Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"0,2 promille voor iedereen!"

"0,2 promille voor iedereen!"

Responsible Young Drivers is niet akkoord met het voorstel van Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe om enkel voor jongeren een promillegrens van 0,2 promille in te voeren.

Uit recente politiestatistieken tijdens een vorige BOB-campagne blijkt dat veertigers tot 3 keer meer positief (>0,5 promille) blazen tijdens alcoholcontroles dan jongeren. Waarom dan jongeren viseren?

Tijdens de BOB-campagne wordt er al 14 jaar de boodschap gegeven: “Rijden en drinken gaan niet samen”. Vandaag is de tijd gekomen voor E. Schouppe om 5 minuten politieke moed te tonen en in het belang van de verkeersveiligheid de limiet voor ALLE bestuurders te verlagen tot 0,2 promille. De BOB-campagnes hebben hiervoor voldoende maatschappelijk draagvlak gecreëerd.

Jongeren zijn inderdaad meer betrokken bij ongevallen dan andere leeftijdsgroepen, en E. Schouppe geeft zelf één van de belangrijkste redenen aan: onervarenheid. Dit oplossen kan enkel door een betere rijopleiding.

Responsible Young Drivers roept Etienne Schouppe op om een positief beleid te voeren en eindelijk overleg met de jongerenverkeersveiligheidsorganisaties op te starten, eerder dan de jonge bestuurders onterecht te stigmatiseren.