Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Fotoreportage ] Komt er weldra een oplossing voor de hongerstakers in de Begijnhofkerk?

[Fotoreportage ] Komt er weldra een oplossing voor de hongerstakers in de Begijnhofkerk?

Brussel -- Gisteren bezocht minister Joëlle Milquet de Begijnhofkerk waar ongeveer 161 mensen in hongerstaking zijn om regularisatie te verkrijgen. Na 55 dagen zijn ze er slecht aan toe!

FA-1.jpg

Brief aan minister Turtelboom!

Geachte mevrouw de minister,

150 mensen zonder papieren zijn sinds 8 mei in hongerstaking in de Begijnhofkerk. Hun gezondheidstoestand is na 55 dagen uiterst kritiek. Elke dag worden mensen naar het ziekenhuis gebracht.
Die 150 mensen brengen hun leven en gezondheid in gevaar omdat er geen andere weg meer is om uit hun uitzichtloze situatie te raken.
Veel van hen verblijven al lang in ons land en hebben hier een nieuw leven opgebouw. Zij kunnen moeilijk of helemaal niet terug naar hun land van herkomst.

In het verleden hebben de mensen zonder papieren op andere manieren geprobeerd een regularisatie te verkrijgen. Het asielbeleid is uw bevoegdheid en toch weigert u het probleem met die mensen te bespreken. Via deze brief vraag ik u de mensen in de Begijnhofkerk te regulariseren voor het te laat is en op een menselijke manier een einde te maken aan dit drama.

Hongerstakingen zoals die in de Begijnhofkerk zijn het gevolg van een beleid dat mensen in de illegaliteit drijft en mensen die moeten vluchten voor vervolging of oorlog geen bescherming biedt.

In tegenstelling tot wat bepaalde politici en de media ons willen doen geloven, wordt Europa, een van de rijkste regio's van de wereld, helemaal niet overspoeld door vluchtelingen en nieuwe migranten. De meeste mensen vluchten naar andere delen van hun land of naar buurlanden. Ik vraag u dan ook snel werk te maken van een algemene regularisering en van een menselijk asiel- en migratiebeleid. Vluchtelingen en nieuwe migranten zullen zo meer kans maken op een menswaardig leven in België en een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving!

Deze brief zal samen met een petitie naar de minister gestuurd worden.

FA-2.jpg

deze tekst is duidelijk: bezetting sinds 17 maart en hongerstaking sinds 8 mei op 1 juli dus 55 dagen

FA-JESUS-3.jpg

Jesus Manchego van CSC ook mee in hongerstaking geeft ons een rondleiding en uitleg

FA-4.jpg
FA-5.jpg
FA-6.jpg
7.jpg
FA-8.jpg
FA-9.jpg

ook een TV station was gisteren aanwezig!

FA-10.jpg
FA-11.jpg
L12.jpg
FA-13.jpg
FA-14.jpg
FA-15.jpg

TurtelBoom

Een humanitair beleid begint bij een regering die weet wat het wil en als men dat samen niet meer weet dan moet men dat niet samen oplossen, er zijn anderen die dat kunnen oplossen.

Wat vooral onaanvaardbaar is, is dat dit 'levens' op het spel zet.

Mensen die al jaren wachten op meer duidelijkheid, krijgen geen duidelijkheid. Misschien moet mevrouw Turtelboom eens denken aan een 'inleefstage'...