Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vakbonden verslaan Carrefour

Vakbonden verslaan Carrefour

BRUSSEL -- Bij de socialistische vakbond BBTK stemde een grote meerderheid van de militanten bij Carrefour in met het ontwerp-akkoord dat vorige week na een marathononderhandeling werd bereikt. Zo komt er een eind aan het conflict rond de arbeidsvoorwaarden in de nieuwe Carrefour-vestiging in Brugge.

Hoewel een grote meerderheid van de militanten zich achter het akkoord schaarde, waren de gevoelens toch gemengd, zegt Myriam Delmée, ondervoorzitter van de socialistische bediendencentrale BBTK. “Dit akkoord kwam er in een heel moeilijke context waarbij Carrefour de vakbonden en de werknemers geprovoceerd had door de nieuwe vestiging in Brugge in een ander paritair comité onder te brengen. Daar bovenop kwamen nog eens de rechters en deurwaarders die werden ingeschakeld en de leugens die de directie tijdens onze acties de wereld in stuurde. Dit zal ongetwijfeld sporen nalaten.”

Toch is BBTK over de inhoud van het akkoord best tevreden. De werknemers in de nieuwe vestiging kunnen voortaan genieten van gelijkaardige voorwaarden als in de andere hypermarkten. “De werknemers krijgen een 35-urenweek. Er komen geen onderbroken uurroosters. De late uren worden vergoed en het zondagwerk wordt aan 200 % betaald”, aldus Delmée. De vakbonden kregen bovendien de belofte van Carrefour dat de regeling in Brugge uniek blijft. Carrefour is dus niet van plan om ook de andere vestigingen in een ander paritair comité onder te brengen.

Volgens Delmée verliepen de onderhandelingen die tot dit akkoord leidden bijzonder moeilijk. “Wat de directie van Carrefour op één punt toegaf, wou ze op een ander punt weer afpakken. Pas toen Carrefour inzag dat het conflict stilaan alle sociale verhoudingen in dit land begon te vergiftigen, begonnen ze toe te geven.”

Bij BBTK zijn ze fier over de acties die ze gevoerd hebben. “In de vestigingen waar we actie voerden, legde tot 90 % van de werknemers het werk neer. Terwijl die mensen door dit akkoord geen euro meer gaan verdienen”, zegt federaal secretaris Jan De Weghe. Carrefour schakelde kaderleden in om de winkels toch open te kunnen houden. “Waarna ze in de media gingen liegen over de werkwilligheid. Carrefour gebruikte hier wapens die nooit eerder gebruikt werden tijdens een staking,” zegt Delmée.

Die juridische ontsporing van het conflict dreigt wel nog een staartje te krijgen. “We hebben derdenverzet aangetekend en zetten die procedures verder. We gaan ook enkele dossiers uitkiezen om voor de rechter te brengen. Desnoods gaan we door tot het Europees hof in Straatsburg”, zegt Jan De Weghe.

carrefour

proficiat, moedige mensen, een prachtige overwinning, men krijgt er eindelijke nog eens een goed gevoel bij, niet alles is zinloos, vechten tegen onrecht loont !
proficiat

toevoegen

Nog aan toevoegen dat ook de Franstalige christelijke bediendenbond CNE het akkoord goedkeurde.

Bij LBC nemen ze wat meer tijd om de alle leden te consulteren. Daar valt morgen (20/11) een beslissing.

zondag

Nu de kogel door de kerk is volgende slotbemerkingen :
1) inderdaad goed dat de werknemers deze actie gevoerd, en hard gevoerd, hebben : misschien doet het wel enkele mensen nadenken over stakingsrecht en over de zin van vakbonden
2) en voortgaande op 1) er is heel wat binnen gehaald en dat was zonder die acties zeker niet het geval geweest
3) en voortgaande op 2) vind ik het feit dat de CARREFOUR zijn "zondag" heeft binnengehaald het meest negatieve element.
Het legt pijnlijk bloot waar momenteel veel kalveren gebonden liggen : HEBZUCHT.
Een woord dat ook de sleutel is voor de oorzaken van de financiële crisis, voor de milieuproblemen en andere kwalen van de liberale globaliseringsgolf.
Een economische dictatuur die haast bandeloos oplegt dat concurrentie en winst de alles overheersende criteria zijn voor de opbouw van onze samenleving, en het functioneren van mensen daarin.
En die mensen die hoe langer hoe meer, slaafs, in slaap gewiegd door geld en consumptie deze materialistische evolutie volgen (moeten volgen).
Zolang de samenleving niet meer rekening wil/kan houden met sociale en menselijke belangen blijft zij als de Toren van Babel : een reusachtig bouwsel uiteindelijk gedoemd om te mislukken.