Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Boek] Het einde van de standaardtaal – Joop van der Horst

[Boek] Het einde van de standaardtaal – Joop van der Horst

Op Het Andere Boek in Antwerpen, de boekenbeurs waar vooral de nadruk ligt op economische, politieke maar ook filosofische boeken, werd afgelopen weekend (4 oktober 2008) onder meer over taal gedebatteerd. Dat mag ook wel, want het gebeurd steeds meer dat mensen taalfouten maken.

Sommigen schreeuwen moord en brand bij de spelfout in de vorige zin, maar dat is eigenlijk een houding die niet meer past bij de nieuwe taalcultuur.

standaardtaal.jpeg

In zijn boek Het einde van de standaardtaal legt taalhistoricus Joop van der Horst mooi uit dat onze houding tegenover taal doorheen de tijd veranderd is en dat een nieuw tijdperk is aangebroken waarin de fundamenten van de standaardtalen in Europa beginnen te wankelen.

Renaissancevisie
In het eerste deel schetst van der Horst treffend dat onze visie op taal eigenlijk een kijk is die dateert van uit de Renaissance, toen men om verschillende beweegredenen streefde naar een model, een norm, een ‘standaard’ voor de eigen taal, die liefst zo veel mogelijk moest verschillen van een ‘vreemde’ taal.

Zorgvuldig tekent de auteur de taalontwikkeling uit en illustreert hij de sfeer van de voorgaande eeuwen met boeiende voorbeelden en leuke weetjes. Zo komt de lezer te weten dat Hiëronymus, de patroonheilige van de vertalers, zijn tanden liet bijvijlen om zijn uitspraak van sommige talen te verbeteren en dat het woord bril is afgeleid van beryllium, de naam voor een bepaalde bergkristal.

“Het is belangrijk de denkwijze van de Renaissance op te roepen,” zegt van der Horst. “Je kan de nieuwe taalcultuur immers niet doorgronden, als je de taalgeschiedenis laat beginnen in 1990. Pas als je de evolutie op meerdere eeuwen bekijkt, zie je duidelijk wanneer de taalcultuur begint te veranderen en de ondergang van de standaardtaal begint.”

Het begin van het einde
Dat is rond 1860. Vanaf dan begint de renaissancevisie af te brokkelen, hoewel dat toen niet meteen duidelijk was. Maar in 1970 raakt de neergang van de standaardtaal in een stroomversnelling en daar zien we nu op verschillende vlakken de gevolgen van: verschillende varianten van talen worden nu aanvaard, zo is het Amerikaans Engels bijvoorbeeld evenwaardig als het Brits Engels; er is meer aandacht voor dialecten; de grenzen tussen de talen vervagen; we gaan anders spellen …

“De standaardspelling is een renaissancespelling, een die gemaakt is voor schrijvers met een ganzenveer of vulpen en die niet meer aangepast is aan onze tijd, aan onze taalcultuur,” stelt van der Horst. “De nieuwe spelling zal een zijn waarmee de computer overweg kan.”

Niet alleen de spelling, maar ook een heleboel andere, op het eerste gezicht vanzelfsprekende facetten van onze taal en cultuur worden in het tweede deel belicht en op een heldere manier tegenover de ontwikkelingen, gebeurtenissen en strakke houding van de Renaissance geplaatst. Wat eerst losstaande feiten schijnen te zijn, blijken de symptomen van de nieuwe taalcultuur waarvoor we de renaissancevisie verruild hebben. Ze blijken de kenmerken van het begin van het einde van de standaardtaal. Het einde zelfs van een hele taalcultuur, alleen beseffen we dat nog niet zo goed.

Linguïstisch inferno?
Het meeslepende betoog van Joop van der Horst zal veel lezers overtuigen, hoewel hardnekkige tegenstanders toch nog zullen volhouden dat het verdwijnen van de standaardtaal een kwestie van taalverloedering is. De omschakeling naar een nieuw era gebeurt nu eenmaal nooit zonder slag of stoot. “Ook ik kan deze ontwikkeling betreuren,” geeft de auteur toe, “maar tegelijkertijd ben ik een realist en weet ik dat het concept van de standaardtaal begint uit te doven.”

Het is een recept uit het verleden, standaardisering was een na te streven ideaal uit de Renaissance, een streefdoel dat in onze tijden geleidelijk wegebt en plaats maakt voor een heel andere werkelijkheid. “Mensen beschouwen deze ontwikkeling nog te weinig als een positieve evolutie,” beweert van der Horst. “Het keurslijf van de standaardtaal valt weg en dat biedt nieuwe mogelijkheden, opent deuren tot andere culturen, andere visies. De renaissancevisie was een tunnelvisie, nu kunnen we ook buiten die tunnel kijken.”

Het einde van de standaardtaal is een zeer toegankelijke en fascinerende uiteenzetting voor al wie geïnteresseerd is in taal, in de geschiedenis van de taal en voor iedereen die vanuit (taal)filosofisch standpunt naar onze werkelijkheid wil kijken. En voor de sceptici is het een overtuigend relaas dat het linguïstisch inferno nog niet voor meteen is.

Joop van der Horst, Het einde van de standaardtaal.
Amsterdam, 2008. Uitgeverij Meulenhoff.

Miriam Tessens

Op de wat langere termijn zal de spelling niet veel veranderen.

Gelukkig zet Joop van der Horst taal in een historische context, altijd een verademing.

Toch blijft een historische gebeurtenis wat onderbelicht: het leren van het stillezen. Vanaf de jaren zestig, bij de invoering van de klankmethode, is het leren stillezen op de basisscholen veel trager verlopen. Dat duurt nu soms wel tot groep 8 of helemaal niet.
Dat vertekent het beeld van een veranderende spelling aanzienlijk.
Op de wat langere termijn zal de spelling niet veel veranderen als kinderen in groep drie gewoon goed leren lezen.
Als kinderen in groep drie gewoon leren lezen, lezen ze meer, en maken ze minder spelfouten. Leren lezen heeft niets met intelligentie te maken maar met een deugdelijke leesmethode die het stillezen grondig aanpakt.
De standaardspelling zal dus nauwelijks veranderen want voor het stillezen is een consistente spelling nodig. Ook spelfouten die een grammaticale oorzaak hebben zullen geleerd moeten worden: door veel te lezen of door beter taalonderwijs. Een spelling-checker haalt deze er toch (nog) niet uit.
Het stillezen blijft onmisbaar. Met een regelmatige spelling kun je goed stillezen. De spelling zal dus niet veel onregelmatiger gaan worden.

Ton Mittelmeijer.

Tags