Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Nic Balthazar regisseert de 'SOS Klimaat' filmclip in Oostende

Nic Balthazar regisseert de 'SOS Klimaat' filmclip in Oostende

OOSTENDE -- Nic Balthazar regisseerde vandaag meer dan 6000 mensen in de filmclip 'SOS Klimaat'. Het evenement, dat plaats vond op het Klein Strand in Oostende, is een onderdeel van de Big Ask klimaatcampagne van Friends of the Earth. Dit is een vraag naar jaarlijkse reducties van broeikasgassen in België en doorheen Europa. Onder de scenes die vandaag opgenomen werden zat een gigantische, geanimeerde, menselijke banner die politici de boodschap geeft dat het hoog tijd word om iets te doen aan de klimaatverandering. Andere scenes werden opgenomen met behulp van bekende acteurs zoals Michaël Pas, Ann Miller, Herr Seele en Benthe De Graeve. Het geheel werd van muziek voorzien door bekende DJ's zoals Flip Kowlier ft Gabriël Rios, Axel Daeseleire, Adriaan Van den Hoof en Zohra.

askdsc_2184.jpg

Het evenement komt 2 dagen nadat het Belgisch Rampenfonds aankondigde dat er een beduidende stijging was in het aantal overstromingen gedurende het voorbije decennium. De Directie Rampenschade van het Ministerie van Binnenlandse Zaken erkende 54 rampen sinds 2000. Het merendeel waren overstromingen, nu al 5 keer meer dan in de jaren negentig. Deze stijging kan direct worden gelinkt aan de gevolgen van klimaatverandering die de hoeveelheid regen in Noord-West Europa deed toenemen. Dit in combinatie met de stijging van de zeespiegel en een toename van noodweer betekent dat er wereldwijd 300 miljoen mensen extra risico lopen op overstromingen. Een globale temperatuursstijging van 2°C is daarenboven een kantelpunt en kan leiden tot 'runaway global warming', waarbij de gevolgen van klimaatverandering een nieuwe oorzaak zijn ervan en het dus enorm moeilijk wordt om dit nog tegen te gaan.

Tegen deze achtergrond is het énorm teleurstellend dat België achteraan het staartje bengelt in de rangschikking die werd opgesteld door het Zwitsers Federaal Instituut voor Technologie. Het instituut keek naar de inspanningen van de verschillende overheden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het resultaat: België heeft nog geen enkele structurele maatregel genomen met een vermeldenswaardige impact op de uitstoot van broeikasgassen.

De boodschap van de Big Ask campagne is dat we nog 5 tot 10 jaar tijd hebben om effectieve actie te ondernemen tegen klimaatverandering. Als we langer wachten is het te laat om de ergste rampen te voorkomen. De campagne vraagt dan ook een sterke klimaatwet in België, die onze regering verplicht om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 3% per jaar. Het resultaat is dan een vermindering van 30% in 2020 en 90% in 2050.

Koen Cornelis, klimaatcampaigner bij Friends of the Earth stelt het zo: "Om de catastrofale gevolgen van klimaatverandering te voorkomen moeten we serieuze verminderingen realiseren in de uistoot van broeikasgassen. De mogelijke gevolgen zijn te zwaar om dit nog langer uit te stellen. We moeten jaarlijks de uitstoot van broeikasgassen achteruit zien gaan, en de beste manier om dit te doen is door een sterke en bindende klimaatwet. Zo'n wet verplicht onze overheid om de daad bij het woord te voegen. Deze filmclip met 6000 mensen is een manier om te tonen dat duizenden mensen er zich bewust van zijn dat we dringend actie moeten zien en dat zo?n wet het absoluut minimum is."

De campagne kreeg de enthousiaste steun van Nic Balthazar en talrijke leidende bedrijven in de Belgische audiovisuele industrie die dit ambitieus project hielpen realiseren. Het Klein Strand van Oostende werd voor een dag omgevormd tot een gigantische filmset. De deelnemers waren afkomstig uit het gehele Belgische grondgebied. Sommigen kwamen zelfs vanuit Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

De meerderheid van de mensen gaven ook goed gevolg aan de oproep om zo milieuvriendelijk mogelijk naar Oostende te komen. De meerderheid van de deelnemers kwam per bus, per trein of met de Kusttram.

askdsc_1956.jpg
askdsc_1897.jpg
askdsc_2394.jpg

Hm...

Hm...
Moeten we een "positief" initiatief de grond in boren? Toch stelt menigeen zich vragen bij de diepere integriteit van dit initiatief.

Mijn suggestie is dat Nic Balthazar en FoE niet op de hoogte zijn van het "groter" beeld en zich inlaten met het politiek correct argument.

Hoe komt het dat burgers die vragen hebben bij de wetenschappelijke betrokkenheid van mens op CO2-uitstoot onmiddellijk afgeschilderd worden als "negationisten"?

Er is iets niet pluis met de hele kwestie...
Onderzoek is nodig.

re:

Politiek correct? Wetenschappelijkheid heeft niets te maken met politiek correct.

Er zijn ook nog altijd enkele mensen die blijven beweren dat roken de gezondheid niet schaadt. Die worden ook terecht negationisten genoemd.

Time for Change!

Ik vond het een goede actie (was er zelf deel van!)

Maar toch heb ik ook een bedenking met de manier waarop dit wordt voorgesteld. Het was superleuk om mee te doen, maar de boodschap ligt (nog) te weinig op de drastische verandering die nodig is in het gedrag van de homo consumaris. Dat heeft niet alleen met de klimaatwijziging te maken. De mens is verspilzuchtig en dat doet onze aarde geen goed. We delven ons eigen graf. Interessant om te lezen is het book 'The World without us' van de Amerikaan Alan Weisman.

Om de 'major shift' vergelijkbaar met de industriële revolutie te verwezenlijken, zou ik dit in de boodschap van de campagne benadrukken.

Bijvoorbeeld door een campagne met de titel: "Change! But not our climate!" of "Changez! Maar niet ons klimaat!"

re: Het negationisme als argument

"Politiek correct? Wetenschappelijkheid heeft niets te maken met politiek correct."

Inderdaad. Wetenschap heeft dus ook niks te maken met consensus. Consensus is een politieke waarde, geen wetenschappelijke.
Laten we niet vergeten dat de wetenschappelijkheid van aan CO2 gerelateerde menselijke uitstoot gebaseerd is op de consensus van 2000 wetenschappers waarvan een pak de consensus niet eens meer steunen...

Waarom?

Het voorbeeld van de sigaret is maar pover. Enkele mensen kunnen gelijk hebben, zou de zaak degelijk onderzocht worden. Dit heeft niets te maken met het aantal of wat al dan niet als algemene wijsheid aanvaard wordt.

Rectificatie

Rectificatie van een zin.

Laten we niet vergeten dat de wetenschappelijkheid van aan menselijke gerelateerde CO2-uitstoot gebaseerd is op de consensus van 2000 wetenschappers waarvan een pak de consensus niet eens meer steunen...

Oeverloos gezever.

Oeverloos gezever, noem ik dat.

Het gaat over klimaat. Nee, het gaat over CO2. Nee, het gaat over cigaretten. Waar gaat dit eigenlijk over?

Over de kwaliteit van leven!

Het is toch wel de moeite waard om daarover af en toe een boompje op te zetten, of in dit geval een klimaatactie van 6000 mensen.

Noch klimaat, noch CO2, noch cigaretten, noch gezever

Ow, sure. Mensen bijeen brengen om een positieve noot de wereld in te sturen is "iets" positiefs.

Waar ik het hier over heb is in welke mate deze topic misbruikt wordt in dezelfde mate dat mensenrechten en democratie als front worden gebruikt om aan belangenbehartiging te doen.

Mind Controle

In de UK is de film van Al Gore verboden door een rechtbank om te vertonen op scholen vanwege het gebruik van te veel manipulatieve beelden;

Bv Hetdroge aralmeer ; loopt inmiddels weer vol. Het droog staan was een gevolg van verkeerd waterbeheer in de omringende landen.

Voor zo een belangrijk thema heet dat manipulatie als je dergelijke beelden gebruikt.

Beelden gebruiken om uw boodschap kracht bij te zetten die er niks mee te maken hebben zijn bedrog. Dat is geen wetenschap maar misleiding.

Inmiddels is de polemiek zo groot dat het wel duidelijk is dat de 'klimaat' aktie afleid van de werkelijke milieu problemen, die we allemaal erkennen.

'Klimaat aktie' is booming business en tot
Vermaak en volksbedrog gereduceerd. HGet heeft nog weinig te maken met de goede bedoelingen van de burgers.

Of denkt u dat we buinnenkort allemaal een betaalbaaar zonnepaneel op ons dak zullen hebben en op vrije energie of waterstof die we zelf opwekken zullen rijden met onze autos?

Of denkt u dat de houtkap van de zuurstof long van de aarde rond de evenaar gestopt zal worden?
Nee Chavez is de enige die aan herverdeling van gronden wil werken juist om deze funeste houtkap van mutinationals in zijn land te stoppen en hij wordt in lnkse kringen zelfs verketterd.

Nee wat je ziet is koehandel met CO2 waarden en koehandel met taxen en koehandel met mensen...koehandel met apparaten in de autos

Bekijk de film van Naom Chomsky
" Manufacturing Consent."
Trap er niet meer in!

Ontstellend om te zien hoe we erbij gelapt worden..;
De beste maniet omprotest te stuiten is het zelf in banen leiden...

Waarm denk je dat green peace op de terrorismelijst staat en er 52 leden werden ondervraagd die op de commisariaten moesten verschijnen in 3 verschillende landen in europa nav een kleine aktie op een kern centrale als van ouds????

ze zij bang voor de burgers
Ze zijn bang voor eco terrorisme....
En ze leiden het zelf in banen met Al gore...
33 ste graad free macon.

extra fotos

extra fotos van de ochtend te vinden op:

www.lyra-photography.net/sosklimaat

Happening in Oostende

Tijdens de voorbereiding van de happening stond er een affiche van Les Amis de la Terre op het podium in verband met lawaai. Deze affiche werd weggezet toen bleek dat de organisatoren van deze ecologische manifestatie het nodig vonden om met heel veel lawaai de mensen op te warmen. Alles was best leuk en verantwoord, maar dit lawaai was er echt te veel aan.