Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Rechter vindt dwangsommen tijdens staking bij Carrefour ongepast

Rechter vindt dwangsommen tijdens staking bij Carrefour ongepast

Het eenzijdig verzoekschrift waarmee Carrefour de acties van de vakbonden probeerde te verhinderen was onontvankelijk. Dat heeft de rechtbank in kort geding van Veurne vanmorgen beslist nadat de rechter de argumenten van de vakbonden had aanhoord. “Wij hebben nu eindelijk een vonnis in eerste aanleg dat zegt dat het eenzijdig verzoekschrift en de dwangsommen niet gegrond zijn gezien de aard van onze acties”, reageert Ferre Wyckmans van de christelijke bediendencentrale LBC.

Het was begin november. De werknemers van een nieuwe vestiging van Carrefour in Brugge verdienden tot dertig procent minder dan hun collega's in andere vestiging. De vakbonden wilden actievoeren, maar Carrefour holde telkens met een eenzijdig verzoekschrift naar de rechtbank. In bijna alle gevallen volgde de rechter Carrefour en besliste dat de vakbonden de toegang tot Carrefour niet “rechtstreeks of onrechtstreeks” mochten verhinderen op straffe van hoge dwangsommen.

De vakbonden tekenden verzet aan tegen die beschikkingen. Tijdens een eerste derdenverzet voor de rechtbank van Veurne kregen ze daardoor voor het eerst de kans om ook eens hun argumenten te laten horen. Met succes want de rechter vernietigde de beschikking. “Er was helemaal geen hoogdringendheid en ook geen noodzaak om te werken met een eenzijdige beschikking. Dat is belangrijk want nu hebben wij eindelijk een vonnis in eerste aanleg dat zegt dat het eenzijdig verzoekschrift en de dwangsom niet gegrond is gezien de aard van de acties”, reageert Ferre Wyckmans van LBC.

“Ik zal niet beweren dat er nu nooit meer zo'n geval zal komen, maar het wordt nu toch wel duidelijk dat als we het tegensprekelijk debat kunnen voeren de rechter ons gelijk geeft”, aldus Wyckmans.

Volgens advocaat Ivo Flachet is de uitspraak van de rechter “een kleine, maar niet onbelangrijke overwinning”. “Carrefour kan nog in beroep gaan en het gaat uiteindelijk maar om de uitspraak van een rechter. Maar werkgevers en de rechtelijke macht moeten na die uitspraak toch even nadenken voor ze nog eens een staking proberen te breken met een eenzijdig verzoekschrift en dwangsommen.”

De uitspraak heeft ook een direct gevolg. De beschikking van Veurne liep nog tot 8 december. LBC- vakbondssecretaris Etienne Claes kon daardoor moeilijk nog vakbondswerk doen binnen Carrefour. Zo mocht hij de winkel niet binnen zonder toestemming van de directie. Door de vernietiging van de beschikking is ook dat probleem van de baan.