Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[ESF Malmö] De Belgische vredesbeweging op het Europees Sociaal Foum

[ESF Malmö] De Belgische vredesbeweging op het Europees Sociaal Foum

Malmö -- Er wordt in de assembly's en seminaries veel herhaalt en de discussies blijven vaak aan de oppervlakte. Een verslag maken van zo'n seminarie is meestal onbegonnen werk. Het concrete dat er meestal uitkomt zijn de mobiliseringen voor bepaalde actiedata of afspraken om elkaar nog eens te ontmoeten op een volgende top. Na een assembly over de militarisering in Europa ontmoette ik Hans Lammerant en Pieter Teirlinck van de Belgische vredesbeweging en polste naar hun bevindingen. Vonden ze hun deelname aan het Forum nuttig en wat nemen ze mee naar huis?

vredesactie.JPG

Hans Lammerant van Vredesactie

Hans: " Wat ik hier en ook in de andere seminaries heb gemerkt is dat de mobilisatie rond de NAVO-top heel duidelijk op de agenda staat. Op 4 januari is het de 60'ste verjaardag van de NAVO en op 4 april is het een NAVO-top en vieringen in Straatsburg. Er zijn enerzijds de landen die te ver zijn om iets te organiseren in Straatsburg en zelf lokaal iets willen doen op 4 april en aan de andere kant heb je Frankrijk, Duitsland en ook België. Voor hen is het interessanter om in april voor Straatsburg te mobiliseren tegen NATO. En in maart nationaal te mobiliseren tegen de oorlog in Irak.

Ik heb zelf een workshop mee georganiseerd rond militaire globalisering en kernwapens. Ik heb ook in een panel van Nobases gezeten. Een groep die actief is tegen de militaire basissen in de EU. Er is bij iedereen een consensus om de NAVO-top te nemen als een mobilisatiemoment. Ik merkte ook dat de verschillende groepen op dezelfde golflengte zitten rond het gebruik van militaire infrastructuur in Europa. Het dringt door men dringend iets moet doen, niet enkel rond oorlog ginder maar het feit dat de oorlog hier bij ons eigenlijk start. Het NAVO-verhaal krijgt nu meer aandacht door het Lissabonverdrag dat de banden tussen de NAVO en de EU sterker wil aanhalen.

Het is hier de ideale plek om informatie te verzamelen over de verschillende mobilisaties. Voor zowel de NAVO-top volgend jaar als voor de klimaattop in Poznan dit jaar en in Kopenhagen volgend jaar."

pieter.JPG

Pieter Teirlinck van Vrede

Pieter: "Vanuit de vredesbeweging is hier vooral gemobiliseerd voor 60 jaar NAVO volgend jaar. Het is tegelijkertijd ook onze verjaardag. Vrede is opgericht als reactie tegen de NATO. Wat in de verschillende seminaries en workshops naar voren kwam is de gevaarlijke tendens tot meer militarisering van EU. Haar doelstellingen schuiven dichter bij die van de NAVO. Er is veel animo om te mobiliseren voor Straatsburg maar ook lokaal tegen de NAVO. Voor België specifiek zitten we met iemand als Minister De Crem die zonder enige parlementaire discussie F16's naar Afghanistan heeft gestuurd. Dit democratisch deficit in de EU is toch iets dat regelmatig terugkwam ook bij de andere groepen uit heel Europa.

Een heel interessante conferentie die ik gevolgd heb is deze over de financiële crisis, gegeven door John Christensen. Het is iemand die zelf heel lang in dat wereldje heeft gezeten en het van buiten kent. Volgens hem is de financiële crisis een gevolg van de extreme deregulering. De neoliberale agenda wordt overal doorgevoerd ook in de financiële wereld. De controle op het monetaire systeem en het bankwezen is in de VS helemaal overgelaten aan de markt. Waardoor je daar bijna geen controle meer hebt op het financiële en monetaire systeem. Iedereen kan er Hedge Funds (beleggingsfondsen) oprichten en op alles speculeren. Men is er op de proppen gekomen met de meest gekke financiële instrumenten. We hebben al de dotcom luchtbel gezien en nu is er de hypotheekluchtbel. Het probleem is dat er gigantisch veel geld beschikbaar is zoals pensioenfondsen en andere spaarfondsen. Men is constant op zoek naar manieren om er zoveel mogelijk winst uit te halen in zeer korte tijd, los van enige realiteit. Nu zit men vollop te speculeren op de graanprijzen. De speculatie op voedsel is zeer gevaarlijk. Het is een kwestie van leven en dood. De olieprijs is ook systematisch opgedreven door speculanten. De prijs is nu zwaar aan het dalen van 170 naar 100 dollar per vat. Die 70 dollar is puur speculatie.

Er zijn een aantal initiatieven genomen, ook in de VS om de belastingsparadijzen af te schaffen en om terug controle te krijgen over de financiële markten. Je hebt ook een aantal wetten hierover maar ja de vraag is hoever willen ze gaan en wordt het systeem in vraag gesteld. Met de nationalisering van de onlangs bankroet gegane bank (Fannie en Freddie) in een land als de VS, toch de grootste promotors van deregularisering, geven ze toch toe dat het systeem van extreme deregulering gewoon niet werkt."