Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Truckers vragen meer en veiliger parkings

Truckers vragen meer en veiliger parkings

BRUSSEL -- De vrachtwagenchauffeurs kampen in België met een groot gebrek aan parkings, aan voldoende douches en hygiënische toiletten. Ook de onkosten voor eten en drinken nemen toe. De Belgische Transportarbeidersbond ABVV-BTB trekt aan de alarmbel. Ze maakten vorig jaar al een zwartboek "Veilige Parkings". Nu, één jaar later, maken ze opnieuw de balans op. Wat blijkt? De situatie is niet veranderd. Integendeel, ze is er zelfs op achteruitgegaan voor de truckers.

DSC_0169.JPG

De vaststellingen die vorig jaar in het zwartboek "Veilige Parkings" zijn gepubliceerd zijn onveranderd, zegt Frank Moreels van de BTB. "De drie grote problemen die we gesignaleerd hebben zijn nog steeds niet aangepakt. De situatie is zelfs verslechterd. Met het zwartboek heeft de BTB vorig jaar het probleem op de politieke agenda gezet. We kregen aandacht van zowel de Vlaamse als de Europese verantwoordelijken. Maar er is desondanks nog niets concreets veranderd op het terrein. Daarom voeren we vanaag actie om concrete maatregelen te eisen”, aldus Frank Moreels.

frankmoreels.JPG

Wat is het probleem?

"Het grootste probleem is dat er onvoldoende parkeerplaatsen zijn voor de truckers. De vrachtwagenchauffeurs zijn volgens Europa verplicht om hun rij- en rusttijden te respecteren. Doet de trucker dat niet dan krijgt hij zware boetes", aldus Frank Moreels. "Maar chauffeurs komen toe op parkings die vaak overvol zijn. Ze worden verplicht om dubbel te parkeren of om op de op- en afrit te parkeren. "

"Een warme douche nemen of naar een propere toilet gaan is voor een trucker ook niet vanzelfsprekend. Er zijn te weinig douches en de hygiëne in de toiletten laat vaak de wensen over. De truckers moeten voor die faciliteiten ook nog betalen. Daarenboven zijn de vrouwelijke truckers verplicht om naar de mannentoiletten te gaan, omdat daar meestal de douche is. Dit is onaanvaardbaar. "

"Tenslotte stellen we vast dat het leven onderweg heel duur is. Een warme maaltijd in een wegrestaurant kost nu algauw 15 euro terwijl het vorig jaar nog 12 euro was. Dit is een stijging van 20 procent vergeleken met vorig jaar. De onkostenvergoeding die de truckers krijgen is maar met 5 procent gestegen. Een internationale trucker kan niet weg op de autosnelweg om een goedkoop restaurant te gaan zoeken. Hij is verplicht om in de wegrestaurant te gaan eten. "

Wat kan hieraan gedaan worden?

"Er moeten op korte termijn extra parkeerplaatsen komen. De hygiënische faciliteiten moeten uitgebreid en ook gescheiden worden. Daarnaast moet de overheid ook tussenkomen om de restaurantuitbaters ertoe aan te zetten gezonde en goedkope maaltijden te voorzien voor de truckers." Franks Moreels geeft toe dat het probleem inderdaad een Europees probleem is, daarom pleit de BTB ook voor een Europese aanpak. Er moeten volgens hem Europese minimumvoorzieningen voor parkings vastgelegd worden.

Wie moet dat betalen?

"Dit is een verantwoordelijkheid van de overheid en de werkgevers", aldus Frank Moreels. "De overheid kan dit bekostigen via het boetefonds, waar toch nog geen bestemming voor gevonden is. Het mag alleszins niet verhaald worden op de trucker."

Stefano.JPG

Stefano Gebbia is al 12 jaar vrachtwagenchauffeur." De parkeerplaatsen zijn al tegen 18h00 allemaal volzet. Je moet je dan op de op- of afrit van de parking parkeren. En zelfs als je een parking vindt dan kan je 's morgens vaak niet vroeg weg omdat de weg geblokkeerd is door de andere dubbelgeparkeerde vrachtwagens. Ook de weinige toiletten die vaak door veel mensen moeten gedeeld worden zijn niet hygiënisch. Vergeleken met de buurlanden vind ik de situatie in België heel slecht."

Otting.JPG

Otting komt uit Nederland en is al 42 jaar vrachtwagenchauffeur. "Ik vind dat vooral de veiligheid moet verhoogd worden. Het gebrek aan parkeerruimte voor chauffeurs die moeten rusten is een Europees probleem. Ik merk het overal waar ik kom. Er zouden veel meer parkeerplaatsen moeten bijkomen in heel Europa. Het wordt steeds slechter omdat het steeds drukker wordt. Dit probleem moet volgens mij Europees aangepakt worden. Zij regelen reeds meer zoals de rij- en rusttijden. Waarom kunnen ze dit probleem ook niet aanpakken."

De BTB heeft een blog aangemaakt waar truckers hun ervaringen kunnen neerpennen.

ecologisch aspect

ik vind het nogal moeilijk. ik zie liefst zo veel mogelijk vrachtwagens van onze wegen verdwijnen. En zo weinig mogelijk parkings. En liefst zo weinig mogelijk nieuwe parkings waarvoor nog maar eens groen of landbouwgrond moet wijken. Investeren in deze energie-verkwistende transportindustrie is dom. De olie wordt duurder, fijn stof, onze wegen slibben toe...
De linkse sociale bewegingen zouden beter ijveren voor lokale productie, voor duurzaam transport (dus niet met vrachtwagens), voor lokale