Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Het Hof van Cassatie verbreekt de vrijspraak van Bahar Kimyongür

Het Hof van Cassatie verbreekt de vrijspraak van Bahar Kimyongür

BRUSSEL - De '(anti)terrorisme'-saga van Bahar Kimyongür is nog niet afgelopen. Het Hof van Cassatie oordeelde dinsdag dat zijn vrijspraak door het Hof van Beroep van Antwerpen slecht gemotiveerd was. “Paradoxaal genoeg gebeurt dit op basis van de redenering dat de rechters van het Hof van Beroep van Antwerpen te sterk de nadruk hebben gelegd op het feit dat onze cliënten niets te maken hadden met geweldmisdrijven,” zei advocaat Jan Fermon na afloop van de zitting.

“Omdat de antiterrorismewet dergelijk verband niet vereist, was volgens het Hof van Cassatie de motivatie van het Antwerpse Hof van Beroep legaal niet in orde. Juridisch beantwoordt dat aan een zekere logica, maar maatschappelijk roept dat toch vragen op... Mijn cliënten moeten zich nu opnieuw verantwoorden voor onder meer het lidmaatschap van een terroristische organisatie, omdàt het Hof van Beroep met teveel aandrang heeft vastgesteld dat ze niets te maken hebben met geweldmisdrijven, noch in België, noch in het buitenland. Ik zou zeggen: dat wordt toch wat absurd. Bewijzen dat het niet bewezen is dat iemand in verband gebracht kan worden met gewelddaden, is niet voldoende om hem vrij te spreken,” verklaarde hij.

"Wetgeving deugt niet"
Fermon hoopt dat deze uitspraak het maatschappelijk debat over de antiterrorismewetgeving zal aanwakkeren. “Dit bewijst nog eens dat de antiterrorismewetten niet deugen,” zei hij. “Ze zijn zo breed dat je er mensen mee kan blijven vangen waarvan al verschillende keren bewezen is dat ze niets met criminele activiteiten te maken hebben. Misschien is het tijd dat de parlementsleden daarover nadenken. Na 11 september hebben ze in hun enthousiasme vanalles gestemd waarvan men hen voorhield dat het diende om te zorgen dat er geen vliegtuig in de Zuidertoren zou vliegen. We hebben nu het bewijs dat de antiterrorismewet daarmee niets te maken heeft. In werkelijkheid zitten we met een wetgeving die dient om mensen te criminaliseren waarvan een rechtbank al verschillende keren heeft geconstateerd dat ze niets te maken hebben met gewelddaden.”

De zaak van Bahar en de andere beschuldigden in het DHKP-C-proces moet nu opnieuw gepleit worden, dit maal voor het Hof van Beroep van Brussel. Dat zal volgens Fermon waarschijnlijk gebeuren in de herfst.

Lees meer over het proces-Bahar

Absurd

Dit is niet meer absurd,maar volgens mijn nog enkele staties verder,...

Volgens mij zitten er bij het hof van cassatie enkele schroeven (of misschien allemaal) serieus los,....

Vermoeden van Onschuld en

Vermoeden van Onschuld en Habeas Corpus zijn allang verleden tijd, helaas...
Het federaal parket is een eufemisme voor De Inquisitie...

Dit wekt de indruk dat het

Dit wekt de indruk dat het justitieel systeem in ons land vierkant draait. Dat het verstandige oordeel van de rechtbank in Antwerpen van februari jl. teruggedraaid zou kunnen worden, is ten zeerste betreurenswaardig. Federaal procureur Delmulle kreeg toen lik op stuk. Dat was een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting. Ik hoop dat de rechtbank in Brussel tot dezelfde conclusie komt als deze in Antwerpen. DHKP-C-ers horen absoluut niet thuis in een gevangenis.

DHKPC- dossier in handen van Turkije

Na het verbreken van DHKPC arrest vorige week, heeft het federaal parket een kopie van het DHKPC-dossier aan twee Turkse procureurs en vijf agenten gegeven die daarvoor speciaal uit Turkije zijn overgekomen.