Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Achterhoedegevecht N-VA beëindigd

[Opinie] Achterhoedegevecht N-VA beëindigd

De ‘kwaliteits’kranten komen woorden te kort om hun consternatie en afschuw te ventileren naar aanleiding van de onafwendbare normalisatie van de Belgische politiek. "CD&V is alles kwijt" stelt De Standaard, de "CD&V in zak en as" volgens De Morgen. Maar het is de N-VA die zichzelf buiten spel zette, zij leverden en verloren een achterhoedegevecht zodat de klassieke, en mede door het ACW-MOC gesteunde beleidsmakers, nu het grote werk kunnen aanpakken.

De N-VA heeft 15 maanden nodig gehad of tijd gekregen om zich terug te trekken op de positie die ze wenste of verdiende, nl.de marginale hoek van het 'blaaskaak'flamigantisme zoals Mark eyskens aan een verbaasde Kathleen Cools op 22/09/08 kon doceren. Eyskens en Leterme op 24/09/08 zijn trouwens een van de weinigen die de betwerige en bevooroordeelde VRT- journalistes tot een journalistieke vraagstelling konden verplichten. En wanneer maken de universiteiten werk van het ‘warme pleidooi’ van de KUL-Marc Vervenne voor ‘meer kritiek tegenover de politieke en morele gezagsdragers’ ondermeer door de journalistieke onafhankelijkheid en professionaliteit eens onderzoeksmatig onder het licht de houden.

Zodus is gebeurd waar elke ‘objectieve waarnemer’ al 15 maand op wacht, het punt waarop de N-VA zelf besliste er uit te treken terwijl iedereen z’n handen in onschuld kan wassen. Het heeft enkele ontslagen van Leterme gekost, veel gemanoeuvreer achter en voor de schermen en een nota van koninklijke bemiddelaars die uiteindelijk de splijtzwam geworden is, evenwel nadat Reynders de muizenval op scherp stelde zodat N-VA verblind door eigen bloed er de kaas van at en zich in een hoekje terugtrok en zich zorgen kan maken hoe de kiesdrempel te halen. Na het Vlaams Belang is het nu de N-VA die gemarginaliseerd wordt door hun nationalistisch of exteem-rechtse discours, iets wat trouwens verder zal gebeuren door de impact van de voorbije en komende vijftig jaar migratie en internationalisering van de nationale politiek.

Maar in feite is het Jan Renders, voorzitter van het ACW die, misschien zonder het zelf te beseffen, de grote orchestrator is geweest van dit met vele valse starts gepaarde gaande communautaire overleg. Wakker gebeld door een VRT-journalist een goed jaar geleden sprak hij zich, zonder overleg met Leterme, resoluut uit tegen de komst van Jean-Marie Dedecker bij de N-VA. Meteen was het uitzicht op een 'evenwichtsfactor' binnen de N-VA weg om het nationalisme van de Wever en co enigszins te neutraliseren. Vanaf de uitstoot van JMDD was er met de N-VA geen land meer te bezeilen en was het wachten tot hun ultieme en zelfgekozen isolatie die zich nu na 15 maanden vis noch vlees, heeft voltrokken.

Zondagavond was weer het moment van Jan Renders. Hij had iets goed te maken tav Leterme en z'n achterban.”Je moet blijven Yves, het is het moment, laat de N-VA voor wat ze waard zijn, en dat is niet veel. Sorry dat ik jouw scenario met Dedecker bij de N-VA heb verstoord. Het heeft 15 maand zweet en tranen gekost, en JMDD heeft intussen getoond wat hij waard is. Maar zonder het kartel met de N-VA kan hij jullie misschien nog van dienst zijn voor Vlaamse meerderheden ter gelegener tijd.”

Niets is dus wat het lijkt. Er is voor- en achtergrond, de openlijke en de verdoken beleidsmakers. De pers maakt zich sterk alles uit de achtergrond te puren maar door hun ideologische vooringenomenheid zijn zij nogal eens blind om de werkelijkheid (en achtergrond) te zien. De Morgen omwille van haar hardnekkige anti-calottisme, de tsjeven hebben het nog altijd (niet) gedaan. Bij De Standaard is het blijkbaar nog altijd AVV VVK, Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus. Beide kranten besterven het omdat zij opnieuw met werkelijkheden moeten rekening houden waarvoor 15 maand tijd geweest is om de zaken evenwichtig en met akkoord van de Franstalige en Vlaamse beleidskundigen gereed te maken.

En als de federale kieskring voor juni 2009 bv. aan kant is dan zou het wel eens kunnen dat BHV tegen dan ook al geregeld is.

Jan Hertogen, Socioloog

Eerder bizarre analyse. Het

Eerder bizarre analyse.

Het is toch duidelijk dat het vooral Yves Leterme en een deel van de CD&V zijn die aan de basis liggen van 15 maanden doffe ellende die het land aan de rand van de politieke afgrond gebracht heeft. Verder overduidelijk dat Leterme van politieke analyse op federaal vlak geen kaas gegeten heeft en als premier in het geheel niet deugt.
Indien het Renders is die Dedecker buiten het kartel gehouden heeft waarom heeft dezelfde Renders dan 15 maanden complete klucht aanzien die geëindigd is waar ze moest eindigen en met voor CD&V vermoedelijk desastreuse gevolgen ? N-VA is hier niet bepaald de verliezer ...

Leterme en andere kartelpromotoren hebben veel communautaire wind gezaaid, onzinnige beloftes gedaan en zijn er natuurlijk niet in geslaagd de nationalistische stormen die los kwamen onder controle te houden. Het ACW heeft die perfiede en onzinnige strategie VEEL te lang getolereerd ervan uitgaande wellicht dat ook zij gebaat zouden zijn bij een sterk kartel. Een flinke misrekening vermoedelijk.
Dat en niets anders is de naakte waarheid.

denk eens na

Het zou de linkse strekkingen hier te lande kunnen sieren dat men eens eindelijk wat minder zou natrappen op partijen of bewegingen waar men in de verste verte geen banden mee heeft. Als er commentaar daarover moet gegeven worden is dat eerst en vooral voor diegene die zich erin bevinden.
Mensen die denken van door te googlen en artikels op te rakelen uit stoffige en bedenkelijke webstekken de waarheid te achterhalen gaan volgens mij falicant uit de bocht, dat ze dat doen geen probleem voor mij, maar het getuigd van weinig zin in een degelijk gesprek gebasseerd op argumenten die een grond hebben.

U moet mij maar eens vertellen wanneer N-VA tijdens de onderhandelingen enige blijk van racisme heeft getoond? Enig blijk van weigeren te onderhandelen (dixit dialogeren)? ...toon het zwart op wit aan! breng argumenten aan?

Degene die het hardste roepen dat aan de kant staan gemakkelijk is zijn meestal de grootste roepers, met de minst gefundeerde kritiek!
Als er iets is dat men N-VA niet kan verwijten is dat men weigerde tot een consensus te komen, wat heeft Dewever anders die hele tijd aan de onderhandelingstafel gedaan?

Als u nog eens opiniestukken schrijft, schrijf dan over nuttigere dingen, die misschien een diverse levenbeschouwelijke samenleving dichterbij kan brengen!

en kom niet meer voor de dag met onozele praat!

liedje uitgezongen

Het valt mij als buitenstaander op hoe de CD&V-top beweert "in snelheid genomen te zijn" door de beslissing van het N-VA-congres.

P.6 van HBVL van woensdag 24 september was een pareltje: zes jongeren die hun ongezouten mening geven over waarom ze de politiek wel of niet meer volgen. Daaronder een overzicht van franstalige woordspelingen uit krantentitels die de hoop uitspreken op een doorstart nadat dwarsligger N-VA zich terugtrekt uit de onderhandelingen. De mooiste vind ik "Rien N-VA plus".

Nee, ik heb geen leedvermaak met de N-VA en zijn voorzitter. Ze zijn en blijven een one-issue partij en ze hebben in ons land vijftien maanden lang de andere dossiers gehypothekeerd. Hun afgang was vooraf aangekondigd. Ze hebben het nog lang uitgezongen.

Maar dat de CD&V daarna beweert dat ze "in snelheid genomen zijn" door de beslissing van de N-VA, dat is om je kapot te lachen. Nee, ik wil de CD&V niet belachelijk maken. Dat doen ze zelf door te spreken over 'vijf minuten politieke moed', een 'grote staatshervorming' zonder de mogelijkheden van een twee-derde-meerderheid te onderzoeken en nu dus niet zien aan te komen dat de N-VA de handdoek in de ring gooit.

Van maandag 14 juli weet iedereen die de politiek in dit land volgt dat de N-VA eruit zou stappen. Het kartel CD&V/N-VA was alleen nog te redden door de federale regering te laten vallen. Misschien was Yves Leterme dat inderdaad van plan? Hij heeft zijn idee toch niet lang volgehouden.

CD&V heeft tot het allerlaatste moment geprobeerd om én het kartel én het premierschap van Yves Leterme te redden. Eerste Minister Kris Peeters van de Vlaamse regering heeft donderdag of vrijdag nog van de franstalige partijen verkregen dat ze het dossier BHV niet zouden gebruiken om de regering te gijzelen. Het was niet voldoende voor N-VA. Hun besluit stond vast en ze stapten eruit. Bij CD&V lag er op dat moment geen plan B klaar.

Hoe kan dat nu? Meer dan twee maanden lag het al vast dat de NV-A op hun congres deze en geen andere beslissing zouden nemen. Heeft de CD&V in die periode niet de tijd gehad om hun basis te raadplegen? Hebben ze hun blackberry smartphones dan niet gebruikt om de contacten met N-VA warm te houden?

Maakte CD&V opnieuw de fout door niet te weten wat hun politieke medestanders of tegenstanders zouden gaan doen? Waaraan ligt dit gebrek aan realiteitszin? Ik zeg niet dat de andere partijen het zoveel beter doen. Maar ik begrijp niet dat ze dit scenario niet hadden voelen aankomen.

Reinout, "Onnozele praat" is

Reinout,

"Onnozele praat" is zeer toepasselijk op Uw reactie !

@RC Een bijzonder

@RC

Een bijzonder inhoudelijk gefundeerd antwoord op een aantal opmerkingen van Reinout. Te veel alkohol, te vette voeding ... of te weinig hersecellen