Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Dexia-verlies is bijzonder pijnlijk

Dexia-verlies is bijzonder pijnlijk

Een verlies van 1.544 miljoen euro is duizelingwekkend veel maar onze focus gaat uiteraard uit naar de strategische beslissingen die genomen werden.

Het deels verkopen en afzonderen van FSA is belangrijk maar behoort tot de curatieve bestrijdingsmaatregelen van de crisis. De besparingen van 15 % ook en daarin zal het belangrijk zijn te horen welke impact dit zal hebben op het personeel. Daar is nog niets concreets over aangekondigd maar het zit natuurlijk ingebakken in de besparingsoperaties. Een deel van die besparingen lijkt echter ook strategisch van aard door het feit dat men aankondigt dat het risicoprofiel van het bedrijf verlaagd wordt en dat men zich zal terugplooien op de cor-business.

Ook de focus op public en retailbanking biedt perspectieven en betekent hopelijk een ondersteuning van het distributienet wat cruciaal is om het vertrouwen te behouden. In een eerste reflectie krijgen we het gevoel dat we terugkeren naar het klassieke bankieren waarin het opfokken van de winsten via trading en consoorten wordt verlaten. Als dit een goeie lezing is van de beslissingen dan zijn we hoopvol voor de verdere toekomst maar het zal uiteraard uitkijken zijn naar de directe weerslag op de personeelsbezetting.

Dat de herschikkingen beginnen aan de top van de organisatie lijkt ons logisch en dat het overleg gegarandeerd wordt ook maar het zou ook schandelijk genoeg geweest zijn indien men dit niet zou doen.
Het is duidelijk dat we nog niet alles te horen krijgen maar dit lijkt me een typische Dehaene-strategie. Lepel per lepel !

Voor ons staat een vrijwaring van het kantorennet bovenaan onze lijst evenals de vraag wat men nog als strategische backoffice-en groeps-activiteiten zal aanduiden in het kader van het terugplooien op het echte bankieren.

De richting werd vandaag aangegeven maar de concrete impact op werkgelegenheid en personeel dient nog zijn vertaling te krijgen. Dit wordt een zure appel maar ook voor ons blijft het belangrijk dat we vooruit blijven kijken.