Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Alternatief van Ademloos, fijn stof tot nadenken

Alternatief van Ademloos, fijn stof tot nadenken

Ademloos wil de problemen aanpakken waar ze ontstaan en stelt een reeks van maatregelen om een oplossing te bieden voor de verkeers-congestie, de leefbaarheid en verkeers-veiligheid van Antwerpen. Wim van Hees stelt dat een grote ring rond Antwerpen veel logischer is dan het verkeer via Antwerpse woonwijken te leiden. Via relatief eenvoudige maar wel goed doordachte maatregelen kunnen de doelstellingen van het Masterplan bereikt worden.

_IGP3037.jpg

Liefkenshoektunnel.
De Liefkenshoektunnel is nooit een groot succes geweest omdat de Vlaamse gemeenschap haar afspraken i.v.m. de bereikbaarheid van deze tunnel nooit is nagekomen. De verbinding naar de E17 is er nooit gekomen waardoor de tunnel op halve kracht draait. Nimby (=Not In My Waasland Back Yard) wint het van visie en Antwerpen is de pineut.

Mantra "De ring moet dicht"
In 1997 bouwt de politiek verder op de foute redenering van weleer en lanceert het mantra "De ring moet dicht" Het is als naar de dokter gaan en zeggen welke medicijnen je wil i.p.v. de arts zijn diagnose te laten stellen om dan tot een oplossing te komen.

PMZ.jpg

We leven niet op een eiland.
De Antwerpse congestie ontstaat door de combinatie van de noord/zuid- en oost/west-as en havenverkeer en lokaal personenvervoer. Nederland plant een nieuwe N2 verbinding die het verkeer split tussen Antwerpen en Rotterdam. Het traject Rotterdam - Bergen op Zoom - Antwerpen is 40 km korter dan over Breda en landt voor de Liefkenshoektunnel. Ook hier bespaart men kilometers.
Nederland plant ook een nieuwe weg tussen de Westerschelde tunnel en de Belgische R4 naar Gent. Door deze ontwikkelingen hoeft het verkeer niet meer langs Antwerpen en/of dichtbevolkte streken.
Negeren van de Nederlandse plannen is dom.
Meer info op http://www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/document/114/doc114.pdf

UCM01.jpg
UCM02.jpg
UCM03.jpg

Container groei.
Tegen 2013 verwacht Ademloos jaarlijks 3.500.000 vrachtwagens. Zoveel vrachtwagens door de Antwerpse agglomeratie is voor Ademloos geen aanvaardbare optie. Containers kunnen ondergronds op sporen door relatief kleine tunnels vervoerd worden. Er is een studie gemaakt om containers via een dergelijk systeem te vervoeren tussen het Deurganckdok en de spoorweghub Antwerpen-Noord in de haven op de rechter oever. Het zou een milieuvriendelijke, gezonde en goedkope oplossing bieden. Het Belgische bedrijf Denys stelt een dergelijke oplossing voor. zie http://www.denys.be/fiche.asp?t=1&cat=1&p=72&cattxt=

Rekeningrijden
Rekeningrijden wordt toegepast in Zweden, Oostenrijk, Duitsland en Londen. Het verandert het verkeersgedrag met +20%. Volgens Wim van Hees mildert RR de verkeerssituatie op de NZ en OW assen. Samen met de verbeteringen door betere aansluitingen op de Nederlandse wegen en het ondergronds container vervoer zorgen deze maatregelen voor een verkeersdrukte onder fileniveau.

stRaten-generaal.
Het Ademloos alternatief is geen aanval op Plan B van stRaten-generaal. Als de ring toch dicht moet, dan is plan B voor Wim van Hees aanvaardbaar, maar hij ziet de oplossing liever verder van de stad. stRaten-generaal van zijn kant, ziet dit niet als oorlogsverklaring, maar als een verrijking van het debat. Uiteindelijk willen beiden via burgerparticipatie tot een goede oplossing komen.

Grote Ring is geen oplossing