Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Het is niet onmogelijk dat gans het systeem in de soep draait, maar tot zolang zitten jullie op de veiligste plaats

Het is niet onmogelijk dat gans het systeem in de soep draait, maar tot zolang zitten jullie op de veiligste plaats

Ik kreeg onderstaand mailtje van mijn verzekeringsagent. Het ware goed geweest als er meer financële specialisten dergelijk advies zouden geven.
Enkele uittreksels (het vetjes is van mij)

-------------

Wat met je pensioensparen, je beleggingen via ons kantoor?

In de eerste plaats hebben wij altijd bemiddeld voor verzekeringsmaatschappijen en niet voor banken.

Het pensioensparen via een verzekeringsmaatschappij is totaal anders dan het bankproduct. Het geld wordt niet in aandelen belegd en is niet onderhevig aan de beursschommelingen. Wie pensioensparen doet via een verzekeringsmaatschappij krijgt zijn spaarsom terug samen met een vaste interest. Vorig jaar was die interest nog 3.25%, vandaag 2.5%. Die 2,5% betreft enkel de nieuwe stortingen. De vroegere zijn aan de interesten geldig op het moment van de storting. Pensioensparen als bankproduct is wel onderhevig aan beursschommelingen. Een contract pensioensparen geeft nog altijd een zeer goede opbrengst omwille van de fiscale aftrekbaarheid.

Wij hebben onze cliënten nooit aangeraden in aandelen te beleggen. In de goeie jaren heeft dat goed opgebracht maar vroeg of laat komt er een inzinking; en daar zitten we nu volop in.

Is er dan geen gevaar? Wat we vandaag meemaken is dat de vrije markt niet in staat is het banksysteem en de economie te regelen. De winsthonger van de grote aandeelhouders heeft hen tot absurde constructies en winsten gedreven. Het lijkt dat het tij kan keren door de immense staatstussenkomsten en dus ook van de belastingbetaler; maar zeker is dat niet. Het is niet onmogelijk dat gans het systeem in de soep draait, maar tot zolang zitten jullie op de veiligste plaats.

--------

han

Gepost door han
23.10.2008