Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Stop de bombardementen op Gaza. Sancties tegen Israël

Stop de bombardementen op Gaza. Sancties tegen Israël

Vrede vzw veroordeelt met klem de Israëlische bombardementen in de Gazastrook en vraagt dat België het initiatief neemt in de VN-Veiligheidsraad zodat er maatregelen komen die leiden tot een onmiddellijke stopzetting van deze agressie. De Europese Unie moet elke samenwerking met Israël stopzetten en sancties opleggen (persbericht)

Volgens de eerste mediaberichten zijn er minstens 140 doden gevallen en volgens de plaatselijke medische urgentiediensten nog eens minstens 200 gewonden. Israël beweert daarmee Hamas te raken. In werkelijk gaat het om een aanval tegen de hele bevolking van Gaza. Deze brutale oorlogscampagne komt er na een wekenlang durend strikt embargo die de Palestijnse bevolking in Gaza aan een collectieve bestraffing onderwerpt. De internationale gemeenschap ondernam hiertegen weinig, hoewel de Speciale Rapporteur voor de Mensenrechten in de Palestijnse Gebieden stelde dat het embargo het Internationaal Humanitair Recht flagrant schendt.

De bombardenten zijn zonder meer een oorlogsmisdaad. Burgers mogen niet het doelwit worden van strafmaatregelen en militaire operaties. Niets rechtvaardigt een dergelijk optreden.

Vrede vzw vraagt nogmaals dat aan de Europese passiviteit ten aanzien van opeenvolgende Israëlische oorlogsmisdaden, zoals al uitvoerig is beschreven in opeenvolgende VN-rapporten, een einde wordt gemaakt. De jongste gebeurtenissen bewijzen nogmaals dat de Europese politiek om de banden met Israël aan te halen geen enkel effect ressorteert. Israël volhardt in zijn inhumane politiek tegen de Palestijnen en vervalt in alsmaar zwaardere mensenrechtenschendingen. Vrede vzw vraagt een onmiddellijke opschorting van elke Europees-Israëlische samenwerking in het kader van het Associatieakkoord en het Europees Nabuurschapsbeleid en het opstarten van een EU-sanctieregime tot Israël het internationaal recht respecteert.

Israel dient geboycot te

Israel dient geboycot te worden.
60 jaar van onderdrukking en bezetting.
De media voeren met succes hun propaganda gesteund door de Zionistische bloggers en schrijftafelmoordenaars.

Alle gruwelijke misdaden tegen de Palestijnse bevolking worden verzwegen.

Opstand en protest is nodig!

HAAT IS LAAT

Vooruitgang is onmogelijk gemaakt in dit conflict doordat er een sentiment aan verbonden is door joden, moslims en christenen. En de reden dat sommige sentimenten, zoals religieuze, een slechte reputatie hebben gekregen is dat ze overdrijven en op liefde lijken, maar afstammen van het tegendeel. Haat heeft geen gezicht, dat zien sentimentele mensen altijd veel te laat in. Ze leven altijd in het verleden, en dat deden ze toen ook al.

terreur tegen gaza

Ik kan het niet meer zien, israel is een land die sinds 60 jaar,grove misdaden pleegt tegen een een machtloze volk, teneerst hebben ze hun land gestolen,de grotste ethnische zuivering van de 20 eeuw, en nu zijn ze van plan de slachtoffers van de diefstal ,uit te moorden zodat ze hun gestolen land niet moeten terug geven.
israel doen al 60 jaar grover misdaden dan bvb.yougoslavie, en die werd gebombardeerd door usa en de navo,men geeft de onafhankelijkheid aan oost-timor en kosovo, waarom verplichten dan niet de usa en de navo israel om de gestolen land terug te geven?waarom bombarderen dan de usa en navo israel niet?
we leven in een misdadige oorde waar de machtige usa en europe hun regels en belangen tegenover de machtelozen.
waarom zijn dan niet usa en de navo 0ok niet voor de internationale rechtbank van den haag voor de bombardementen op een souvereine land yougoslavie met veel burger doden?
en waarom zijn ook nooit de wrede koloniale europese land voor een rechtbank voor de misdaden tegen de mensheid gedurende de wrede koloniale tijd?

terreur???

Het land Israel werd de afgelopen 100 jaar opgekocht door het joodse volk van arabische landeigenaren ,are na are eerlijk en vredig.
Daarbij volgens sommige specialisten in internationaal recht ,heeft het joodse volk een overtuigender recht op heel het gebied van de middelandse zee tot de irakese grens ,dan welk ander volk ook(al zijn er velen die dat niet graag horen )
Ook volgens de internationale wet zou de westoever (judea en samaria) en de gaza nooit zijn toegewezen aan wie dan ook.
Niemand probeert er de arabieren te verjagen,ook israel niet.
Men moet echter ook niet vergeten dat het recht van de joden om zich daar te vestigen,verkregen onder het brits mandaat,nooit werd beendigt.
Joodse nederzettingen in deze gebieden zijn daarom seculier bekeken,volstrekt geen indringers in vreemd gebied en ook geen overtreding van DE CONVENTIE VAN GENEVE.
Mischien daarom word israel niet door de USA of de NAVO gebombardeerd
een land die word aangevallen heeft het recht zich te verdedigen (ook israel)

De zionistische (let op de

De zionistische (let op de omschrijving !) politici laten zich hier zien als een kliek gewetenloze opportunisten die er niet voor terugschrikken honderden doden en gewonden te veroorzaken en een explosieve regio helemaal in vuur en vlam te zetten. Met wat er nu na maanden voorbereiding aangericht wordt is meteen ook duidelijk dat echte vrede op basis van wederzijds respect hun allerlaatste zorg is. Israël kan enkel groeien bij gratie van opeenvolgende zware conflictsituaties.
We moeten als Europeanen zeer dringend ophouden om deze zionistische staat te beschouwen als een deel van de beschaafde wereld en er ook in die zin mee omgaan.
De zionisten zijn qua logica en politiek blijven hangen in de geitensamenleving van het Oude Testament.

Beste Jim, wat u hier zegt

Beste Jim,

wat u hier zegt is je reinste onzin en strookt niet met de historische werkelijkheid. Voor 1948 waren Joodse milities heel actief in het organiseren van aanslagen op Britse en Palestijnse doelwitten. daarop is uiteraard geantwoord door Palestijnse milities. Vanaf eind 1947 is er een systematische politiek gevoerd van gewelddadige etnische zuivering zoals uitvoerig beschreven door israëlische 'nieuwe' historici (Ilan Pappe, Avi Schlaim, Benny Morris). Vanwaar zouden anders de 4,5 miljoen vluchtelingen komen in de Gaza, westelijke jordaanoever, en de buurlanden....? Juist voor een groot deel uit waar nu Israël is gevestigd en waaruit ze ze zijn verjaagd.

Even grote onzin is wat je zegt over het internationaal recht. U zou zich beter moeten informeren. Het internationaal recht spreekt via opeenvolgendde resoluties van de VN-Veiligheidsraad (224 en 338 om er maar enkele te noemen) over 'bezette gebieden' waarop ook formeel de toepassing is evrklaard van de conventies van geneve, waardoor de kolonisatie internationaal rechterlijk illegaal is verklaard.

Meer info vindt u op de VN en andere sites, gemakkelijk en publiekelijk te consulteren

U hebt duidelijk uw geschiedenisboeken niet geraadpleegd. Weet wel dat iedereen hier uw onzin kan lezen. Dat geeft geen goede indruk en het brengt schade toe aan de poging om eerlijk te informeren over dit zoal complexe bezettingsconflict.

Het is gemakkelijk je te

Het is gemakkelijk je te verstoppen achter de woorden van een land mag zich verdedigen. Waarom wordt dit dan nooit gezegd van de palestijnen die al jaren onderdrukt worden. Bij de palestijnen spreekt men van terreur terwijl de palestijnen alleen maar strijden om vrijheid die ze maar niet krijgen.
Ik keur geen enkele vorm van geweld goed maar de reactie van Israël is buiten alle proportie en niemand die reageert. Laat de Palestijnen vrij, en laat ze gaan en staan waar ze willen zonder om de 5 meter een controlepost te ondergaan.
Het is macht die iedereen drijft in deze vuile zaak: de VS en de eu weigeren te reageren want Israël is een bondgenoot en aan de palestijnen valt niets te verdienen, daar zijn geen economische belangen en daarom zwijgt iedereen voor dood.
Mensen zet je ogen open en zie de waarheid, laat de alestijnen vrij!

Het zionisme en imperialisme ZELF in vraag stellen

Allereerst wil in in geen geval Jim het recht op de uiting van zijn mening bestrijden. Alleen maar omdat het al het “voordeel” heeft dat het een inhoudelijke discussie kan “provoceren”.

Maar toch “bewijst” het volgens mij dat men op één of andere manier HIER volksverzet moet krijgen die HIER de machthebbers in EUROPA DWINGEN(lees hierover op michelcollon.info) hun politieke, economische, financiële en technologische steun voor de zionistische neokolonialistische constructie (eigenlijk een militaire voorpost van het imperialisme in de regio) die Israel is, OP TE GEVEN.

Vervolgens zullen de volksmassas in het Midden-Oosten, verenigd, de zionistische kolonialistische staat moeten en kunnen VERNIETIGEN ( en de zionistisch-beschermende regimes in eigen regio –zoals het huidig Egyptisch regime – BEVECHTEN)

Vervolgens zal er dan een anti-imperialistische arabisch-persische staat door hen ingericht worden, die géén rekening houdt met historisch kolonialistische grenzen of “mandaadgebieden”, de volkeren daar opdelend in “Palestijns” “Jordaans”, “Libanees”, “Irakees” of “Iraans”, …. of in “overwegend moslim”, “overwegend van Joodse godsdienst” of “Druzen”, “christenen”….

Tuig van de aarde

Oh oh wat zijn we weer goed, 16 doden door Palestijnse vuurpijlen geven de rechtse zionisten gesteund door mijn volk blijkbaar het recht om te slachten. Kinderen uiteen te rijten. Scholen, ziekenhuizen en gebedshuizen te bombarderen. Een heel volk jaren lang met een blokkade te straffen. 40 jaar de Westbank te bezetten. Tienduizenden Palestijnen in kerkers te steken. Apartheidsmuren te bouwen. Dood en verderf te zaaien in Libanon, de Westbank, Irak en Gaza. Veiligheid mijn joodse bibs. Elke jood zou zich met mij moeten schamen voor het tuig in Israel.

En elk land zou zijn handen af moeten trekken van Israel. En elk mens zou joodse producten moeten boycotten.

Maar ja veel Nederlanders steunen Israel blind, die arme blanke zionisten ze lijken zo op ons... Nederlanders zijn dan ook de uitvinders van Slavernij en Apartheid. Goh waarom zouden ze bomaanslagen plegen in Europa? Misschiem omdat het westen en Israel meer dan 10 miljoen moslims hebben afgeslacht in 30 jaar...

Inderdaad

Inderdaad opstand is nodig terreur is een legitiem wapen dit gold voor het Nederlandse verzet en voor elke verzetsgroep in de geschiedenis. Iedereen zou zijn vrije week moeten gebruik om Israel en De VS te bekritiseren en aan te vallen.

Arik Sharon zei ooit (1998) "als ik geen politicus was en een Palestijn in de straten van Israel zou tegen komen. Dan zou ik hem neerslaan, overgieten met benzine en wachten tot hij ophoud met bewegen" of "Het is onze taak om de Palestijnen uit te roeien, het is vuil dat we moeten wegpoetsen zodat Israel de glans krijgt die het verdient". Sharon heeft het Israelisch beleid meer dan 40 jaar gekleurd als soldaat en als politicus.

Tegen dit soort psychopaten verdedigen de Palestijnen zich met oude geweren en zelfgemaakte vuurpijlen die tot nu toe in 5 jaar 16 slachtoffers hebben gemaakt.

Israël is de Arabieren

Israël is de Arabieren opgedrongen geweest door de Britten, Amerikanen en Duitsers. Bij de oprichting van Israël kwamen de Arabieren er gewoon niet aan te pas. De Palestijnen zijn sindsdien hun land, hun economie en hun rechten kwijt.

De oorlog die Hamas aan het voeren is, heeft niets te maken met religie of Islam, maar met basisrechten voor de Palestijnen.

antwoord op Nico

In antwoord op een passage van Nico:

"Vervolgens zullen de volksmassas in het Midden-Oosten, verenigd, de zionistische kolonialistische staat moeten en kunnen VERNIETIGEN ( en de zionistisch-beschermende regimes in eigen regio –zoals het huidig Egyptisch regime – BEVECHTEN)"

Het vergt een speciaal talent om vernietiging en vrede in 1 adem te prediken. Ooit al het liedje "universal soldier" gehoord?

Gelukkig kunnen we ons beiden verheugen over ieders recht om zijn mening te uiten.

Helemaal mee

Helemaal mee eens!!!!!!!!!!!!!!!!!