Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Dinsdag in het Zuiderpershuis: ongeruste intellectuelen buigen zich over proces van Dyab Abou Jahjah

Dinsdag in het Zuiderpershuis: ongeruste intellectuelen buigen zich over proces van Dyab Abou Jahjah

Op 26 mei verschijnen Dyab Abou Jahjah en Ahmed Azzuz voor het Hof van Beroep van Antwerpen. Ze gaan in beroep tegen hun veroordeling voor het aanzetten tot rellen na de moord op Mohamed Achrak in 2002. Verschillende academici, journalisten en schrijvers maken zich zorgen over het vonnis. "Als het vonnis in de rechtspraak ingang vindt, dan bedreigt dat enkele basisrechten van onze democratie: het recht op vrije meningsuiting en het recht op politieke mobilisatie en emancipatie, ook vanwege minderheidsgroepen", zeggen zij. Enkele van hen (ondermeer Tom Naegels en Paul Goossens) komen dinsdagavond hun visie uiteenzetten tijdens een debat in het Zuiderpershuis.

Organisator van het debat is Herman De Ley, professor-emeritus en voormalige directeur-oprichter van het Centrum voor Islam in Europa (CIE). Heeft hij dan geen vertrouwen in de normale rechtsgang?

Herman De Ley: “Na het vonnis van eind vorig jaar moeten daar toch terecht ernstige vragen over gesteld worden. Ludo Dewitte heeft daar een uitvoerig artikel over geschreven in Knack. Er zitten heel wat lacunes en dubieuze zaken in het dossier. De rechter die weigert om getuigen te verhoren, de manier waarop die éne politieman tot hoofdgetuige werd gebombardeerd zonder dat hij aan een tegenverhoor onderworpen werd, het feit dat sommige andere politiemensen zijn getuigenis sterk in twijfel trekken. Het feit dat men beroep doet op een wet uit de 19de eeuw (een wet die werd ingevoerd na de stakingsacties van 1886 in de Borinage, nvdr).”

Het lijkt ondertussen allemaal al lang geleden. De hoofdrolspelers van AEL hebben zich teruggetrokken. Toenmalig premier Verhofstadt en toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne zijn om verschillende redenen uit de spotlichten verdwenen.

“Het vonnis is er gekomen vijf jaar na de feiten. De hele zaak is uit de mediabelangstelling verdwenen. Het is juist onze bedoeling om de zaak terug onder de aandacht te brengen. Er zijn ondertussen gelukkig toch al wat artikels verschenen. Als je het objectief bekijkt dan moet je ook toegeven dat de poging om AEL monddood te maken voor een groot deel gelukt is. Zelfs als Dyab Abou Jahjah en Ahmed Azzuz worden vrijgesproken, zal dat de beweging AEL niet opnieuw lanceren. Dat neemt niet weg dat we het onrecht tegen de toenmalige leiders niet zomaar mogen laten gebeuren.”

Wat gaat er gebeuren op de debatavond?

“De bedoeling is om het belang van die zaak vanuit verschillende invalshoeken te belichten. De zaak is niet alleen voor de directe betrokkenen belangrijk, maar zegt ook iets over de manier waarop die land met minderheden omgaat zodra zij politiek actief worden. Paul Goossens zal het hebben over de demonisering in de media. Ludo De Witte zal het juridische aspect belichten, onder meer het feit dat men beroep doet op een wet uit de 19de eeuw om actievoerders aan banden te leggen. Schrijfster Rachida Lamrabet die ook bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen werkt zal dieper ingaan op islamofobie en discriminatie ten aanzien van moslims. Tenslotte is er ook auteur Tom Naegels die in De Standaard als eerste het vonnis in vraag heeft gesteld.

Komt er een vervolg?

“Wij zijn maar met enkele mensen. Als de voormalige AEL-leiders in beroep niet vrijgesproken worden, dan gaan ze hogerop. Dat heeft Dyab Abou Jahjah al aangekondigd. Dan zullen we moeten zien hoe we daar op reageren.”

Meer info op:
Website van het Zuidpershuis