Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Uitbreiding Brusselse Ring: kan de betonmolen nog gestopt worden?

Uitbreiding Brusselse Ring: kan de betonmolen nog gestopt worden?

BRUSSEL – De Vlaamse regering wil de Brusselse Ring uitbreiden tot 17 rijstroken, zogezegd om het fileprobleem op te lossen. “Achterhaald,” vindt Maarten Roels van de beweging Modal Shift. Maar kan de betonmolen nog gestopt worden?

traffic.jpg

“Momenteel heeft de Ring in beide richtingen drie baanvakken,” schets Maarten Roels het plaatje. “Daarop staan de mensen elke dag één tot twee uur in de file. Dat zorgt voor veel leed, en het kost miljoenen euro's: economische schade, ecologische schade, sociale schade,...”

“In een kennisgevingsnota heeft de Vlaamse Overheid een plan uitgewerkt: de Ring zou moeten worden uitgebreid - op sommige plaaten tot 10 à 12 rijstroken, maar op de meeste plaatsen tot 17 baanvakken. Voor de transit zou je centraal twee lanen hebben met vier baanvaken elk. Daarnaast, voor het lokaal verkeer, nog eens vier baanvakken aan de binnenkant van de Ring, en vijf aan de buitenkant – wat in totaal dus 17 baanvakken oplevert.”

Wanneer willen ze beginnen werken?

Maarten Roels: “Er moeten een aantal procedures doorlopen worden. Eerst heb je de kennisgevingsfase, dwz. de overheid die zegt: 'We gaan dit onderzoeken.' Dat is het moment waarop de burger officieel te weten komt dat er plannen zijn. Die kennisgevingsprocedure is in feite een soort openbaar onderzoek waarop iedereen kan reageren. Je kan zeggen dat je niet akkoord bent met het voorgestelde onderzoek, omdat het niet relevant is, of omdat er dingen ontbreken. Die kennisgevingsperiode is op 6 november 2008 afgerond. Nu is het aan de MER-cel, die het Milieu Effecten Rapport moet opstellen, om te beslissen over de definitieve inhoud van de nota, dwz. over wat er uiteindelijk zal worden onderzocht. Bij de MER-cel zeggen ze dat het voor begin januari zal zijn.”

Is die beslissing dan definitief?

“Ze kan nog aangevochten worden. Als duidelijk blijkt dat er geen onderzoek naar alternatieven inzit, dan kunnen we dat aanklagen. De overheid kan daar al dan niet rekening mee houden. In het slechtste geval beslist ze dus toch om geen alternatieven te onderzoeken. Maar zo'n onderzoeksproject neemt sowieso maanden in beslag. Eens dat klaar is zitten we al ver in 2009. Op basis van dat Milieu Effecten Rapport beslist de overheid dan of ze de werken gaat doen of niet.”

Stel, worst case scenario: er wordt geen alternatief onderzocht en de overheid geeft op basis van het MER een vergunning voor de werken... Wat dan?

“Op dat moment is er nog een vrij korte periode waarin we naar de Raad van State kunnen stappen. We kunnen eisen dat die administratieve beslissing ontkracht wordt, omdat ze de Europese richtlijnen met voeten treedt. Er is namelijk een Europese richtlijn, vertaald in nationaal recht, die zegt dat je in zo'n groot dossier verplícht bent om alternatieven te onderzoeken. Maar we zijn misschien al begin 2010 voor we uit die procedure zijn. En als de Raad van State zegt: 'okee, doe maar', dan kunnen de tegenstanders nog een volgende stap zetten: de Europese Commissie. Ze kunnen bij Europa Vlaanderen aanklagen voor het niet-respecteren van de wet. Dus ten vroegste, als iedereen akkoord zou zijn – zowel de Raad van State als Europa, wat mij zeer onwaarschijnlijk lijkt – kunnen de werken beginnen midden 2010.”

“Hoe lang de werken dan zouden duren? Ze zijn zo omvangrijk, zo gigantisch, dat ze onmogelijk kunnen af zijn voor 2015.”

Waarom is het dan van belang om nu al in actie te schieten?

“We mogen niet wachten op het Milieu Effecten Rapport of op de beslissing van de regering. We moeten nu al duidelijk maken dat zelfs gewoon nog maar het overwegen van een uitbreiding, zonder een redelijk alternatief te bekijken, vandaag de dag niet meer kan. Dat is archaïsch, voorbijgestreefd. We zitten met een economische en ecologische crisis die eenvoudigweg niet toelaat dat we ons gedrag van de voorbije eeuw zomaar doortrekken naar de komende eeuw. Dat gaat niet.”

“En er zijn genoeg alternatieven: een slimme kilometerheffing, een stadstol, dynamische routeinformatiepanelen die de automobilist zeggen 'hier moet je eraf of anders kom je in een file terecht', carpool-stroken, overstapparkings die op een dynamische manier beheerd kunnen worden, panelen die op een progressieve manier de snelheid kunnen beïnvloeden, toevoersystemen waarmee een bepaalde af- of oprit kan worden gesloten of geopend in functie van de densiteit,... We moeten dus nú op tafel kloppen en zeggen: 'wacht eens even, de technologie staat toch wel veel verder dan zomaar de Ring uit te breiden?”

“Dat is ook voor en stuk een signaal van de burger naar de politici, om te zeggen: 'Jullie gebruiken ons belastingsgeld, zorg er dus voor dat jullie maatregelen duurzaam zijn. Dat ze zowel onze economie als het milieu verbeteren, in plaats van simpelweg een beetje meer beton te gieten.”

www.modalshift.be