Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Zinnekes: Brussel onder water!

Zinnekes: Brussel onder water!

Na een lange voorbereiding is zinnode "De Golf" klaar om de Zinnekeparade overspoelen!

Après une préparation longue, la zinnode "La Vague" est prête à inonder la parade de Zinneke!

IMG_6336.JPG

Het begin: luisteren en kijken.
Au début: écouter et regarder.

IMG_6401.JPG

De eerste voorbereidingen: elkaar aanvoelen en een eenheid vormen…
Les premieres préparatifs: trouver sa place et former une groupe…

3IMG_6493.JPG

En dan met jas, sjaal en muts de staat op…
Y après dans la rue avec manteau, châle et bonnet …

4IMG_6546.JPG

Overleg: Analyseren van een golf: Hoe gedraagt een golf zich?
En hoe kunnen we dit visueel voorstellen?
Concertation: L ‘analyse d’une vague: Comment se comporte t’elle?
Et comment pouvons nous le traduire visuellement?

5collage.jpg

Een golf komt en gaat…
Une vague va et vient…

6IMG_6602.JPG

De kracht van een golf bestaat uit vele kleine waterdruppels…
La force d’une vague reside dans la multitude de gouttelettes …

7IMG_8087.JPG

Die samen een explosieve kracht vormen: de draaikolk.
Qui ensemble forment une force explosive: le tourbillon.

8IMG_8253.JPG

Maar ook: geconcentreerd werken aan de kostums…
Mais aussi: travailler concentré aux costumes…

9IMG_7945.JPG

Zoek de speld in … ‘de golf’
Chercher l’épingle dans … ‘la vague’

10IMG_8223.JPG

Terug op de straat krijgt ‘de golf’ al heel wat aandacht.
Dans la rue, ‘la vague’ recoit beaucoup d’attention.

11IMG_8030.JPG

Enkele workshops later: de golfbeweging zet zich in beweging, niet meer te stoppen!
Quelques workshops plus tard: le movement de vagues est commencer. Imparable!

12IMG_7985.JPG
13IMG_7868.JPG

Klaar voor de parade: 31 mei 2008 om 15.00u in het centrum van Brussel!
Près pour la parade: 31 mai 2008 à 15.00u au centre de Bruxelles!

See more pics? Click on icons below!
Zinnode la vague préparation

la vague