Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Media en racisme: hoe gekleurd is het TV-journaal?

Media en racisme: hoe gekleurd is het TV-journaal?

Een tijdje geleden zat ik voor het eerst van m'n leven in het panel van een debat. Toch wel een beetje spannend, vond ik... Voor een zaal studenten mochten we commentaar geven op de resultaten van een onderzoek naar 'de representatie van etnisch-culturele minderheden in het Vlaamse TV-nieuws'. Een debat over media en racisme dus. Hieronder enkele van de bevindingen, voorzien van m'n commentaar.

180px-Carlos-Smith.jpg

1) Context?

De eerste vastelling van de onderzoekers deed ons eerlijk gezegd de wenkbrauwen fronsen: “Journalisten en nieuwsmakers geven wél voldoende achtergrondinformatie in hun nieuwsberichtgeving over allochtonen.”

De vraag is natuurlijk: wat versta je onder 'achtergrondinformatie'? De onderzoekers bleken een extreem minimalistische definitie te hanteren. Ik blijf liever bij mijn standpunt dat goede contextualisering in het nieuws totaal ontbreekt – zeker ook bij interculturele thema's.

Want wat is die 'context'? Racisme natuurlijk (geen 'verzinsel' maar een fenomeen dat zich laat meten in harde cijfers: discriminatie op de arbeidsmarkt, achterstelling op school, op de woningmarkt, oververtegenwoordiging in de armoedecijfers,...) Sorry hoor, maar die context ontbreekt in het nieuws (en in de media in het algemeen) totaal. (We krijgen wél allerlei krantenbijlagen en uitzendingen over 'de Islam' over ons heen, maar dat noem ik geen 'goeie achtergrondinfo', want het gaat meestal om een opéénstappeling van clichés en veralgemeningen die niets te maken hebben met (a) de ongelooflijke diversiteit aan religiebeleving bij moslims, laat staan met (b) hun concrete dagdagelijkse leven. En vooral: wat leert zo'n bijlage mij over het racisme in Vlaanderen, nochthans onze 'collectieve verantwoordelijkheid'?)

Deftige 'achtergrondinfo' ontbreekt dus totaal, maar hoe komt dat? Door de commercialisering van de media, onder andere. Journalisten krijgen steeds minder de kans om zich te specialiseren en om onderzoek te doen. Ze moeten presteren: drie, vier, vijf artikels per dag afleveren, steeds meer. Ze worden niet vrijgesteld om een thema of een gemeenschap te leren kennen, er boeken over te lezen, te netwerken en contacten op te bouwen, zodat genuanceerde informatie binnenstroomt vanop het terrein... Want dat is economisch niet verantwoord! En wat is daarvan het resultaat? Dat we blijven steken in het spectaculaire evenement. Pas als er iets 'gebeurt' - een aanslag, een radicale uitspraak van een imam, relletjes,... (of ietwat ontschuldiger: het begin van de ramadan) – dán is er plots 'nieuws'. En dan moeten de journalisten er op een drafje heen hollen. Maar ze komen toe zonder bagage, of met als enige bagage hun eigen vooroordelen - niet met kennis van zaken. Dus: 'context in het nieuws? forget it!' En het feit dat je met vrijwel exclusief 'witte' redacties zit, helpt natuurlijk ook niet. Dat levert eigenlijk een extra soort ideologische filter op: het nieuws wordt gemaakt vanuit 'witte vooroordelen'.

2. Braaf op je plaats in de sportrubriek

Een andere vaststelling uit het onderzoek was minder verrassend: "Je ziet meer allochtonen in het sportnieuws dan in de items over binnen- of buitenlandse politiek."

“Waarom verbaast mij dat niet?,” dacht ik spontaan - “in het sportnieuws zijn ze natuurlijk volstrekt ongevaarlijk!” En ik moest denken aan die fameuze, heroïsche foto uit 1968 (cfr. supra).

Natuurlijk mag je het TV-publiek vermaken als 'gekleurde' entertainer. Natuurlijk mag je als atleet gouden medailles voor 'het vaderland' binnenrijven op de Olympische Spelen. Maar deze historische foto leert ons ook wat er gebeurt als je die grens overschrijdt. Nadat deze sportlui op het Olympisch podium hun vuist in de lucht staken als symbool van Black Power en de strijd van de burgerrechtenbeweging, kregen ze de hele media over zich heen en toonde het land haar racistische gelaat.

Dat mechanisme speelt ook hier, vandaag. Natuurlijk mag een Marokkaan of een Congolees een doelpunt maken voor de Rode Duivels, graag zelfs, merci. Misschien kan hij zelfs de Gouden Schoen winnen. Maar je gaat toch niet het risico lopen om aan 'allochtonen' te vragen wat ze denken van onze buitenlandse politiek??? Van het feit bijvoorbeeld dat onze regering zich inschrijft in de Amerikaanse militaire strategie om met bombardementen de moslimwereld onder de knoet te houden (F-16's naar Afghaisten)? Nee, want dan zouden ze wel eens iets maatschappijkritisch kunnen zeggen... Steek ze dus weg bij sport en entertainment. Daar loop je dat risico niet, en je kan bovendien uitpakken met hoe divers, open, on-racistisch we wel zijn. Als ze maar niets zeggen over politiek.

3. Kant kiezen

Onvermijdelijk vraagje tijdens het debat: “Is het wel de taak van de media om vooroordelen weg te werken?”. Je kan die vraag natuurlijk ook omkeren. Is het de taak van de media om vooroordelen te bevestigen? (Dat is anders wel wat ze dag in dag uit doen.)

“Maar we moeten toch 'neutraal' zijn?,” is het vervolg. Nee, want dat is gewoon onmogelijk: je moét kant kiezen. Je leeft in een wereld van belangenconflicten en je kan daar niet boven gaan staan. Van journalisten moeten we niet eisen dat ze geen kant kiezen, maar dat hun informatie correct is. (En wat mij betreft mogen we ook eisen dat ze nieuws brengen over relevante maatschappelijke fenomenen. Structureel racisme is zo'n fenomeen, waar ik in de media nochthans weinig over leer.)

4. Het grotere plaatje: racisme in het wereld-syteem

Op het einde kwam wat mij betreft de interessantste vraag: "Waarom denken we bij “allochtonen” aan Marokkanen of Turken, en niet aan al die Nederlanders en Fransen in België?"

Ja, waarom eigenlijk? Dat kan je alleen verklaren als je racisme ziet in zijn breedste geopolitieke context: de verhoudingen van ongelijkheid en onderdrukking op wereldschaal. (Kortom: de uitbuiting van de Derde Wereld door het Westen.) Racisme is daar altijd een essentieel onderdeel van geweest. Om al die veroveringen, roof, slavernij, kolonialisme en imperialisme goed te praten - aanvaardbaar te maken - heb je natuurlijk theorieën nodig die de mensen uit het Zuiden voorstellen als 'anders', en meer bepaald: als minderwaardig.

Dat grotere plaatje is essentieel om het debat over allochtonen en migratie en integratie enzovoort in ons hedendaagse Vlaanderen te begrijpen. Want waar zijn we bang van? Dat landgenoten met roots in Afrika of de Arabische wereld de vertegenwoordigers zouden zijn van die verdrukte volkeren. Dat ze zich er solidair mee zouden voelen en hier – in het hart van het systeem – zouden beginnen opkomen tégen die onderdrukking (en zo dus het systeem van uitbuiting en ongelijkheid in gevaar zouden brengen).

Dat verklaart het constante wantrouwen tegenover 'allochtonen', en vandaar de constante eis dat ze zich zouden "aanpassen": alle tekenen van hun herkomst afzweren, de geschiedenis vergeten, en elke dag bewijzen dat zij 'goede Vlamingen' of Europeanen zijn die Europa fantastisch vinden en zich neerleggen bij de status quo. Vandaar ook de constante vraag dat zij zich zouden 'distantiëren'. Met als klassieke, absurde, steeds terugkerende voorbeeld: de eis dat 'allochtonen' zich verontschuldigen voor wat iemand anders al dan niet in naam van de islam doet in Indonesië, Egypte, Soedan,...

Mooi artikel

Mooi artikel, heb er een link naar gezet op mijn tijdelijke Media in Crisis pagina.

Hoe zit dat feitelijke met de Trackback pings op Indymedia vanaf andere Blogs? Komen die toe of zien jullie die niet?

Persoonlijke mening

De meeste zorgwekkende vooroordelen over "allochtonen" komen volgens mij vooral uit grote delen van de algemene bevolking om bepaalde frustraties angsten en opgekropte gevoelens tegenover de "vreemdeling" te kunnen ventileren. Het is dan ook niet verbazingwekkend wanneer sommige van deze vreemdelingen deze vooroordelen ook in praktijk gaan brengen.Er wordt immers toch niets meer van ze verwacht.De mainstream media zal dan uitgebreidt verslag brengen van deze zogenaamde "agressieve" en "beperkt denkende" mensen met hun "vreemde" culturen en zal eerder op de verschillen tussen "wij" en "hun" wijzen dan samen in dialoog te treden om de gelijkenissen te vinden.Deze cyclus waar stereotypen worden gezien als algemene waarheden kan dan ook een van de oorzaken zijn van de hierboven benoemde sociale problemen zoals uitsluiting en achterstelling in het onderwijs stigmatisering of zelfs veralgemenisering van bepaalde bevolkingsgroepen door oa de media en werkgevers.

Persoonlijke mening

Beste,
Hier mijn reactie op uw artikel, waar ik het grotendeels niet mee eens ben.
Uw artikel is een schoolvoorbeeld van de politiek-correcte en linkse mediacultuur, die ons reeds enige decennia via de diverse media overspoelt en culpabiliseert. En nog is het niet voldoende voor U. Dus ook ik zou kunnen schrijven: 'context in het nieuws? forget it!' En het feit dat je met vrijwel exclusief 'links progressieve' redacties zit, helpt natuurlijk ook niet. Dat levert eigenlijk een extra soort ideologische filter op: het nieuws wordt gemaakt vanuit 'links geinspireerde censuur'.

Sportevenementen worden door velen ge(mis)bruikt als reclamebord, als sponsor, als organisator van grote sportevenementen maar ook om ideologische redenen.
Dirk Nimmegeers, redacteur van China Vandaag (uit eigen naam)05 augustus 2008 in Opinie op Indymedia.be :Uiteraard is China trots op het mogen organiseren van de Olympische Spelen en op de complimenten die het Internationaal Olympisch Comité geeft voor de algemene organisatie en voor de uitstekende infrastructuur. Hoe kwaadwillig moet je zijn om zelfs deze grootse prestatie af te breken of het feit dat de Chinezen “dit graag laten zien” als iets bedreigends of bedrieglijks voor te stellen? Enkele dagen voor de start van de Olympische Spelen lijkt het alsof er een alternatieve competitie aan de gang is. Sommige journalisten en mensenrechtenorganisaties uit Europa en de VS wedijveren met elkaar om wie het meest negatief en selectief, provocerend en belerend over China kan berichten.
Ook hier zal de context natuurlijk weer verkeerd zijn,niet?

Met uw volgende stelling "Van journalisten moeten we niet eisen dat ze geen kant kiezen, maar dat hun informatie correct is" beaam ik graag, doch elke mening, elke commentaar houdt steeds een subjectieve en onvermijdelijke interpretatie in. En dat is goed zo, alle meningen moeten aan bod kunnen komen, zonder onderscheid zodat de lezers uit de verscheidenheid van meningen hun eigen standpunt kunnen vormen.

Het grotere plaatje:" om al die veroveringen, roof, slavernij, kolonialisme en imperialisme goed te praten - aanvaardbaar te maken - heb je natuurlijk theorieën nodig die de mensen uit het Zuiden voorstellen als 'anders', en meer bepaald: als minderwaardig".
Wie echter onderdrukt zijn eigen bevolking door corruptie, religie en dictatuur ? Wie belet de ontvoogding van zijn volk?
Het Westen? Toch wel wat te gemakkelijke stelling, vind ik. Ik vind het goed dat allochtone burgers hier actie voeren voor verandering in hun land van oorsprong, maar steeds het Westen of meer noch de USA ,met alle zonden beladen, lijkt me niet ernstig.

Met Vriendelijke Groeten.

De Jodenbashers van de VRT

Inderdaad. Waarom brengt de VRT over haar buitenladse berichtgeving steeds weer Israël als de grote boeman op pagina 1? Het bevestigd daarmee niet enkel vooroordelen maar creeërt er zelf telkens weer bij door haar eenzijdige en eenduidige berichtgeving. Telkens als het over het Midden-Oosten gaat (en dat is het zowat alle dagen), krijgen we Rudy Vranckx in beeld. Met tegenzin hoor ik hem verkondigen dat de Palestijnen vanuit Gaza weer dozijnen raketten hebben afgevuurd op Israëlische dorpen en steden. Met meer zichtbare interesse en uitgebreid beeldmateriaal brengt onze Jodenbasher van dienst uitgebreid de leefomstandigheden van Arabieren op de Westbank in beeld. De Veiligheidsmuur wordt door hem vertaald als de Apartheidsmuur. Hoe zou Vranckx dan terroristen tegenhouden? Of is het niet zo dat hij in werkelijkheid de mening van Iran en Hamas deelt, dat de Joden terug in zee moeten worden gedreven?

Vanwaar toch die aanhoudende drang om Israël - èn de Joden - in het middelpunt van het VRT-nieuws te houden? Zijn de miljoenen doden in Darfoer en Oost-Kongo dan echt niet zwaarwichtiger dan een stenengooiende Palestijnse knaap die bezweken is aan zijn verwondingen nadat hij door een Israëlische rubberkogel werd geraakt? Vanwaar die eenzijdige verontwaardiging omtrent Israël, banalisering en wegdrukken van alle andere wereldwijde berichtgeving over dingen en feiten die honderden malen erger en nijpender zijn dan wat er in en om Israël gebeurt? Waar ligt de grens nog bij de VRT tussen anti-Zionisme en anti-semitisme? Of is het voor hen èn sterreporter Rudy Vranckx toch maar allemaal één pot nat en is het voor hen eenvoudig samen te vatten in het eeuwenoude vooroordeel: "De Joden hebben een complot gesmeed om de wereld te veroveren" ?

Aan Hugo

U woont op een andere planeet.

Planeet Indymedia

Ik wist niet dat Indymedia een planeet was. Behoort ze nog tot ons zonnestelsel? Of bevind ze zich enkele miljoenen lichtjaren verder?

Ps: geen dank voor uw uiterst gestoffeerde repliek.

Planeet Indymedia

Mark heeft gelijk om geen woorden te verspillen aan deze zionistische en uiterst racistische opmerking.Alsof het jou wat uitmaakt wat er in Darfoer en Oost-Kongo gebeurt.

Hamas voert de sharia in in het Gazagebied

@Dank

Wat vind je ervan dat Hamas in Gaza op Kerstdag de sharia heeft ingevoerd? Kruisigen, handen afhakken, zweepslagen, executie, het kan allemaal weer in 'jouw' Palestina.

De mensenrechtenorganisatie is verontrust [sic]

Zie bron: http://israelagainstterror.blogspot.com/

Middle East and Terrorism: Hamas enacts Islamic (Sharia) laws: Hand amputation, crucifixion, lashes and execution

Hieronder een fragment uit de nieuwe islamitische wet door Hamas goedgekeurd voor Gaza.

'Een glaasje wijn drinken kost je 40 zweepslagen en drie maanden opsluiting'.

Section 84 states that: "Whoever drinks wine, owns or produces wine will be punished with 40 lashes if he is Muslim, and anyone who drinks wine, or angers another person [with wine], or causes him distress when drinking wine in a public place, or goes to a public place while drunk, will be punished with no less than 40 lashes and imprisonment for the minimum of three months."

Voor een pintje drinken krijg je in Gaza sinds Kerstdag drie maanden gevangenisstraf en 40 zweepslagen, een hand afhakken daarentegen is wet en zaligmakend. Benieuwd of het Vlaams Palestina Komitee daar ook allemaal zo gelukkig mee is.

Vrolijk Kerstmis aan alle mensen van goede wil, schol!

Europees Parlement

Parlementaire vragen
2 december 2008

MONDELINGE VRAAG voor het vragenuur van de vergaderperiode van december 2008 ingediend overeenkomstig artikel 109 van het Reglement van Konstantinos Droutsas aan de Raad

Betreft: De misdaden van Israël tegen de Palestijnen gaan door
Israël heeft op 5 november vijf Palestijnse woningen in Oost-Jeruzalem vernield, omdat zij volgens de Israëlische autoriteiten zonder vergunning waren gebouwd. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem hebben de Israëlische autoriteiten sinds 2004 in Oost-Jeruzalem 350 huizen van Palestijnen vernietigd.

Tegelijkertijd wordt het misdadige Israëlische embargo tegen de Palestijnse bevolking voortgezet, evenals de vermoording en illegale arrestatie van duizenden Palestijnen, waaronder kinderen, want volgens de gegevens worden gemiddeld 700 kinderen per jaar door de Israëlische bezettingstroepen gearresteerd.

Dit optreden van de Israëlische bezettingstroepen vormt een grove schending van de meest elementaire rechten van de Palestijnen en is in regelrechte strijd met het volkenrecht.

Veroordeelt de Raad dit misdadige optreden van het Israëlische bezettingsleger tegen het Palestijnse volk?

Schol!

Blijkbaar geloof je echt dat Hamas iets te zeggen heeft in de palestijnse gebieden.

Palestijnen verkrachten de mensenrechten

Palestijnen en mensenrechten

Behoudens het feit dat Hamas op Kerstdag de sharia heeft ingevoerd in Gaza, 6000 christenen in Gaza systematisch discrimineert en vervolgt, blijft het verder negatieve berichten regenen hoe Hamas aankijkt naar de universele rechten van de mens (UVRM), getuige dit bericht van van 25.12 door MO (Mondiaal Nieuws), toch gewoonlijk een onverdachte bron voor extreemlinkse anti-Zionisten. Bron:
http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=23525&cHash=d2f507eb6c

Verzet tegen doodstraffen in Palestijnse gebieden

RAMALLAH, 25 december 2008 (IPS) - De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft een dringende brief gestuurd naar Palestijnse leiders in de Gazastrook en de Westbank. Ze dringt er bij de Palestijnse leiders op aan om de doodstraf van elf Palestijnen om te zetten.

De terdoodveroordeelden, waaronder één gevangene die nog minderjarig was het moment van zijn vonnis, werden dit jaar veroordeeld door Palestijnse militaire en veiligheidsrechtbanken. Voor twee van de veroordeelden duurde hun proces amper één dag.

Joe Stork, onderdirecteur van Human Rights Watch in het Midden-Oosten, roept Gaza’s Hamas leider Ismail Haniyeh en president Mahmoud Abbas op de Westelijke Jordaanoever op om de processen dringend te herzien. Volgens de Palestijnse wetgeving moeten de doodstraffen immers geratificeerd of omgezet worden door de president voor ze uitgevoerd kunnen worden.

“Het is erg zorgwekkende te zien hoe de Palestijnse rechtbanken opnieuw doodstraffen uitspreken, net op een moment dat de rest van de wereld de doodstraf aan het afschaffen is”, zegt Stork. “President Abbas moet duidelijk maken of hij die straffen wil omzetten als ze op zijn bureau belanden. De Palestijnse overheid zou onmiddellijk een moratorium moeten instellen op de doodstraf en zou het gebruik ervan uit de Palestijnse wetgeving moeten schrappen.”

De Palestijnse strafwet voorziet een mogelijk doodsvonnis voor zeventien misdrijven op de Westelijke Jordaanoever en vijftien in de Gazastrook. Het verschil is te verklaren door de invloed die op de twee gebieden werd uitgeoefend door respectievelijk de Jordaanse en de Egyptische strafwetgeving. Volgens een onderzoek van de Angus Reid Global Monitor enkele jaren geleden zou twee derde van de Palestijnse bevolking tegen de doodstraf zijn.

De Israëlische mensenrechtengroepering B'tselem voert aan dat veel van de militaire en veiligheidsrechtbanken in Palestina niet voldoen aan de internationale standaarden van objectiviteit en onpartijdigheid.

'Israël martelt Palestijnen

'Israël martelt Palestijnen nog steeds'

(Novum/AP) - De Israëlische geheime dienst Shin Bet martelt
nog steeds Palestijnse gevangenen tijdens ondervragingen.
Dat zeggen twee Israëlische mensenrechtenorganisaties in een zondag
verschenen rapport. Volgens B'Tselem en het Centrum voor de Verdediging van het
Individu worden gevangenen onder meer geslagen, op pijnlijke manieren vastgebonden
en langduring uit hun slaap gehouden. Het Israëlische hooggerechtshof heeft deze
praktijken in 1999 expliciet verboden.

Sinds 2001 zijn meer dan vijfhonderd klachten ingediend over het optreden
van Shin Bet, stellen de mensenrechtenorganisaties, maar daarnaar is geen enkele
keer een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Israëlische ministerie van justitie,
dat toezicht houdt op diensten als Shin Bet, stelt dat het rapport vol ongefundeerde
beschuldigingen en fouten staat.

RE

De doodstraf is momenteel een legale bestraffing voor veroordeelden in 37 van de 50 Verenigde Staten van Amerika.

De VS zou als een voorbeeld moeten dienen van "westerse beschaving" en mensenrechten in het algemeen voor de rest van de wereld.Wanneer zelfs in zo'n "beschaafd" land de doodstraf wordt ingevoerd is het dan verbazingwekkend wanneer het wordt ingevoerd in een van de meest chaotische gebieden (gevangenis) ter wereld.

Twee Palestijnse meisjes gedood door granaat in Gazastrook

HLN van 26.12.2008

"Twee Palestijnse meisjes zijn om het leven gekomen toen een mortiergranaat, wellicht afgevuurd door een gewapende Palestijnse groepering, per ongeluk neerkwam op hun huis in het noorden van de Gazastrook. Dat heeft een Palestijnse dokter laten weten. De meisjes zijn respectievelijk 12 en 15 jaar oud." (afp/gb)

Ik post dit maar omdat jullie anders schrijven dat het IDF die twee meisjes heeft vermoord.

Tegen de doodstraf

Ik ben tegen de doodstraf, zowel in de VS als in Gaza of in de Westbank. Opvallend vertegenwoordigd in landen die de doodstraf
nog uitvoeren - cijfers van 2007 - zijn de vijanden van Israël opvallend goed vertegenwoordigd: naast China (470) en de VS (42) krijgen we vervolgens: Iran (317), Saudi Arabia (143), Pakistan (135) en Irak (33). Dat zal wel geen toeval zijn vermoed ik.

Ps: Israël kent de doodstraf niet.

Als je beter slaapt s'nachts

Als je beter slaapt s'nachts door jezelf te overtuigen dat israel een oase is van democratie en rechtvaardigheid in het midden-oosten dan mag je van mij gerust nog een paar boeken lezen over de stichting en het ontstaan ervan.

Democratie, de open samenleving en haar vijanden

Als je de geschiedenis van de Jodenvervolging van de voorbije 2000 jaar studeert, volgt daaruit logischerwijze de stichting van een eigen Joodse staat. Daarvoor moet je niet eens gaan tot 1933, het Derde Rijk en de verschrikkingen van de Shoah. Het Zionisme dateert namelijk al van 50 jaar eerder, ten tijde van de Zaak Dreyfus, de pogroms onder de Tsaren, het ontstaan van de Protocollen van de Wijzen van Zion, de situatie in Polen, de creatie in 1899 door de Engelsman[!] Houston Stewart Chamberlain van één van de belangrijkste basisteksten van het antisemitisme 'Die grundlagen der 19. Jahrhunderts' enz., dit om je maar even de sfeer te schetsen hoe het zat voor de Joden in West- en Oost-Europa tussen 1890 en 1910. Wat de Joden in Israël zelf betreft spreek ik al lang niet meer over 'de Zionisten' maar over patriotten, vaderlandsliefde dus. Daar is niks mis mee, tweederde van hen zijn er immers geboren en getogen.

Als je vaststelt hoeveel partijen er bestaan in Israël, van communisten tot ultrarechtsen, zie ik weinig verschil tussen een typisch Westerse democratie en de Israëlische. Goed en kwaad. De wijze waarop wij onze vluchtelingen en asielzoekers behandelen in de voorbije decennia, en het gaat hier toch om enkele honderdduizenden mensen sinds eind jaren 80 van de vorige eeuw tot op heden, daarmee vergeleken leven de Arabische Israëli's in een waarachtig luilekkerland. Wanneer ik dan de Israëlische democratie vergelijk met die van de meeste landen in het M-O, met een doorsnee land in Afrika of Zuid-Amerika, scoort Israël bijzonder hoog.

Het is dus altijd weer een kwestie van perceptie. Moest Israël een perfecte democratie zijn, waarom wonen dan niet alle Joden in de diaspora in dat land? Om dezelfde reden wellicht waarom er in Antwerpen meer dan 180 verschillende nationaliteiten naast elkaar leven vermoed ik: op zoek naar veiligheid, welvaart en toekomst voor hun kinderen. Daar staat een prijs tegenover: integratie. Dwz het erkennen van de rechten en plichten van het land van je keuze of waar je gestrand bent. Niemand (behalve het VB dan om België even te vernoemen) eist het opgeven van je eigen cultuur, religie of levensfilosofie, voor zoverre dan dat die niet in aanvaring komt met de openbare orde, de veiligheid en wetten van het land.

Persoonlijk ben ik van mening dat het totaal geen zin heeft om met Hamas, de PLO of Hezbollah afzonderlijk te onderhandelen over vrede. Dat is ontelbare keren gebeurd en levert niks op. Zelfs 'land voor vrede' bleek een dooie mus te zijn. Alleen een globaal vredesakkoord met àlle Arabische landen die van bij het begin in de oorlog met Israël (indirect of via haar proxies) betrokken zijn, heeft kans op slagen.

Israël is best in staat om zelfs zonder de hulp of steun van de VS haar eigen veiligheid te garanderen. Ik zie daar geen enkel probleem. Maar je hebt gedeeltelijk gelijk. Israël heeft er inderdaad ontzettend veel belang bij om aan te sturen op een vredesakkoord met de oorlogvoerende landen van de Arabische Liga, vooral economisch en financieel. Zestig jaar oorlog voeren kost bakken geld.

Maar zoals reeds gesuggereerd: mèt de Arabieren en de Perzen als het kan, zonder als het moèt. De Joden hebben de Holocaust overleefd, ze zullen de Palestijnen èn de Arabieren en Perzen ook wel overleven. Ik verwacht trouwens alle ogenblikken een zware luchtaanval van Israël op Iran. Mèt of zonder de instemming van de VS. Israël heeft haar Joden dit keer goed bewapend en hebben de Joden ook echt iets te verdedigen: een eigen staat en een natie. Dat was van 2.000 jaar geleden dat zich dat nog heeft voor gedaan (de opstand in het getto van Warschau in 1943 even terzijde gelaten).

De onverdraagzaamheid jegens de Joden, nationaal, internationaal en globaal, is een permanent gegeven. Er is niks veranderd. Het leeft in ieder van ons, overal ter wereld, en sinds het het ontstaan van Israël is de Jodenhaat zelfs gewettigd in de landen van het M-O.

Tot slot. Karl Popper, filosoof en auteur van de 'Open samenleving en haar vijanden' in 1945[!] formuleerde zijn strijdbaarheid tegen onverdaagzaamheid aldus:
"Indien we onbeperkte verdraagzaamheid zelfs uitstrekken tot diegenen die onverdraagzaam zijn, als we niet bereid zijn een verdraagzame samenleving te verdedigen tegen de woedende aanvallen der onverdraagzamen, dan zullen de verdraagzamen vernietigd worden, en verdraagzaamheid met hen.[..] Daarom zouden we, in naam van de verdraagzaamheid, het recht moeten opeisen de onverdraagzamen niet te tolereren. We zouden moeten vooropstellen dat iedere beweging die onverdraagzaamheid predikt, zichzelf buiten de wet plaatst, en we zouden de aansporing tot onverdraagzaamheid en vervolging als misdadig moeten beschouwen, net zoals we de aansporing tot moord, of ontvoering, of tot de terugkeer naar de slavenhandel, als misdadig zouden moeten beschouwen."

Greetz,

Hugo

Palestijnen

Een goed artikel Hugo, ook al zijn er steeds wel tegenargumenten te vinden in deze Israël-Palestijnse kwestie,zo complex is ze.
Ik wil er hier enkel aan toevoegen dat de Palestijnen nooit echt gesteund zijn door de landen in het Midden Oosten, maar eerder gebruikt in hun strijd tegen Israël. Waarom de Palestijnen bijvoorbeeld in Libanon na zovele jaren,nog steeds in vluchtelingenkampen moeten leven , is mij een raadsel. Ik vermoed dat van integratie en opgaan in de Libanese maatschappij geen sprake kan of mag zijn.
Zolang men in de islamitische cultuur niets doet aan de domme status van
het martelaarsschap, zie ik niet snel enige vooruitgang in deze problemen komen.

Stop de bombardementen op

Stop de bombardementen op Gaza. Sancties tegen Israël
Ludo De Brabander27 Décembre 2008 – 13:30

Vrede vzw veroordeelt met klem de Israëlische bombardementen in de Gazastrook en vraagt dat België het initiatief neemt in de VN-Veiligheidsraad zodat er maatregelen komen die leiden tot een onmiddellijke stopzetting van deze agressie. De Europese Unie moet elke samenwerking met Israël stopzetten en sancties opleggen (persbericht)

Volgens de eerste mediaberichten zijn er minstens 140 doden gevallen en volgens de plaatselijke medische urgentiediensten nog eens minstens 200 gewonden. Israël beweert daarmee Hamas te raken. In werkelijk gaat het om een aanval tegen de hele bevolking van Gaza. Deze brutale oorlogscampagne komt er na een wekenlang durend strikt embargo die de Palestijnse bevolking in Gaza aan een collectieve bestraffing onderwerpt. De internationale gemeenschap ondernam hiertegen weinig, hoewel de Speciale Rapporteur voor de Mensenrechten in de Palestijnse Gebieden stelde dat het embargo het Internationaal Humanitair Recht flagrant schendt.

De bombardenten zijn zonder meer een oorlogsmisdaad. Burgers mogen niet het doelwit worden van strafmaatregelen en militaire operaties. Niets rechtvaardigt een dergelijk optreden.

Vrede vzw vraagt nogmaals dat aan de Europese passiviteit ten aanzien van opeenvolgende Israëlische oorlogsmisdaden, zoals al uitvoerig is beschreven in opeenvolgende VN-rapporten, een einde wordt gemaakt. De jongste gebeurtenissen bewijzen nogmaals dat de Europese politiek om de banden met Israël aan te halen geen enkel effect ressorteert. Israël volhardt in zijn inhumane politiek tegen de Palestijnen en vervalt in alsmaar zwaardere mensenrechtenschendingen. Vrede vzw vraagt een onmiddellijke opschorting van elke Europees-Israëlische samenwerking in het kader van het Associatieakkoord en het Europees Nabuurschapsbeleid en het opstarten van een EU-sanctieregime tot Israël het internationaal recht respecteert.

Links:
http://www.vrede.be

blijf bij het onderwerp aub

Het onderwerp van M-A was volgens mij
'racisme en media'.
Van Minnebruggen heeft deze interessante discussie gemanipuleerd en verdraaid naar één van zijn stokpaardjes: Israel - Palestina. Gevolg is dat een interessante discussie vervormd is geweest naar een dovemansgesprek. Een spijtige zaak.

Ik trek het me niet of het al dan niet Van Minnebrugges bedoeling is geweest om interessante discussies op Indymedia te vervormen. In de feiten doet hij het toch maar weer eens. Hoelang wordt dit personage nog geduld?

zinloze discussie

nutteloze discussie met Vanbruggenminder,Die zionisten zijn het uitverkoren volk op alle vlakken,de waarheid in pacht en meedogenloos tegen alles wat hen in de weg staat,dode Palestijnse kinderen zijn voor hen toekomstige terroristen,dus weg ermee,moet er nog zand zijn ?

Marc-Antoon

Gepost door Marc-Antoon
18.12.2008

Tags