Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[ESF Malmö] Betogers aan het woord:"De planeet is aan het sterven, we moeten iets nieuws opbouwen van onderuit"

[ESF Malmö] Betogers aan het woord:"De planeet is aan het sterven, we moeten iets nieuws opbouwen van onderuit"

Malmö -- De betoging afgelopen zaterdag was het hoogtepunt van het vierdaagse Europees Sociaal Forum in het Zweedse Malmö. 15.000 mensen wandelden door het centrum van Malmö voor een andere en vooral betere en rechtvaardigere wereld. De betoging was een kleurrijke mix van sociale bewegingen en linkse partijen uit gans Europa. Vakbonden, milieubewegingen, vredesbewegingen en ook de anarchisten waren van de partij met hun fameus "black block". Sambabands en geluidswagen hielden er de sfeer in. We interviewden enkele deelnemers over hun beweegredenen. Hoe zien zij die andere wereld eigenlijk?

Susan.JPG

Susan werkt bij de Zweedse transportvakbond. "We zijn hier voor een beter Europa. Voor een Europa voor iedereen. Dat betekent voor mij werk onder waardige omstandigheden, betaalbaar onderwijs, sociale rechten en een goed sociale zekerheidssysteem. Met onze regering is het op sociaal gebied achteruit aan het gaan."

piotr.JPG

Piotr Ostrowska werkt voor het internationaal departement van de vakbond OPZZ (rechts op foto). "We zijn met 40 militanten van onze vakbond OPZZ naar Malmö gekomen. We hebben deelgenomen aan verschillende panelgesprekken over mogelijke vakbondsstrategieën in Centraal- en Oost Europa. We geloven dat ook de andere thema's die op het ESF besproken worden belangrijk zijn ook voor de vakbonden. De vakbond staat in Polen enorm onder druk. We hebben zowel de politiek als de media tegen ons. We hebben het momenteel moeilijk om nieuwe leden te werven. We geloven wel dat we in de toekomst terug meer gaan groeien. We zijn onze vakbond aan het verjongen en willen ook ons imago veranderen om terug jongeren aan te trekken."

senne.JPG

Senne komt uit Denemarken (rechts op foto). "Ik ben zelf een sekswerker. We zijn hier omdat we willen opkomen voor de rechten voor de mannelijke als vrouwelijke sekswerkers in gans de wereld. We hebben dezelfde eisen overal in de wereld, namelijk de decriminalisering van ons beroep. Nu worden we vaak gedwongen om in de illegaliteit te werken en onze collega's zijn vaak het slachtoffer van criminele organisaties. We komen enkel voor de betoging. We hebben niet deelgenomen aan aan het ESF in Malmö. In Zweden worden de sekswerkers ook gecriminaliseerd en gedwongen om in de illegaliteit te werken. In Denemarken is sekswerk gelegaliseerd maar ook dat komt onder druk door zowel de conservatieven als de zogenaamde feministen. Dit jaar hebben een aantal feministen en politiekers in Denemarken de Vrouwendag gekaapt om te pleiten voor een verbod op het bezoek aan sekswerkers. We hebben een beroep net als een ander en we willen onze rechten."

tim.JPG

Tim Van Luyten uit België (vooraan tweede persoon rechts op foto):"Ik werk in een drukkerij en ben sinds kort op mijn werk verkozen als vakbondsvertegenwoordiger. Toen ik de oproep zag om mee te gaan naar het ESF heb ik niet getwijfeld. Ik ben van mening dat je uit je luie zetel moet komen als je iets wil bijleren. We zijn met 50 jongeren gekomen van het ABVV-FGTB, 25 vlaamse en 25 franstalige jongeren. We hebben verschillende workshops bezocht. Zoals die over flexycurity die we mee organiseerden. Het is de eerste keer dat ik naar zo'n forum kom. Het is echt wel leuk.en heel leerrijk. Zoveel mensen die bijeen komen. Wat mij opviel na de workshops is dat we in België nog wel heel braafkes zijn. In andere landen kunnen ze er steviger tegenaan gaan. Maar ja, ze zitten vaak met ergere problemen dan wij. In Rusland bijvoorbeeld staan de vakbonden enorm onder druk."

maria.JPG

Maria Nesgilot uit België (derde presoon rechts op foto). "Ik ben verpleegster en delegee. Ik ben naar hier gekomen om op te komen voor de rechten van de werknemers in Europa. We zijn tegen de Europese richtlijnen die ingaan tegen onze rechten. We hebben een seminarie georganiseerd over de commercialisering van de gezondheidszorg. We wilden samen met andere organisaties kijken hoe we hier samen tegenin kunnen gaan op Europees niveau. Ik heb daarnaast ook een seminarie gevolgd over de minimumlonen en een seminarie over de privatisering van de publieke diensten. Ik heb hier geleerd dat de rechten van de werknemers overal in Europa onder druk staan en dat de Europese richtlijnen geen cadeaus bevatten voor ons. "

paulnoor.JPG

Paul (rechts) en Einar (links) zijn studenten uit Noorwegen en actief bij Attac.

Paul : "We zijn hier om samen met zoveel anderen deel te nemen aan deze betoging. We denken dat een andere wereld mogelijk is. Deze andere wereld is volgens mij een rechtvaardige wereld. De Noorse regering heeft al een aantal goede stappen gezet door de schulden kwijt te schelden van een aantal derde wereld landen."

Einar: "We kunnen niet doorgaan zoals nu. Er moet iets veranderen. We moeten iets doen aan de klimaatverandering. Dit kan enkel met een sociale economie. We moeten de derde wereldlanden de ruimte geven om zich te ontwikkelen zonder onze inmenging. Vooral het seminarie over belastingsparadijzen vonden we interessant en de grote impact die ze hebben op de huidige financiële crisis."

olivia.JPG

Olivia Vincenti komt uit Londen (rechts op foto). "We zijn hier met een delegatie van 25 mensen uit Londen en lopen hier samen met de Zweedse organisatie. United to End Racism is een organisatie die actief is in 90 landen. We geloven dat alle repressie moet beëïndigd worden. Wij focussen ons vooral op racisme. Want racism brengt heel wat andere vormen van onderdrukking met zich mee. Iedereen vecht hier tegen ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Maar om de strijd aan te gaan moeten we eerst begrijpen hoe deze ongelijkheden zijn ontstaan. Hoe zijn ze in onze maatschappij geslopen. We hebben allemaal therapie nodig om van de stereotiepen en de misinformatie zowel over blanken als niet blanken af te geraken. Naast de institutionele en politieke veranderingen die er moeten komen. Moeten de mensen ook genezen worden van deze kwetsuren. Want racisme is een kwetsuur. Racisme is globaal. Gekleurde mensen hebben de laagste jobs, de slechtste behuizing en de slechtste gezondheidszorg. Ze belanden ook sneller in de gevangenis. Ja, ook in Londen kampen we met deze problemen. We willen hier enkele instrumenten delen met de activisten over strategieën tegen racisme."

kajerstin.JPG

Kajerstin kom uit Noorwegen maar woon sinds kort in Malmö. "We zijn hier om te tonen waarvoor we staan. We moeten dringend alarm slaan en de mensen waarschuwen. De planeet is aan het sterven, we moeten iets nieuws opbouwen van onderuit. De kapitalistische maatschappij werkt niet en zal vroeg of laat imploderen."

clement.JPG

Clement uit Frankrijk (rechts op foto). "Ik ben lid van Via Campesina Frankrijk. We hebben deze week aan het Via Campesinakamp meegedaan buiten Malmö. Het was een uitwisseling rond de thematiek van landbouw en jongeren en de toegang tot grond. Bijvoorbeeld hoe kunnen we tot een andere vorm van landbouw komen. Een kleinschaliger aanpak die rekening houdt met de mens en het milieu. Hoe kunnen we kleine boeren ondersteunen,... We nemen deel aan deze betoging omdat we ons deel voelen van deze andersglobalistische beweging op het ESF."

angela.JPG

Angela Quios (links op foto) loopt mee in het internationale blok. Ze Is afkomstig uit Bolivië maar woont in Zweden. "Ik ben hier als vertegenwoordigster van beweging in Zweden die het Boliviaanse volk ondersteunt. Ik steun de veranderingen in Bolivië en ik steun onze president Evo Morales. Ik wil het geweld aanklagen tegen de armen door de rijke separatisten op 11 september 2008. Deze rijke separatisten hebben 95 procent van onze grond in handen en hebben de macht bij de politie, leger en de economie. Onze president wil met steun van het volk de grondwet veranderen en meer rechten geven aan de armen. Evo Morales heeft de politieke macht en de steun van het volk."

kajsa.JPG

Kajsa komt uit Malmö (rechts op foto). "Het is gewoon fantastisch om mijn stad te zien veranderen in deze activistische betoging. Ik hielp mee aan het ESF in Malmö. Ik ben zelf actief bij Friends of The Earth omdat klimaat en solidariteit enorm belangrijke vraagstukken zijn vandaag. Het westen heeft de meeste vervuiling veroorzaakt en we zijn nog steeds bezig met verdere te vervuilen."

hoessein.JPG

Hoessein is Palestijn en woont in Zweden (links op foto). Ik ben hier als socialist en lid van ISM, International Solidarity Mouvement. We zijn een beweging met activisten over de hele wereld die strijden tegen de bezetting en tegen de apartheidsmuur in de bezette gebieden. Mensen hier kunnen de dingen zeker veranderen door actie te voeren, door de Israelische producten te boycotten. Ook de politiek moet sancties nemen tegen Israel. De bezetting zal niet ophouden zolang er geen sancties zijn."

tania.JPG

Tania uit Zweden (middelste op foto) liep mee in het blackblock. "Ik neem deel aan de demonstratie omwille van het goed gevoel dat ik heb om samen met al deze mensen te zijn die geloven in een andere wereld. Het is een manier om te tonen dat iedereen zich kan aansluiten. We kunnen ageren om de dingen te veranderen. Er is teveel repressie in deze wereld zowel tegenover de mensen als de dieren. De structuur moet veranderen. Maar alles begint met respect voor de andere."