Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ATTAC Brussel ondersteunt de Ierse stem tegen het verdrag van Lissabon

ATTAC Brussel ondersteunt de Ierse stem tegen het verdrag van Lissabon

Brussel -- Op zaterdag 11 Oktober hield ATTAC Brussel een actie aan de trappen van de beurs ter ondersteuning van de Ierse stem tegen het verdrag van Lissabon. Attac ijvert voor een democratisch Europa en ondersteunt daarom de ierse actie "No means no".

beursactie1.jpg

ATTAC Europa wil een democratisch, sociaal en pacifistisch Europa. Deze eisen hebben een beslissende rol gespeeld voor de uitslag van het Ierse referendum.
'Het verdrag is dood: we accepteren geen enkele poging om het verdrag terug in leven te roepen.' We verwerpen ook elke poging om druk uit te oefenen op het Ierse volk voor een nieuwe stemming. ATTAC wil dat alle Europese leiders de democratische beslissing van het Ierse volk respecteren. Daarmee ondersteunen ze de drievoudige "nee"; tegen de Europese grondwet in Frankrijk en Nederland, en tegen het verdrag van Lissabon (bijna identiek aan Europese grondwet) in Ierland.

Elf Oktober werd niet toevallig uitgekozen, op 15 en 16 Oktober komt nl. de Europese Raad samen. ATTAC roept alle democratische organisaties op om de actie mee te ondersteunen en zal dit verzoek ook voorleggen aan het ESF en de organisaties waarvan ATTAC deel uitmaakt.

beursactie2.jpg
beursactie6.JPG
actiebeurs3.jpg
actiebeurs5.jpg
beursactie4.jpg