Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Cliquet 't of cliquet 't niet?

[Opinie] Cliquet 't of cliquet 't niet?

Midden juli van dit jaar leken de dagen van Leterme I geteld. Maar omdat er geen alternatief was, bleef zijn regering voortstrompelen. Bovenop het argument dat je in dit land nooit iedereen kan tevreden stellen, soms zelfs niet je eigen kartelpartner, kwam er de kredietcrisis met de bijhorende wetenschap dat nu helemaal niemand tevreden kan zijn. Met een beetje filosofisch gewauwel, geleerd bij Verhofstadt, en een vleugje van het vakmanschap van loodgieter Dehaene, kwam er in de nazomerdagen toch nog een regering. Leterme I werkt, althans de regering produceert papier. Beloftes in praktijk brengen lukt voorlopig minder goed dan nieuwe beloftes en verklaringen bijmaken.

Toch ben ik niet 100% negatief over de jongste beleidsverklaring van de regering. Mensen die 100% negatief zijn, daar scheelt volgens mij iets mee. Ik ben bijvoorbeeld wél gewonnen voor het cliquetsysteem op brandstoftaksen. Niet omdat het een op zichzelf staande milieumaatregel zou zijn. Wel omdat het, mits goede omkadering van bijkomende positieve, stimulerende maatregelen, een signaal kan zijn dat zegt dat wij als samenleving, zowel politiek, bedrijven als individuën en gezinnen, innovatief moeten zijn om een mooie, propere en leefbare toekomst te vrijwaren.

Cliquet, houvast voor een mooie toekomst

Het cliquetsysteem, dat deze dagen stormen kritiek oogst omdat de regering het terug vanonder het stof heeft durven halen, kan volgens mij wel degelijk een milieumaatregel worden. Dan moeten wel een aantal voorwaarden worden toegevoegd: de opbrengst ervan moet in milieumaatregelen worden geïnvesteerd. Er moeten ook bonussen komen voor milieuvriendelijke innovaties: laag verbruik, lage CO2-uitstoot, zuinig rijgedrag enzomeer. Het is voor niemand leuk, maar brandstof wordt duurder en blijft desondanks ons milieu vervuilen. We moeten blijven zoeken naar propere alternatieven. Recessie of niet, we moeten met zijn allen doorzetten voor een beter leefbaar milieu. De toekomst is aan de innovatieven. Gezinnen die investeerden in de isolatie van hun woning of in hernieuwbare energie, hebben alleszins een hoger rendement dan zij die belegden in Fortis of andere aandelen. Investeer in een mooie toekomst!

Zwijg, ik versta niets van wat ze zeggen aan de overkant

Meer durf, dat zou ik aan het beleid van dit land willen wensen. Meer durf en meer inzicht.
Maar ik ga niet zomaar de schreeuwlelijkerds napraten, die deze regering verguizen om totaal verschillende redenen. Alle argumenten zijn bruikbaar om te suggereren dat zij het zelf beter zouden doen. Hun kansen komen misschien nog of zijn er al geweest. Maar ze zijn met teveel om allemaal gelijk te hebben en te krijgen.

Hart met een t = broodnodig

Moedig kan ik deze regering echter niet noemen. Vooral voor de mensen die het echt moeilijk hebben, die nood lijden, voor die mensen moet het beleid een hart hebben met een t. Daar zie ik nu enkel harde woorden en geen oplossingen. Meer vertrouwen in de eigen mogelijkheden om iets voor anderen te doen in plaats van enkel voor zichzelf, dat vertrouwen is een kracht die sommige regeringsleden verloren of nooit vonden.

Lees ook: [Opinie] Een groen hervormingsprogramma / A Green 'New Deal' voor meer voedsel voor de geest i.v.m. dringende milieumaatregelen.