Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Scheldewijding afgelast wegens weeromstandigheden

Scheldewijding afgelast wegens weeromstandigheden

ANTWERPEN - Normaal was er deze zondag de jaarlijkse processie ter ere van O-L-Vrouw in de Sint-Paulusparochie. Ze ging uiteindelijk niet door wegens de aanhoudende regen.

PICT0010.JPG

Zo'n 590 mensen waren deze zondag aanwezig in de Sint-Pauluskerk van Antwerpen om de Plechtige Eucharistieviering te volgen.Ook schepen van cultuur,Philip Heylen.Koor Scaldis Cantat(onder leiding van Lieve Suys)met uitvoering van de 'Missa Sancti Aloysii' van Michael Haydn kreeg naast applaus een 'stand ovation' voor hun prestatie.
"Dat was schitterend" waren de laatste woorden van Pastoor Paul Scheelen.
Wat 'ook' opviel, was het pas gerestaureerde Maria beeld door Toon Van Campenhout (3 à 4 maanden eraan gewerkt).

------

In augustus 1399 ging de eerste officiële stedelijke Mariaprocessie uit. De Sint-Paulusparochie heeft van oudsher zijn processie. De vieringen in 1971 en 1997 ter gelegenheid van jet 400-jarig respectievelijk het 425-jarig bestaan van de Broederschap van O-L_Vrouw van de Rozenkrans en in 1976 ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan der Sint-Pauluskerk, waren hoogtepunten in het Antwerpse Mariagebeuren. Volgens de parochie moet de hele gebeurtenis zinvol blijven zonder te vervallen in een folkloristische stoet.

In 1962 werd de vorm veranderd en ontstond de 'Scheldewijding'. Dit ontwerp bestaat nog steeds.(Eerste zaterdag of zondag van oktober). Op deze wijze brengt de parochie eerbetoon aan Maria samen met verschillende andere parochies.

Devotie, dankbaarheid, getuigenis en missionering zijn enkele gedachten die aan de basis liggen van een processie, zowel nu als 600 jaat geleden. Dezelfde waarden zorgen er in deze moderne tijd voor dat een evenement als dit nog steeds van betekenis is, aldus de organisatoren.

Dat de Schelde de centrale spil vormt in deze stoet is misschien verwonderlijk. Maar is het niet zo dat Antwerpenaars dankbaar moeten zijn voor deze levensader die aan de grondslag ligt van de welvaart van Antwerpen?
Langs deze rivier zijn de stad en de streken vanaf 640 gekertsend.Van hier uit zijn vele missionarissen vertrokken,mensen die letterlijk en figuurlijk hun leven hebben gegeven,niet alleen om het Christelijk geloof te verkondigen maar ook om aemen en onderdrukten bij te staan.

Maar het is ook een stad die momenteel zelf nood heeft aan evangelisatie,aan missionering.Mensen die door de jaren heen vervreemd zijn geworden van hun geloof of zij die nooit de stap naar de kerk hebben willen,durven of kunnen zetten,moeten door de devotie en de getuigenis van de deelnemers aan deze optocht,aangespoord worden de weg te zoeken naar Gods liefde...

Deze boodschap wordt in de processie als het ware gesymboliseerd door het Heilig Sacrament.Deze geestelijke schat met zijn grote spirituele rijkdom is, in al zijn uiterlijke eenvoud, gesloten in een profaan kunstvoorwerp van goud, zilver en edelstenen.

PICT0049.JPG
PICT0078.JPG
PICT0095.JPG
PICT0104.JPG
PICT0108.JPG
PICT0130.JPG
PICT0152.JPG
PICT0170.JPG
PICT0177.JPG
PICT0188.JPG
PICT0194.JPG
PICT0200.JPG
PICT0217.JPG
PICT0240.JPG

Mariaverering en processies, dat ontbrak er nog

Proficiat,

eindelijk kunnen we nog eens iets lezen over boeiende onderwerpen als mariaverering . Da's minstens geleden van sinds we geen abonnement meer kunnen krijgen op zonnekind (wegens meer dan 6 jaar oud).
Dit is echt wat nog ontbrak op indyoteria...