Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Hebben Abou Jahjah en co diabolisering uitgelokt?

Hebben Abou Jahjah en co diabolisering uitgelokt?

Volgens Dany Neudt en Najib Chakouh van het intercultureel platform Kif Kif hebben Abou Jahjah en de AEL de hele mediahetze in de periode 2002-2003 aan zichzelf te danken. “Aanhangers van de organisatie verwijten de media vaak dat ze de AEL hebben gediaboliseerd en gemarginaliseerd. Ze vergeten daarbij meestal te zeggen dat het oppoken van sensatie en het uitdagen van journalisten aanvankelijk ook een bewuste mediastrategie was om maximale aandacht te krijgen.”

Even grasduinen door het archief van De Morgen of De Standaard leert dat dat niet klopt. Tot februari 2002 kwam Dyab Abou Jahjah alleen in de media met scherpe opiniestukken. Vanaf de eerste pro-Palestijnse betoging op 3 februari 2002 (het waren de hoogdagen van havik Sharon met ondermeer de aanval op Jenin) in Antwerpen verandert dat. Na die betoging waren er wat spanningen. Het artikel in De Standaard over die betoging vermeldt niet eens de aanwezigheid van AEL. Maar als AEL enkele weken later een nieuwe betoging aankondigt, begint de diabolisering. De dag waarop de verboden betoging moest doorgaan verschijnt het ondertussen beruchte artikel van Anne de Graaf in De Morgen over de rellenmanager waarin Abou Jahjah gelinkt wordt aan moslimterreur en antisemitisme. Op dezelfde dag publiceerde Het Volk een gelijkaardig artikel. Het Volk had de beleefdheid om ook de bron te vermelden: woordvoerder Jan-Baptist De Smet van de Staatsveiligheid. Meer daarover kan je lezen in het boek “Wie is er bang van moslims” van Ludo De Witte uit 2004 of in dit Indymedia-artikel uit 2002: “Wie is er bang van Abou Jahjah”.

Het zijn artikels die definitief de toon zetten. Het antwoord van Abou Jahjah op het artikel van Anne De Graaf werd nooit gepubliceerd in De Morgen.

Het Nederlandse Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (vergelijkbaar met 'ons' Centrum voor gelijkheid van kansen) maakte ooit een analyse van krantenartikels uit zes Belgische en Nederlandse kranten over AEL. Enkele citaten:

“Opvallend is ook het feit dat in de Belgische dagbladen geen enkel artikel is geplaatst dat ingaat op de inhoud of de standpunten van de AEL. Ondanks het feit dat er in de onderzoeksperiode parlementsverkiezingen in België zijn geweest waar ook de AEL aan mee heeft gedaan.”

“Deze ‘hetze’ lijkt in België grotere vormen aan te nemen dan in Nederland. Mede doordat daar in het begin niet gesproken werd met de AEL, maar vooral over de AEL. Er werd naar allerlei manieren gezocht om de AEL uit te bannen en het liefst te verbieden. De AEL werd niet als volwaardige partij gezien.”

“Het 'totaalbeeld' dat ontstaat van de AEL en de mensen die daar direct mee te maken hebben (leiders, leden, aanhangers) is vooral negatief. Dat komt doordat er veel subjectieve eigenschappen aan de partij en de personen die aan de AEL zijn gelieerd worden meegegeven. Vaak zijn dit dezelfde eigenschappen die in verschillende artikelen worden vermeld. Als we het hebben over beeldvorming is er, waar het de AEL betreft, sprake van negatieve berichtgeving die van invloed kan zijn op de beeldvorming.”

“Op basis van de geanalyseerde berichten kan de conclusie getrokken worden dat de aard van het nieuws over de AEL niet overeen komt met de visie en filosofie van de AEL zoals zij die zelf omschrijven op hun website. De aard van het nieuws heeft toch vooral betrekking op betogingen, rellen, arrestaties en beschuldigingen. Volgens de website, waar deze visie en filosofie van de AEL vermeld staan, is de AEL meer dan de radicale beweging die vooral naar voren komt in de berichtgeving.”

De conclusie van het LBR is dus niet dat AEL een foute mediastrategie had, wel dat de media geen aandacht hadden voor de boodschap van deze nieuwe beweging. Uiteindelijk is dat bij mediahetzes meestal het geval. De slachtoffers van zo'n hetze zouden natuurlijk wel gebaat zijn met een behoorlijke mediatraining, maar aan de kern van de zaak kunnen ze weinig veranderen. Dat kon de oerdegelijke en rustige ABVV'er Xavier Verboven niet toen hij tijdens het generatiepact plots de onverzettelijke, stakingsverslaafde 'Xavier Ambras' werd. Zo kon Indymedia.be er ook niet aan doen dat De Morgen in 2001 schreef dat Indymedia.be-reporters “eerst met stenen gooien om vervolgens terug achter hun klavier te kruipen en te melden dat er...rellen waren”. Kif Kif kan maar hopen dat ze zelf nooit eens in het vizier komen van rellerige journalisten.

Kifkif? is dat geen

Kifkif? is dat geen (ondertussen gesloten)vituele forum? Het artikel van de AEL-generatie kon voor hun niet op een slechter moment komen. De subsidie-trekkers zouden beter hand in eigen boezem steken en zich afvragen waarom ze niet bij hebben gedragen tot het decriminaliseren van de AEL in plkaats van de schuld op hen te schuiven. Op dat punt staan ze dus op dezelfde lijn als Jannsens, Dewinter en de hele politieke establishment. Er is een gezegde dat in elk land, in elke cultuur onder verschillende vormen voorkomt en in het nederlands is dat: "Wiens brood men eet, diens woord men spreekt..." So true, so true....

Vreemde patstelling, maar niet overal

Weet je wie de verdediging van Abou Jahjah op zich neemt in een opiniestuk in De Morgen? Bartje De Wever zelve! Zo zie je maar dat ieder z'n graantje wil meepikken van de mediabelangstelling rond dit proces.

Wat ik erg vind, is dat de vraag of er al dan niet strafbare feiten zijn gepleegd, voortdurend vermengd wordt met een andere, maatschappelijk interessante, maar juridisch niet ter zake doende vraag, namelijk of de AEL de juiste toon gebruikte toen ze eindelijk 'de stem van de allochtonen' in de media mochten verkondigen.

Het is een fout van de media, die de sensatie rond de AEL vakkundig opbouwde en daarbij de gematigde allochtonen aan de kant schoof. Het is tevens de fout van AEL zelf, die, zoals Kif Kif terecht opwerpt, volledig meegingen in deze mediatieke rollercoaster.

Maar dit staat volledig los van de vraag of Dyab Abou Jahjah en Ahmed Azzuz strafrechterlijk in de fout zijn gegaan. Daarin heeft Bart De Wever dan weer gelijk, wanneer hij stelt dat de bewijslast in deze zaak 'flinterdun' is.

Het besluit, dat ik hier voor mijzelf uit leer, heeft eigenlijk niets met het proces zelf te maken. Ik vermoed dat het gerecht min of meer haar dwaling zal inzien en de sanctie zal verminderen. Maar de gespannen zenuwen die dit links en rechts oplevert, zeggen mij dat er eigenlijk nog niet zoveel veranderd is. Zowel de media als de allochtonen hebben nog niet de juiste toon gevonden om met elkaar te communiceren, hun grieven of verlangens kenbaar te maken. En dat is bijzonder jammer, want het is een voedingsbodem voor nog meer onbegrip en zoals meermaals gebleken is, daar kunnen serieuze ongelukken van komen.

Deze reflectie maak ik niet alleen. Het is immers niet correct om te zeggen 'de media' en 'de allochtonen'. Er zijn media en er zijn allochtonen die vrijuit spreken en daarbij de eigenkritiek niet schuwen, zolang dit in de juiste proporties mag gebeuren. Een aantal van hen hebben de patstelling verlaten en zij proberen die juiste verhoudingen te vinden om over feiten en wenselijkheden te praten. Ik geloof dat we op dat vlak een stap vooruit zijn, al zijn de signalen nog zwak, met de juiste afstemming kunnen ze sterker worden en kan er eindelijk echte dialoog zijn.

En wie zegt niet dat de AEL na deze rollercoaster een tweede adem zal vinden? Als ze erin slagen om vooral positieve krachten rond zich te verzamelen (die soms ook kunnen voortkomen uit frustratie) dan is dit een momentum dat ze kunnen aangrijpen. Maar neem er de tijd voor. Zulke veranderingen gebeuren niet in één dag, wel in 1001 nachten.

Wie is Kif Kif ?

Kif Kif moet zelf eens in eigen boezem kijken voor ze anderen met de vinger wijst. Als er een organisatie is die onder het mom van multiculturele voortdurend de media opvrijd zijn zij het wel. En ze worden nog doodgeknuffeld ook door die media. Met elke scheet proberen ze de media te halen als het "multicultiplatform" zoals Mohamed aanhaalde een virtueel platform (want een beweging kan je het niet nomen) Wie ze vertegenwoordigen weet ik niet. Ik en velen voelen ons zeker niet door hen vertegenwoordigd. Met hun paternalistisch intellectualistisch toontje zullen ze de Marokkaantjes er eens fijntjes op wijzen "eigen schuld dikke bult".

Over het structurele nog maar gezwegen. Heeft Kifkif ooit iets structureels gerealiseerd? Behalve overal de subsidiepotten wegsnoepen van de echte zelforganisaties.

@ Jo

"Weet je wie de verdediging van Abou Jahjah op zich neemt in een opiniestuk in De Morgen? Bartje De Wever zelve! Zo zie je maar dat ieder z'n graantje wil meepikken van de mediabelangstelling rond dit proces."

De Wever was de enigste die er na de veroordeling over schreef, enkele weken geleden schreef DeWitte een artikel in de Knack over deze zaak en pas sinds dit weekend is de rest vd media wakker geschoten, iets wat me verbaast...

voor de volledigheid

Voor de volledigheid, het ganse artikel, zodat de lezers zich een goed beeld kunnen vormen.

Vandaag volgt waarschijnlijk de uitspraak in de spraakmakende rechtsgang tegen de leiders van de Arabisch-Europese Liga (AEL). Laat ons hopen dat ze zullen worden vrijgesproken. Het proces is niet minder dan een aanfluiting van de democratische rechtsstaat en zou een gevaarlijk precedent voor de algehele interculturele emancipatiebeweging kunnen vormen. De verontwaardiging over dit juridische circus mag evenwel een eerlijke en nuchtere analyse van de waarde van de AEL binnen het 'allochtone' emancipatieverhaal niet in de weg staan.

De AEL en haar voorman Dyab Abou Jahjah hebben ontegensprekelijk een sterk mobiliserende en kanaliserende rol vervuld voor een aanzienlijke groep allochtone jongeren. Alhoewel de organisatie deel uitmaakte van een breder netwerk van organisaties en individuen met gelijkaardige doelstellingen, is ze er als geen ander in geslaagd om een emancipatorisch gedachtegoed en burgeractivisme bij een groep voordien onmondige jongeren op te wekken. Samen met dat breder netwerk heeft de AEL definitief komaf gemaakt met de passieve terugkeergedachte die bij de eerste generatie nog aanwezig was. Onder het motto 'we zijn hier en blijven hier' heeft de Liga deze jongeren maatschappelijk en politiek bewust gemaakt, waardoor ze zijn gaan opkomen voor hun legitieme erkenning en democratische basisrechten. Ook bij jongeren die het niet met de AEL eens waren, zorgde het bestaan ervan voor een katalyserend effect. De periode tussen ruwweg 2003 en 2006 was er een van tot dan toe ongeziene maatschappelijke mobilisatie van allochtone jongeren. Het establishment en de ruimere samenleving werden in deze periode op een niet mis te verstane manier met hun neus op een aantal binnenlandse en wereldwijde wantoestanden gedrukt.

Aan die dynamiek kwam door een samenspel van verschillende factoren een einde. Vandaag stelt de AEL als organisatie nog nauwelijks iets voor, tenzij als merknaam. En een hele groep jongeren blijft verweesd en gedesillusioneerd achter.

Ideologisch gezien was de AEL van in het begin een vrij heterogeen mengsel van Arabisch nationalisme, antiracisme en antikolonialisme, overgoten met een moslimdemocratisch sausje. Dat amalgaam zorgde ervoor dat de AEL kon hameren op uiteenlopende onderwerpen die evenveel groepen jongeren van de tweede generatie aanspraken, maar bevatte ook een aantal contradicties die de organisatie al snel parten speelden en voor sterke interne spanningen zorgde.

Maar er is meer. Ontstaan in een sterk vijandige omgeving nam de AEL een aantal van de overheersende premissen over. Opvallend daarbij is dat ze de jongeren wou emanciperen binnen een erg statisch en exclusief cultuurbegrip. In het denken van de AEL stond de verdediging van een ondeelbare identiteit centraal. Daarnaast opteerde de Liga in een al sterk gepolariseerde samenleving voor een nadrukkelijke confrontatiepolitiek (Wij versus Zij) met sektarische reflexen. Men was voor de AEL of ertegen; een tussenweg bestond er volgens hen niet. Een gebrekkig vermogen om compromissen te sluiten of samen te werken met andere organisaties vloeide hieruit voort. Zo bevond de AEL zich al snel in een geïsoleerde positie, wat hen later, toen het establishment de jacht op hen opende, zuur opbrak.

De AEL sloot ook een duivelspact met de media. In feite hebben de media de AEL gemaakt én gekraakt. Van bij het prille begin zocht de AEL (en haar voorganger Al-Rabita) bewust de controverse met de media op. De media pikten maar al te graag op de aangeboden sensatie in. De (internationale) mediahype die de Liga wist te genereren was verbluffend én zelfvernietigend. De overweldigende aandacht maakte de Ligaleden lyrisch en overmoedig, maar al snel verloren ze er elke controle over, waardoor de hype in hun gezicht ontplofte. Gaandeweg ontglipte hen het realiteitsbesef en namen ze de mediahype voor waar aan. Ze begonnen megalomane partijpolitieke en pan-Europese luchtkastelen te bouwen. Aanhangers van de organisatie verwijten de media vaak dat ze de AEL hebben gediaboliseerd en gemarginaliseerd. Ze vergeten daarbij meestal te zeggen dat het oppoken van sensatie en het uitdagen van journalisten aanvankelijk ook een bewuste mediastrategie was om maximale aandacht te krijgen.

In hun confrontatiepolitiek, roekeloosheid en overmoed wekte de AEL krachten op waarvan ze het bestaan onderschatten, en die minstens even belangrijk zijn in de verklaring van hun ondergang. Een aantal van die krachten hebben zich ten aanzien van de AEL en haar voorman absoluut schandalig gedragen. De georkestreerde hetze tegen de AEL kan waarschijnlijk enkel met de jacht op communisten in volle Koude Oorlogsperiode vergeleken worden.

Wat heeft de AEL betekend voor de emancipatie van 'allochtonen' en welk structureel effect heeft ze op de bredere samenleving gehad? De organisatie was op haar sterkst in de beginperiode, toen de strijd nog draaide rond ideeën als vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, burgerschap en antiracisme. Dat radicale discours inspireerde een grote groep jongeren. Na verloop van tijd ruimden die strijdpunten hoe langer hoe meer plaats voor een doorgedreven identitair, religieus, ethisch-conservatief, partijpolitiek en megalomaan opbod. Daar is het verkeerd gelopen. De beweging belandde op een dood spoor, waardoor de AEL nauwelijks een structurele invloed heeft gehad op de samenleving. En als die er al is geweest, dan moet die invloed eerder als negatief worden beoordeeld, door de diepe wonden die geslagen zijn. Binnen afzienbare tijd komt er ongetwijfeld een nieuw momentum waarbij er weer ruimte zal zijn voor het gedachtegoed uit de beginjaren van de AEL. Laat ons hopen dat de beweging die er dan gebruik van zal maken, er zorgvuldiger en strategischer mee om zal springen.

Publicatiedatum : 2008-05-26

Sectie : Opiniemakers – De Morgen

christophe

Gepost door christophe
26.05.2008

Tags