Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Campagne Open VLD is een ernstige politieke partij onwaardig

[Opinie] Campagne Open VLD is een ernstige politieke partij onwaardig

De campagne die door Open VLD gevoerd wordt onder de titel “die 500 € pakken de Walen ons al niet meer af” is kwetsend, denigrerend, een ernstige politieke partij onwaardig, en tekenend voor het soort Vlaanderen waar deze partij naartoe wil.

Hiemee voert Open VLD totaal onverantwoord en onnodig de spanningen tussen Nederlandstaligen en Franstaligen op.

Open VLD zegt op te komen voor meer koopkracht, maar sluit heel wat mensen uit, ook in Vlaanderen. De jobkorting is immers enkel van toepassing op werkende mensen die in Vlaanderen wonen, maar niet op de uitkeringsgerechtigden in Vlaanderen of op werknemers die in Brussel of Wallonië wonen. Daarmee is het koopkrachtprobleem in dit land dan ook niet van de baan.

In plaats van kritiek te leveren op de actiedag van de vakbonden op 6 oktober 2008 zou Open VLD als regeringspartij beter koopkrachtversterkende maatregelen nemen voor de ganse Belgische bevolking

De vakbonden voeren actie voor het behoud en het versterken van de solidariteit in dit land, voor meer koopkracht, voor welvaartvaste uitkeringen, voor kwalitatieve openbare diensten…

Open VLD zou beter opkomen voor de vele tienduizenden burgers in heel het land die reële koopkrachtproblemen hebben en die niet van bonussen en gouden parachutes kunnen genieten.

zijn we nu even serieus

We maken hier al heibel voor iets dat een pure campangezet is van salonliberalen. Meteen gaan we dan ten aanval tegen het 'het soort vlaanderen waar deze partij naartoe wil', wil open vld wel naar Vlaanderen? dat zou een betere vraag zijn. Want ze zijn daarin bedenkelijk onduidelijk! Als ze met reynders op de koffie kunnen en met de vorst samenzweren dan zal Vlaanderen vlug vergeten zijn, bij deze mannekes, maar als het gaat om postjes, dan zullen ze af en toe dreigende taal gebruiken, zoals Dewael nog niet zolang geleden: 'desnoods geldkraan toedraaien'. Puur opbod van een vlaams onwaardige en ongeloofwaardige partij!

Deze campange is niet meer dan smeldende sneeuw, een poeder voor hun eigen lelijkheid te camoufleren!

U kunt ze maar beter niet afschilderen als een partij die 'een soort ...Vlaanderen' wilt..

ze zijn daarin heel duidelijk

Onderzoekscommissies weigeren om het gefoefel van banken na te gaan, volmondig akkoord gaan om met ons belastingsgeld datzelfde gefoefel toe te dekken..... Volgens mij is het echt wel duidelijk wat voor soort Vlaanderen Open VLD wilt. Praten over het soort van Vlaanderen lijkt me in ieder geval meer op zijn plaats dan te praten over 'meer' Vlaanderen. Want over wat voor soort 'meer' Vlaanderen zou het dan moeten gaan?

Geouwehoer !

Reinout,

Zou je mezelf en een hoop anderen een lol willen doen en met je VB/NVA-geouwehoer en infantiele analyses naar een kleuterwebstek kunnen uitwijken ?

Vlaanderen is je dankbaar !

welk soort Vlaanderen wenst u?

In ieder geval heb ik een vrij en verantwoordelijk Vlaanderen voor ogen. Mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar opnemen. Maak je een gemeenschap op grond van één ideologie? Neen! naar mijn gevoel niet. Een samenleving is een bont allegaartje van ideologiën, levensbeschouwingen en culturen. Volgens mij is een gemeenschap pas werkbaar als er respect bestaat voor de eigenheid en van daaruit open staan voor diversiteit.
Ik lees in MO dat 'Berbers moeten erkent worden in hun cultuur' in Marroko, goed zo!, wat lees ik als het over Vlaanderen gaat? ...wel wat van een ander kaliber, België, België...Als Vlamingen moeten we complexen hebben over wie we zijn, nochtans delen we een gemeenschappelijke taal, een gemeenschappelijke cultuur,...existentiële verworvenheden. Zelfs is dat nog niet zo bijzonder iets om fier op te zijn, we zijn het gewoon.

Wat die opinie van open vld betreft. Uiteraard willen zij een neoliberaal en economisch sterk Vlaanderen, binnen een al even neoliberaal en stiefmoederlijke België.

Ik neem er akte van dat gij mijn analyses 'kleuterachtig' vind, welnu ik ben kinderbegeleider en ik zou eerder verwachten dat bepaalde analyses die ik hier lees, zelfs nog niet zou toeschrijven aan kleuters, die zijn op bepaalde vlakken nog wat vriendelijker voor elkaar dan je wel zou denken.

Ik zet men 'missioneringswerk' verder hoor, ik laat me niet het zwijgen op leggen door wat lulkoek, of 'geouwehoer' zoals ge het zo mooi omschrijft!

opmerkelijk

het is opvallend hoe snel het nivo tot politics.be-peil dwz gescheld en geroep zakt zodra vlaams-nationalisten in een debat opduiken. Het is veelzeggend over de ideologie die ze verdedigen.

De ecthe transfers: een citaat uit een ander artikel

"Laat het ons AUB hebben over de echte transfers. De patroons kregen een cadeau van € 7,5 miljard lastenvermindering, de notionele intrest aftrek is een cadeau van € 2 a 3 miljard aan de banken. De belastingdruk op arbeid wordt steeds maar groter terwijl winsten en vermogens steeds buiten schot blijven. De communautaire agenda is die van de patroonsorganisatie VOKA en daar is niets sociaal aan, integendeel. Politici en media hebben het steeds over de transfers van Vlaanderen naar Wallonië die eigenlijk verwaarloosbaar zijn in vergelijking met de echte transfairs van de werkende klasse naar patroons, kapitaal en bedrijven. Het is moeilijk om tegen de stroom in te varen, ook al omdat iedereen op de duur de media en politici gaat geloven, ze kloppen dan ook al maanden en maanden op dezelfde hamer. Wij moeten wijzen op de echte transfer van de werkende klasse naar de patroons en kapitaal die ettelijke malen hoger is."

http://indymedia.be/nl/node/29709