Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Man noch Vrouw / Ni Homme ni Femme

Man noch Vrouw / Ni Homme ni Femme

Zaterdag 11 oktober vond er een actie plaats ter ondersteuning van "vloeiende geslachten en intersexualiteit" op het Brouckèreplein georganiseerd door Genres Pluriels vzw, Les Panthères Roses de Bruxelles en Steun van het Regenbooghuis Brussel

Samedi 11 octobre, place de Brouckère, était organisée par Genres Pluriels, les Panthères Roses et Rainbow House une action de soutien aux transgenres, intersexes et genres fluides.

Zie je geen videospeler? Kijk dan even na of:

  1. De Flash-player (versie 9) is geïnstalleerd op je computer. De player kan je gratis downloaden op http://www.adobe.com/products/flashplayer/.
  2. Javascript is geactiveerd in je browser.

Download: Man noch Vrow.mov  (58.85 MB)

De organisatoren eisen: het intrekken van de term 'transseksueel' (psychiatrische typologie), het recht op de vrije keuze van geslacht, maar in het bijzonder willen ze elke soort discriminatie zien verdwijnen.

Parmi les revendications énoncées: le retrait du terme "transexuel de la typologie psychiatrique, le droit au libre-arbitre quant au choix de vivre conformément avec son ou ses genres, mais aussi plus globalement le refus de toute descrimination.

Pour plus d'infos

Genres Pluriels vzw www.genrespluriels.be
Les Panthères Roses de Bruxelles www.pantheresroses.be
Steun van het Regenbooghuis Brussel www.rainbowhouse.be