgestelde reductie wel degelijk wordt bereikt is het nodig om aandacht te schenken aan de manier waarop het doel wordt bereikt. De langetermijndoelstelling blijft prioritair maar er worden korte termijndoelstellingen toegevoegd om die langetermijndoelstelling makkelijker te kunnen bereiken. Een te snelle en drastische verlaging zou een te grote eis zijn zowel voor de regering als voor de bevolking. We moeten geleidelijk aan de grens verhogen zodat dit cijfer makkelijker verwezenlijkt kan worden.
Door een jaarlijkse vermindering van 3%, zorgen we voor een geleidelijke aanpassing tot de norm van 90%. Een graduele reductie in de emissies over de komende decennia betekent dat we het totaal aantal broeikasgassen reduceren die vrijkomen voor het jaar 2050.

Emissies op hetzelfde hedendaagse niveau laten (of hoger) tot 2040 betekent dat we ongeveer twee maal zoveel broeikas-gassen zullen uitgestoten hebben vergeleken met een jaarlijkse reductie om het doel te bereiken.

Steun "The Big Ask": stuur een e-postkaart naar de leiders van de democratische partijen in België: www.thebigask.be

Download:

Waar is de concensus ? Ging

Waar is de concensus ?
Ging het eigenlijk voor mij en jou niet over milieu vervuiling en destructie, het kappen van de oerwouden en nog veel meer?
Waarom gaat het nu ineens alleen nog over
'klimaat' taxen?

Strategie van de angst of werkelijkheid?
De global elite werkt graag met massahypnose dmv een strategie van de angst als afleidingsmanouevre van het werkelijke probleem.

Als u dit niet gelooft luister naar de woorden van Rumsfeld op 12 dec 2006
Psychologische operaties zijn hun specialiteit.
Je moet dit willen zien....

http://www.indymedia.be/nl/node/27742

In Venezuela wil de regering van CHavez landhervormingen doorvoeren om de houtkap van de oerwouden, de plundering van de long van de aarde te stoppen.
Daarom maakt men in de coorporate media van Chavez een man die dmv een coup afgezet moet worden.

En diezelfde media pushed de Global Warming?
Denk Zelf Na

"De gevolgen zijn nu al

"De gevolgen zijn nu al voelbaar en de situatie wordt steeds ernstiger. Extreme weerspatronen, onvoldoende voedsel, stijging van de zeespiegel, bedreiging van de vrede door schaarste van goederen, ijskappen die smelten, miljoenen klimaatvluchtelingen,…"

Dit is een strategie van de angst?????

waar stijgt de zee?
Waar smelten de kappen als gevolg van de mens?
bedreiging van de vrede????

he hoo denk zelf na
er is geen schaartste op aarde
dit is de ridel van de Elite die wil dat jij dat denkt.
Informeer u.
Dit is massa indoctrinatie door een man die 33ste graad Free Maconnery is Al Gore is part of the ruling Elite die het net goed voor hebben met deze planeet Hij heeft zelf een giftige zinkmijn.
Weet je wat dat betekent?
Informeer u op het internet ajb