Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Vakbondsactie: ook socio-culturele sector solidair

[Opinie] Vakbondsactie: ook socio-culturele sector solidair

Ook in de socio-culturele sector werd op 6 oktober actie gevoerd door personeelsleden uit verschillende sectoren. Ze mobiliseerden uit solidariteit met de betoging van de textielarbeiders in Gent en organiseerden prik- en stakingsacties op het werk. Vorige week had vzw ‘t Uilekot opgeroepen om de acties te bundelen en de vakbonden niet in de koud te laten staan.

Het Gents archief en museum AMSAB en vzw ‘t Uilekot waren gesloten door de acties. Victoria De Luxe (Gent) liet weten het thema koopkracht in zijn werking te integreren. Op de betoging waren ook werknemers van Friends Of The Earth, Multicultureel centrum De Centrale, vrijwilligers van ATTAC, Vlaams Netwerk Armoede en Bond Moyson. Een delegatie werknemers van Oxfam-Wereldwinkels nam overuren op om te kunnen betogen.

‘t Uilekot verwacht de komende maanden wel méér syndicale acties en vraagt dan ook aan de mensen die gestaakt hebben in de socio-culturele sector om zich bekend te maken: “Wij moeten een netwerkje proberen op te bouwen, want staken in de socio-cul is niet altijd evident. Niet zoveel mensen zijn er lid vane en vakbond. We zijn met zijn allen met milieu, rechtvaardigheid en noord/zuidthema’s bezig en willen vooral dat de vakbonden op onze kar springen bij heel wat initiatieven, maar zijn dikwijls zelf niet in staat om solidariteit op te brengen voor anderen. Nu hebben we evenwel een positief begin gemaakt, dat alleen kan uitbreiden.”

Merkwaardig vonden heel wat deelnemers aan de actie dat ook binnen de socio-culturele sector mensen het staken soms moeilijk gemaakt wordt. Zo zouden de Oxfam-Wereldwinkels hun personeel laten verstaan hebben dat staken niet echt kan en waren bijzonder weinig mensen uit de sector van de ontwikkelingssamenwerking vertegenwoordigd op de betoging. “Nu de werkmensen hier net als in het Zuiden bezig zijn om hun koopkracht te verdedigen en acties te voeren, is het toch evident dat men zich daar bij aansluit. NGO’s en vakbonden voeren campagne rond Waardig Werk, wel dat mag dan ook in het Noorden een beetje te zien zijn. Waardig werk, dat is ook vechten voor je rechten, voor het behoud van de index enz…”

In deze wereld doen regeringen hun uiterste best om de ineenstorting van de banken te redden met overheidsgeld, maar weigeren ze elk gesprek over sociale vooruitgang. De crisis wordt opnieuw afgewenteld op de kleine man. Samen-spannen is dan ook méér dan nodig!

www.uilekot.org