Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[ESF Malmö] Zweedse taxichauffeurs behoren tot de hoogst opgeleiden in Europa

[ESF Malmö] Zweedse taxichauffeurs behoren tot de hoogst opgeleiden in Europa

Naast de grote conferenties, seminaries en workshop zijn er hier en daar ook informele ontmoetingen. Chadia Bendada is diversiteitsmedewerkster bij het het LBC in Antwerpen. Ze maakte van haar bezoek aan Malmö gebruik om haar collega' uit Zweden en Slovenië te ontmoeten die zich ook bezighouden met diversiteit op de werkvloer.

divers.JPG

Aan Folketspark ontmoet ik Chadia Bendada van het LBC in België, de Turkse Berivan Öngörur die bij de Zweedse vakbond Unionen in Stockholm werkt en de Bosniër Goran Lukic die bij de Sloveense vakbond Zveza Svobodnih werkt. Ze hebben allen één ding gemeen. Ze behoren tot een minderheidsgroep en houden zich binnen de vakbond bezig met diversiteit in al zijn aspecten. Javed Akhter kwam ons afhalen. Javed is van Pakistaanse origine en woont al 20 jaar in Zweden. Hij houdt zich eveneens bezig met diversiteit in de bedrijven in Malmö.

divers1.JPG
vlnr Javed, Chadia, Goran en Berivan

Tijdens de de informele bijeenkomst vertelden ze over de situatie van kansengroepen op de arbeidsmarkt in hun landen. Zowel in Zweden, België als in Slovenië zijn er gelijkaardige problemen rond etnische- en genderdiscriminatie. Elke land heeft wel een aantal vage wetten om dit tegen te gaan. Maar de procedures om een discriminatie te bewijzen zijn vaak omslachtig en vaak durven de slachtoffers van discriminatie vaak geen klacht in te indienen uit schrik.

divers3.JPG

Goran getuigde over het probleem met uitbuiting van Bosnische immigranten in de bouw. Vaak zijn ze onderbetaald en werken ze in slechte omstandigheden. Slovenië is één van de snelst groeiende nieuwe EU-lidstaten. Maar de achterkant van dat mooi plaatje is minder fraai. Migranten uit de armere Balkanlanden mogen de vuile jobs aan dumpinglonen doen. Ook seksuele intimidatie en mobbing op de werkvloer is blijkbaar een heel groot probleem in Slovenië. Er zijn allerlei sociale wetten en ombudsdiensten maar de immigranten of vrouwen die slachtoffer zijn van dergelijke praktijken op de werkvloer durven vaak geen klacht in te dienen. Immigranten krijgen hun werkvergunning van de werkgever.

Berivan en Javed legden trots uit dat ze in Zweden een wettelijk systeem hebben van wagemapping (in kaart brengen van de lonen). Het is er mede gekomen onder druk van de vakbonden. Bedrijven met meer dan 25 werknemers worden om de drie jaar verplicht om de lonen van al de werknemers in kaart te brengen om zo te kijken of er ongelijkheden zijn. Die ongelijkheden moeten binnen de drie jaar gecorrigeerd worden. Het systeem is heel goed vaak om de genderongelijkheden op te sporen. Maar over de etnische culturele loonkloof, die vaak heel groot is voor mensen met een zelfde opleiding, wordt niet gesproken. "We mogen ook niet wagemappen volgens etniciteit", zegt Berivan.

Ondanks deze mooie wetten gaven Berivan en Javed wel toe dat er veel gediscrimineerd wordt op de Zweedse arbeidsmarkt. Niet enkel de nieuwe immigranten zijn hier slachtoffer van maar ook de tweede en derde generatie immigranten. Vaak worden ze zelfs niet uitgenodigd als ze een vreemde naam hebben. Er is volgens Berivan een grote trend bij de jonge immigranten om hun naam te veranderen in een Zweedse naam. "Wist je dat de taxichauffeurs hier in Zweden tot de hoogst opgeleide taxichauffeurs in Europa behoren?" zei Berivan. "Er zitten zelfs veel dokters en ingenieurs tussen. Het is een enorme verspilling omdat men een tekort heeft aan mensen voor bepaalde beroepen,"zegt Berivan.

Enfin 'diversiteit ', vaak nog steeds een modewoord, is toch wel prangend in al die landen. De groepen hebben overal te maken met gelijkaardige problemen. Wat opvalt is dat in al die landen geen officiële instrumenten zijn om de discriminatie effectief te meten of aan te pakken. Ook quota's zijn in al die landen een taboe. Dat mensen al zo ver gaan om hun naam te veranderen in een land als Zweden om toch maar uitgenodigd te worden op een jobinterview...

Chadia is vrij optimistisch na de meeting. "We zitten met dezelfde problemen en ook de aanpak verschil niet veel. Het is nuttig om daarrond ervaring uit te wisselen en vooral te kijken of we uit de ervaringen van de anderen kunnen leren en hoe we het samen kunnen aanpakken," zegt ze.

Keltoum

Gepost door Keltoum
20.09.2008