Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Klacht Joods Forum tegen AEL ridicuul en ongeloofwaardig

Klacht Joods Forum tegen AEL ridicuul en ongeloofwaardig

De AEL heeft nota genomen van de klacht van het Forum van Joodse Organisaties bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR). Aanleiding hiervoor zouden anti-joodse slogans zijn die gescandeerd werden op onze statische manifestatie aan het Kerkplein op 31/12/2008. Het is niet de eerste keer dat de zionistische lobby zich rept om alles wat naar kritiek op Israel ruikt als antisemitisme te bestempelen.

De vereniging weet dat het geen enkel bewijs heeft om deze valse aantijgingen aan het adres van AEL hard te maken. Deze organisatie, samen met o.a. het tijdschrift Joods Actueel, hanteren een strategie om alle kritiek op Israël te bestempelen als antisemitisme of Jodenhaat. Deze beschuldigingen dienen als middel om alle tegenstanders van het zionisme op een hoopje te gooien met neonazi's en racisten met als doel deze te diaboliseren en monddood te maken.

Dat ze hun pijlen richten op AEL is niet verwonderlijk daar AEL sinds haar ontstaan het speerpunt is voor de strijd tegen het zionisme in Vlaanderen en Europa, net als elke andere vorm van racisme, haat en xenofobie, en dit in al haar uitings- en verschijningsvormen.

Om in te gaan op hun aantijgingen, met name de slogan "Joden Buiten" en de flyers waarop aangemaand wordt "geen banden aan te halen met christenen en Joden" kunnen we formeel zijn. Dit zijn géén slogans van de AEL. Er zijn ook geen zulke flyers uitgedeeld door de AEL aangezien deze rechtstreeks indruisen tegen onze principes.
Onze standpunten met betrekking tot verzet tegen Israel zijn gestoeld op rechtvaardigheid en anti-zionisme en we roepen op om zo snel mogelijk de staat Israël te ontmantelen als enige duurzame oplossing voor vrede in Palestina.
De AEL heeft bovendien ook christelijke leden in haar rangen en zij zijn een ondeelbaar element van onze Arabische gemeenschap.

Het Joodse Forum zou zich eerder moeten bezighouden met enerzijds zelf zich duidelijk te distantiëren van de fascistische ideologie die het Zionisme is.
Daarnaast zou ze haar leden beter oproepen om niet meer te dienen in het Israelische moordenaarsleger en haar koepelstatus inzetten om klacht in te dienen tegen al de Joodse burgers in Belgie die een IDF-kaart (Israeli Defence Force) op zak hebben wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie.

De AEL klasseert deze klacht verticaal in de vuilbak want absurd, ridicuul en absoluut uit de lucht gegrepen. Er is geen enkele andere organisatie die duidelijk steeds het onderscheid heeft gemaakt tussen anti-zionisme en anti-semitisme.

De AEL ligt alleszins niet wakker van deze klacht en staat recht in haar schoenen voor wat betreft haar consequente anti-zionistische en pro-verzet houding. De AEL zal ook niet toegeven aan deze intimidatievormen vanuit zionistische hoek, net zomin dat Vlaanderen dit moet door zich keer op keer door dezelfde lobby te laten intimideren, zij het n.a.v. kookprogramma's op de VRT, stand-up comedians of andere vormen van vrije expressie.

Dat dit een doorn in het oog is van de zionisten, hun belangen en hun (politieke) vrienden in Vlaanderen en Europa hebben we al langer dan vandaag begrepen en heeft ons de laatste 8 jaar geen seconde doen twijfelen aan de rechtvaardigheid van onze strijd.

We zullen het Zionisme en haar moorddadig beleid in Palestina blijven aanklagen, ontmaskeren en bestrijden.

Arabisch Europese Liga

comedians en cartoons

Dus AEL zou het ook perfect vinden dat de Mohammed cartoons hier in het wijd en breed verspreid worden en natuurlijk een paar goed e grapjes over Dutroux met jonge meisjes als gelovoge opvolger van de profeet. Moet dus ook kunnen volgens AEL!

Hoe totaal naast de kwestie

Hoe totaal naast de kwestie kan een commentaar zijn.

@Wouter, eerst eens goed

@Wouter, eerst eens goed lezen wat er staat: "zij het n.a.v. kookprogramma's op de VRT, stand-up comedians of andere vormen van vrije expressie."

Vrije meningsuiting en humor moet dan ook dergelijk zaken kunnen behelzen, of is voor u vrije meningsuiting selectief?

natuurlijk is het naast de kwestie, of toch niet ??

http://www.arabeuropean.org/newsdetail.php?ID=114

http://www.arabeuropean.org/newsdetail.php?ID=98

Maar wellicht is wat AEL over de cartoons vertelt niet wat Danny had gehoopt.

Maar bon

Anti-zionisme is dus niet hetzelfde al anti-semitisme, het niet omdat je tegen Israël dat je anti-joods bent.

Ik ben tegen Israël en voor een Palestina waar Joden, Christenen en Moslims samen wonen en werken. Dat zal wel Utopisch klinken en vandaag is het dat wellicht ook.

verderfelijk Anti- Semitisme en noodzakelijk Anti-Zionisme

"Het is niet de eerste keer dat de zionistische lobby zich rept om alles wat naar kritiek op Israel ruikt als antisemitisme te bestempelen."

Inderdaad.
Maar de (mis)daadwerkelijk ergste anti-Semieten zijn de Joodse en/of Zionististisch/Christistische Israëliërs zèlf.
Met hun massamoorddadige oorlogen tegen hun Semitische broedervolken.
De hoofddaders zijn de Godsdienstig extremistisch fundamentalistisch integristisch Zionististisch/Christistische maffia en hun moorddadige Mossad.
Zij zijn de opvolgers van de Godsdienstig extremistisch fundamentalistisch integristisch Christistisch Rooms-Katholieke Führer Adolf Hitler en diens Nazistische maffia – in Concordaat met de Godsdienstig extremistisch fundamentalistisch integristisch Christistisch Rooms-Katholieke Paus Pius XII - en hun (dus beider) moorddadige Gestapo.
Zoals het Duitse volk verantwoordelijk werd – en is – gehouden voor wat het Nazistisch Duits bewind aan misdaden tegen de menselijkheid pleegde.
Zo kan het Joodse volk verantwoordelijk worden gehouden voor wat het Zionististisch/Christistisch Israëlisch bewind aan misdaden tegen de menselijkheid pleegde en nog steeds pleegt.
Zoals het indertijd een plicht was zich daadwerkelijk te verzetten tegen het verderfelijk Anti-Semitisme - en het noodzakelijk Anti-Nazisme te plegen.
Zo is het vandaag een plicht zich daadwerkelijk te verzetten tegen het verderfelijk Anti-Semitisme - en het noodzakelijk Anti-Zionisme te plegen.

Dus – waar wachten wij nog op om daadwerkelijk aan de slag te gaan?
Charles Destrée,
(1926) Achterdochtig twijfelaar - dus atheïst, uitvinder en ontdekker.
Internationaal erkend expert op het terrein van de communicatie, en internationaal erkend historicus.
Voormalig Godsdienstig ongelovig verzetsstrijder tegen de Duitse bezetter en diens Godsdienstig gelovig Christish Rooms-Katholistisch Führer Adolf Hitler.
Voormalig atheïstisch oorlogsvrijwilliger tegen de Japanse bezetter en diens Godsdienstig gelovig Shintoïstische Keizer Hirohito.
Hedendaags atheïstisch verzetsstrijder tegen de daarop volgende Godsdienstig gelovig Zionistisch/Christische multinationale bezetting. Die wordt gehandhaafd met de collaboratie van het Godsdienstig gelovig Christisch Protestants "bij de gratie Gods" multinational ondernemend Huis van Oranje.

halfslachtige AEL

De klacht van het Forum van Joodse organisaties ging over de slogans "joden buiten" en over het pamflet zoals te zien op onderstaande foto:

http://blog.joodsactueel.be/2009/01/02/opruiende-ael-pamfletten/

Het ging dus wel degelijk over antisemitisme en niet over antizionisme.

Ik neem nota van het feit dat de AEL ontkent deze pamfletten (die op haar betoging te zien waren) te hebben verspreid.

Waarschijnlijk werden ze dan door een andere, extremere organisatie uitgedeeld.

Als dit waar zou zijn hoeft de AEL dus niets te vrezen van een de aanklacht. Ze kunnen het het joods forum echter moeilijk verwijten dat ze van zulke taal steigeren, als er in Antwerpen dergelijke taal over moslims zou worden verspreid zou de AEL waarschijnlijk ook (terecht) protesteren.

Het zou de AEL sieren als ze dit soort uitwassen (antisemitische kreten, rellen,...) eens krachtig zou veroordelen, in plaats van enkel te zeggen dat dit "tactisch verkeerd is" of de schuld te steken op de media, de politie, of de "zionisten".

Het getuigt van lafheid van de kant van de AEL om alle problemen die zich in het kader van hun acties voordoen op een groepje tieners af te proberen te schuiven om zelf hun handen in onschuld te kunnen wassen.

ZIONISTISCHE TERREUR IN " DE KOEKESTAD ".

De zogenaamde kwaliteitskrant "De Morgen" ligt aan het infuus. Vooraleer "red De Morgen" te gaan krijsen, is het verstandig de praktijken van deze neo liberale krant te analyseren. Mijn besluit is dan: verlos "De Morgen" van dat infuus en laat ze zachtjes heengaan.

" DE MORGEN " LIEGT.

"De Morgen" liegt en blijft liegen inzake de voorbije solidariteitsbetogingen met de Palestijnen en de burgers van Gaza. "De Morgen" was ook de krant die enkele jaren geleden het voortouw nam in de smerige desinformatie campagne tegen de AEL van Dyab Abu Jahjah en Achmed Azzuz. Beide werden voor de rechtbank volledig vrijgesproken.

Die krant presteerde het op oudejaar '08 een hele dag op haar site te vermelden dat "enkele honderden" mensen in Brussel betoogden. Toen het er dan 10.000 bleken, wrong men zich in bochten om zo weinig mogelijk beelden en verslag te geven op de site, in de papieren editie. Wee, de brave lezer die deze dure krant als bron van informatie gebruikt."De Morgen" zij aan zij met de racistische, rechtse, Joodse extremisten.

Het "Forum van Joodse Organisaties" diende een klacht in tegen de AEL. Bij het "Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding". Ik kom al tien jaar op dat Centrum in het kader van Armoedebestrijding én Racismebestrijding. Dat Centrum is zéér "voorzichtig" en vooral zéér traag als het gaat om klachten tegen de overheid, ondermeer de Antwerpse, over discriminatie en erger. Ben benieuwd hoe het zal reageren op een gefabriceerde klacht tegen de AEL...

ZIONISTISCH BROUWSEL ?

De tekst die de basis vormt voor die klacht vanwege racistische zionisten, werd niet verdeeld door leden van AEL, is géén tekst van de AEL. Van wie dan wel, zal ik hier noch elders ooit onthullen. Bronnengeheim...

Ik volgde samen met Indymedia.be fotograaf John Mossiaux het gebeuren van het begin tot het einde op de eerste rij. Ik intervieuwde een groep moeders die met hun kinderen aandacht vroegen voor de tientallen door de Israëlische oorlogsmisdadigers gedode kinderen in Gaza. Deze vrouwen lazen het bewuste pamflet en distantieerden er zich spontaan van.

Deze moeders zeiden me letterlijk: " Wij zijn gematigde mensen, wij zijn geen Jodenhaters, geen antisemiten...". Geloof me, vulgiar antisemitisme is in de Marokkaanse gemeenschap zeldzaam. Is dit pamflet niet een brouwsel van de zionisten zelf, als provocatie ? (1)

ANTWERPSE NAZI POLITIE.

"De Morgen" liegt. Vandaag 3/01/09 staat duidelijk vooraan op haar site: "De protestmars van woensdag in Antwerpen ontaarde toen geïsoleerde groepjes jongeren vernielingen begonnen aan te brengen in de buurt van de Turnhoutsebaan en in de Diamantwijk waar veel Joodse mensen wonen" (belga/mvl).

Dit is een bewuste door de zionisten geïnspireerde provocatie en 100% leugen. Er kwam geen enkele betoger in de wijk "waar veel Joodse mensen wonen". Het verste in die richting ging een groep jongeren tot in de Quellinstraat, een heel eind van die gelauwerde, gevaarlijke "Diamantwijk", met al haar financiële corruptie en misdaad.

Ik stond in de Quellinstraat als activist-journalist op de eerste rij toen de flikken wild chargeerden en gewonden maakten, waarbij uw correspondent ter plaatse. Flikken van dezelfde stedelijke politie die tijdens WOII geestdriftig op jacht ging naar Joodse burgers in die "Diamantwijk", om ze met duizenden af te voeren naar de gasovens. Zo geestdriftig, dat de nazi's er zelf versteld van stonden. De medeplichtige oorlogsburgemeester Delwaide sr. bleef buiten schot, zoals al die criminele flikken, actieve nazi collaborateurs, die tot lang na de oorlog carriére maakten in "de koekestad" en hun erfenis doorgaven aan het huidige corps.

" DE FRUT ".

De Joodse ex schepen Gantman, correctioneel veroordeeld wegens corruptie en witwasserij tot 1,5 jaar, is een openlijk vriendje van Filip Dewinter als het er om gaat allochtonen en Moslim "mores" te leren in naam van het avondland. In naam van de "strijd tegen het terrorisme", waarbij zij de schurkenstaten Israël en de VS uiteraard niet rekenen.

Gantman is een belangrijke spreekbuis van dat zionistisch "Forum". Ondanks zijn veroordeling in de orde van grootte die de racistische ex politie commissaris Bart Debie (VB) met één jaar effectief aan zijn broek kreeg, blijft Gantman een gewaardeerd zionist in de "Diamantwijk".

De spanningen rond hetgeen zich in Gaza sfspeelt zullen ook in de "koekestad" Antwerpen toenemen. Journalist Patrick Van De Perre zegt in een "Standpunt": " De Arabisch Europese Liga (AEL) had opgeroepen tot een betoging onder de slogan "Stop de zionistische terreur". En: "Tot zover niets aan de hand". Dat laatste is het belangrijkste zinnetje uit zijn stuk en één van de belangrijkste de laatste tijd in die krant. Van De Perre begrijpt dus eindelijk dat er een enorm onderscheid is tussen antizionisme en antisemitisme. Een grote stap voorwaarts. Hopenlijk krijgen de lezers van "de Frut" dat ook door.

Voor de rest bekommert Patrick Van De Perre zich er om "dat de brandhaard in kwestie zich zich op enkel duizenden kilometers van de "koekstad" bevindt" en het dus niet de moeite loont om ons daar over dik te maken. Laat staan het tram en busverkeer urenlang te blokkeren uit terechte woede om de misdaden tegen de menselijkheid van Joodse zionisten en de terreurstaat Israël.

De koopjesdag van "den Aantwààrpenoar" op oudejaar in de "koekestad" was voor "de Frut" belangrijker dan de meer dan vierhonderd doden, waar bij veertig kleine kinderen in Gaza. Toen bijna zeventig jaar geleden de Antwerpse Joden met bosjes verdwenen, Joodse buren door de stedelijke politie en de Duitse SS op vrachtwagens afgevoerd werden, had de doorsnee "Sinjoor" ook belangrijker besognes. Ondermeer het plunderen van Joodse bezittingen. Goed wetende dat deze mensen nooit zouden terugkomen. Dàt is de mentaliteit van vele "Sinjoren" "Eigen volk eerst...". Ook vandaag wanneer het om Palestina en de "makaken" van de AEL gaat. De media versterken die mentaliteit. Bewust.

JODEN GIJZELEN JODEN...

Journalist Van De Perre weet goed wie en wat ik vertegenwoordig. Hoe ik mijn hele leven een actieve anti fascist, anti racist en bestrijder van het anti semetisme ben. Ik hoop dat Patrick ook de geschiedenis van zijn krant in deze "koekestad" kent. Tot ver in de jaren zestig, begin jaren zeventig was zij een extreem rechts dagblad, diep katholiek, spreekbuis van "Opus Dei" en honderd jaar lang vulgair antisemitisch van een niveau dat men voor onmogelijk houdt. Maar ja, "de Joden" hebben Christus aan het kruis genageld, niet...

Het "Forum van Joodse Organisaties" tracht dus met ridicule, leugenachtige argumenten de AEL te laten veroordelen wegens vermeend anti semitisme. Dat "Forum" speelt verder de haar geliefde slachtofferrol, volgens het draaiboek van de "Holocaustfabriek". Veel Joodse burgers hier, wensen niet vertegenwoordigt te worden door deze spreekbuis van de staat Israël. Joodse mensen die in de Antwerpse "Diamantwijk" wonen en de misdaden van die zionistische staat verwerpen, hebben angst om op straat te komen. Angst voor de terreur die in die Joodse wijk tegen hen gevoerd wordt door extreem rechtse Joden. Deze progressieve Joden worden gegijzeld.

MAAK KEUZE !

Wie weigert keuze's te maken is dom en laf. De juiste keuze ligt hier voor de hand. Een keuze die niet alleen door Moslims gemaakt wordt, maar door zeer vele "blanke" Belgen, zoals in Brussel bleek. Solidariteit met het Palestijnse volk en de Moslimbevolking hier. Solidariteit met die Joodse mensen en organisaties die zich verzetten tegen de zionistische criminelen in Israël en hier. Deze religieuze of vrijzinnige Joden hebben de openlijke steun van alle progressieven nodig. Het zijn zij die in de "Joodse wijk" geterroriseerd worden door zionistische Joden, bij wie de ramen worden ingegooid, die "angst hebben om op straat te komen", om hun kinderen buiten te laten spelen, wegens de zionistische agressie in de "koekestad".

om van te kotsen...

Bovenstaande tekst van Koen Calliauw is op sommige momenten werkelijk om van te kotsen. Vooral de insinuaties en stukjes tekst die hier en daar tussen haakjes worden bijgevoegd zijn van een bedenkelijk niveau.

"Dit is een bewuste door de zionisten geïnspireerde provocatie en 100% leugen. Er kwam geen enkele betoger in de wijk "waar veel Joodse mensen wonen". Het verste in die richting ging een groep jongeren tot in de Quellinstraat, een heel eind van die gelauwerde, gevaarlijke "Diamantwijk", met al haar financiële corruptie en misdaad. "

- Waarop baseert Koen Calliauw de beschuldiging van een "zionistische provocatie" ?

- Wat is de relevantie van dat zinnetje over "corruptie en misdaad"? Vergelijk: "de AEL-betoging begon in Borgerhout, u weet wel: dat district dat bekend staat om drugscriminialiteit en winkeldiefstallen."

"Flikken van dezelfde stedelijke politie die tijdens WOII geestdriftig op jacht ging naar Joodse burgers in die "Diamantwijk", om ze met duizenden af te voeren naar de gasovens. Zo geestdriftig, dat de nazi's er zelf versteld van stonden. De medeplichtige oorlogsburgemeester Delwaide sr. bleef buiten schot, zoals al die criminele flikken, actieve nazi collaborateurs, die tot lang na de oorlog carriére maakten in "de koekestad" en hun erfenis doorgaven aan het huidige corps."

- Wat is in godsnaam de relevantie? Probeert Koen Calliauw te insinueren dat relschoppers tegenhouden wanneer ze in een bepaalde wijk vernielingen wilen aanbrengen van hetzelfde kaliber is als razzia's uitvoeren om mensen naar dodenkampen te voeren? Voor zover ik weet is niemand van de opgepakte relschoppers naar een vernietigingskamp gevoerd (ze waren enkele uren later allemaal weer vrij).

"Het "Forum van Joodse Organisaties" tracht dus met ridicule, leugenachtige argumenten de AEL te laten veroordelen wegens vermeend anti semitisme. Dat "Forum" speelt verder de haar geliefde slachtofferrol, volgens het draaiboek van de "Holocaustfabriek""

- Het forum dient klacht in op basis van slogans als "joden buiten". Nergens wordt de holocaust erbij gesleurd. De enige die hier de holocaust uitbuit is Koen Calliauw die in elke tegenstander een gestapo ziet.

"Gantman is een belangrijke spreekbuis van dat zionistisch "Forum". Ondanks zijn veroordeling in de orde van grootte die de racistische ex politie commissaris Bart Debie (VB) met één jaar effectief aan zijn broek kreeg, blijft Gantman een gewaardeerd zionist in de "Diamantwijk".

- Corruptie (Gantman) en racisme en geweld (Bart Debie) zijn twee zaken die niets met elkaar te maken hebben. Ook hier probeert Koen Calliauw verbanden te insinueren die er niet zijn. Opnieuw een vergelijking: "dit was een actie van de AEL, waarvan de lijfwacht van oprichter Abou Jahjah een veroordeeld crimineel was. Hij had een strafmaat opgelopen vergelijkbaar met die van Michel Nihoul, u weet wel: die vriend van Marc Dutroux".

"Deze religieuze of vrijzinnige Joden hebben de openlijke steun van alle progressieven nodig. Het zijn zij die in de "Joodse wijk" geterroriseerd worden door zionistische Joden, bij wie de ramen worden ingegooid, die "angst hebben om op straat te komen", om hun kinderen buiten te laten spelen, wegens de zionistische agressie in de "koekestad". "

- Kan Calliauw één gedocumenteerd voorbeeld geven van zulke praktijken? Progressieve joden die hun kinderen niet buiten durven laten spelen??? Ik ken verscheidene antizionistische joden, maar hier heb ik dus nog nooit van gehoord. Voor zover ik weet is Koen Calliauw hier keihard zaken uit zijn duim aan het zuigen.

DE " HOLOCAUST - INDUSTRIE".

Polri,

Alles wat ik beweer is reeds lang gedocumenteerd en ter beschikking van iedereen die zich wil informeren. Veel van wat ik als anti zionist publiceer werd door Joodse wetenschappers, schrijvers, journalisten bewezen. Deze Joodse publicisten worden door extreem rechtse Joden gebroodroofd, vervolgd en soms vermoord.

JODEN EN ANTI-ZIONISME.

Ik zal met je laatste vraag beginnen. "Progressieve Joden die hun kinderen niet buiten durven laten spelen...". Inderdaad, in de straten van de Joodse wijk, vandaag. Uit gezinnen die ik persoonlijk ken, waar eertijds de ruiten werden ingegooid. Niet door AEL militanten. Wellicht weet je daar niets van, ik sprak herhaaldelijk met diepgelovige anti zionistische Joden die in dat sfeertje moeten leven. Ze hebben te kiezen. Zwijgen of problemen. Ik woonde een tijdje in die buurt. Ik betoogde met hen voor de Palestijnen, zij aan zij. Zoek via Google naar "Anti Zionistische Joden". Of, dichter bij huis: http://www.indymedia.be/nl/node/5284 - Een gesprek met Lucas Catherine - "Joden en Anti Zionisme". Lees van hem "Palestina. De Laatste kolonie". EPO. 300 blz.

Je vraagt of ik één gedocumenteerd voorbeeld kan geven van "zulke praktijken". In Antwerpen zijn er heel wat. In de wereld veel meer. Wil je over dit alles méér weten, lees dan van Norman Finkelstein (een Jood) "De drogredenen van het antisemitisme. Israël, de VS en het misbruik van de geschiedenis". Globe. 300 blz. Op de achterflap: "Finkelstein toont met nauwgezet onderzoek aan dat de verdedigers van Israël deze controverse zelf in het leven roepen. Telkens wanneer Israël onder internationale druk komt te staan, verschijnen er weer talloze artikelen in de pers over het toenemend antisemitisme".

CHASSIDIM.

Lees ook van Hajo G.Meyer, een Joodse overlevende van de vernietigingskampen: "Het einde van het Jodendom - Kritische beschouwingen over jodedom, holocaust en Israël". Vassallucci. 300 blz. Op de achterflap: " Gewapend met zijn Duits-Joodse "Bildung", zijn ervaringen in Auschwitz en een hoog moreel besef bespreekt hij zonder oordelen te schuwen hoe een idealistisch zionisme verwerd tot tot een anachronistisch koloniaal streven, hoe de Holocaust werelden verloren deed gaan en de Joden dreef tot collectieve paranoia, hoe gemakkelijk en instrumenteel sommige Joden en de Joodse staat zich bedienen van beschuldigingen van antisemitisme en hoe dit een hernieuwd antisemitisme in de hand werkt". Moet je hier van "kotsen", Polri ?

Het is ook niet verkeerd "Geschiedenis van de Joden van de Lage Landen" te lezen. Van Ludo Abicht.(Meulenhoff/Manteau - 500 blz.) Vooral het hoofdstuk "De Chassidim van Antwerpen". Een gemeenschap die overwegend anti zionistisch is en waar ruiten zijn ingegooid bij haar aanhangers. Ik kan de straat en het huisnummer aanduiden. Het is niet omdat jij, Polri, van iets "nog nooit gehoord" hebt dat ik bewezen feiten "keihard uit mijn duim aan het zuigen" ben. Wat bescheidenheid en een beetje studie zouden je sieren.

Ik noemde in mijn bijdragen meermaals de omschrijving "Holocaustfabriek". Dat is afgeleid van een vorig werk van Finkelstein: "De Holocaust-industrie" dat een enorme opschudding verwekte. Finkelstein werd met de dood bedreigd en gebroodroofd. Hij werd een "Joodse antismiet"... Nu doceert hij politieke wetenschappen aan DePaul University, Chicago.

GANGSTERS.

Wel, Pori, lees "de gazet". In "De Morgen" staat vandaag "... dat groepjes geïsoleerde jongeren vernielingen begonnen aan te brengen in de buurt van de Turnhoutsebaan én in de Diamantwijk waar veel Joodse mensen wonen". Tracht effe goed te lezen, Polri. Ik stond als Antwerpenaar op de eerste rij in de Quellinstraat en er was geen enkele betoger te bespeuren in die "Diamantwijk". Er bestaan ook geen beelden van. Indymedia.be publiceert wél beelden van hetgeen zich in de Quellinstraat afspeelde, met bebloede slachtoffers van politie geweld. Waarbij vrouwen.

"De Morgen" liegt. "De Morgen" voert een hetze. Journalisten van "De Morgen" zijn onnozel beïnvloedt door rechtse zionistische verhaaltjes of verspreiden deze bewust. Opnieuw, lees de wetenschapper Finkelstein om het professioneel mechanisme te begrijpen dat deze desinformatie stuurt.

Die beroemde "Diamantwijk" waar burgemeester "de Patrick" Janssens (sp.a) en veel gebrainwaschte Sinjoren zo trots op zijn, is een nest van corruptie, misdaad, gangsters, bloeddiamanten, smokkel, moord en andere leuke dingen waar de recherche nu en dan in duikt, met een grote buit tot gevolg. Met bijzonder weinig veroordelingen nadien. Hoe zou dat komen ?Wanneer je dat alles niet weet, leef je op een andere planeet, Polri.

ZIONISME EN NAZISME.

Wat is daar relevant aan ? Een kwestie van evenwicht. Deze wijk werd volgens "De Morgen" belaagd door het uitschot van Borgerhout, deze vernielzuchtige relschoppers, die het gemunt hadden op de trots van Antwerpen. Ik zet die "trots" in een meer realistisch licht. Ik maak duidelijk dat deze "Diamantwijk" niet iets is waar een stad trots op kan zijn. Die handel is trouwens met de dag minder Joods. Indiërs en andere nationaliteiten namen het initiatief en de zwarte winsten over.

Je bent slecht van begrip, Polri. Ik vewijs naar de rol van de Antwerpse politie bij het oppakken van Joodse mensen in WOII, om te verduidelijken wat wérkelijk - Vlaams - antisemitisme was. De huidige flikken staan te springen om hetzelfde te doen als hun geestesgenoten in WOII. Alleen heten hun slachtoffers nu niet Joden, maar "makaken". Alleen heet de burgemeester nu niet Delwaide sr., maar Patrick Janssens die met zijn meerderheid grote delen van het programma van het VB uitvoert. Het VB stamelt slechts dat het "niet ver genoeg gaat"... Ook een tactiek van de "socialist" Janssens om fascistisch rechts de wind uit de zeilen te halen, natuurlijk...

CRISIS.

En evenmin onbelangrijk, de financieel/ekonomische crisis is vergelijkbaar met die van de jaren twintig en dertig. Er komt een massale werkloosheid aanzetten. Dé voedingsbodem voor extreem rechts. De gelegenheid om een "schuldige" te vinden. Ooit "de Joden", nu "de makaken" die gemakkelijkheidshalve allemaal "terroristen" zijn.

Let als vrije burger op je zaak, Polri. In vele landen, ook in België, was en is de grens tussen hetgeen democratie heet en wat politiestaat is, zeer dun. Ik leerde dat van ondermeer Joden die de gasovens overleefden. Ik zie dat de zionisten in Israël en Gaza vergelijkbaar zijn met de nazi's. Het was die vergelijking die tijdens de spontane betoging op een spandoek werd meegedragen. Een pijnlijke vaststelling, maar de juiste, zwaar gedocumenteerd.

RACISTEN.

De Antwerpse zionisten zullen wel opletten om er openlijk de Holocaust bij te sleuren. Nogmaals, lees van Finkelstein "De drogredenen van het anti semitisme" en "De Holocaust-industrie". Over dat thema bestaat veel bewijsmateriaal en is veel gepubliceerd.

Je kan niet begrijpen, Polri. Je bent ook een vulgaire verdraaiër van hetgeen ik schrijf. De link tussen de veroordeelde extreem rechtse zionist Gantman (VLD) en de extreem rechtse veroordeelde Debie (VB) plus de extreem rechtse Dewinter (VB), lijkt me helder. Ze vinden mekaar als racisten, met als vijanden de Moslims. Ze maakten daarover duidelijke afspraken die op Internet staan. Zo duidelijk dat het Joodse, ook zionistische Gemeenteraadslid Claude Marinower (VLD) er van moet braken. Even Internet doorzoeken en je zal alle bewijzen van hetgeen ik beweer vinden.

"MOSSAD".

De "racistische" tekst die het "Joods Forum" aangrijpt om de AEL van antisemitisme te beschuldigen komt niet van de AEL. Hij is een marginaal documentje. Dat weet dat "Joods Forum" ook. Maar in hun strategie is alles bruikbaar. Er "blijft van leugens altijd iets hangen", weet je... En jij, Polri, trapt al te graag in die val.

Tenslotte, de Israëlische inlichtingen dienst en terreurorganisatie "Mossad" is overal aanwezig. Ook in België en in Antwerpen. De "Mossad" draait nu op volle toeren, terwijl de Israëlische terreurstaat burgers vermoord en land in bezit neemt dat het hare niet is. De "Mossad" en andere geheime diensten verspreiden desinformatie, kopen om, bedreigen.

Het "beloofde land" is een roofnatie. Israël is gebouwd op het bloed en de ellende van de Palestijnen en andere Arabieren. Dit speelt zich niet allemaal zo ver van ons bed af. De zionistisch Joodse bevolking in Antwerpen heeft nauwe banden met de terreurstaat Israël. Jonge Antwerpse Joden nemen nog steeds dienst in het Israëlische leger.

ZWIJG NIET.

Ik besef maar al te goed dat anti zionistische Joden, vrijzinnigen of afkomstig uit de religieuze cultuur van de Chassidim het nu éven moelijk hebben als vele Palestijnen. Met deze Joden ben ik solidair, niet met de zionisten van nu.

Wanneer je wil weten, waarom ik me zo druk maak over dit thema, ziehier een verklaring. Net als Wannes Van de Velde zaliger ben ik een "oorlogskind", geboren voor of in WOII. Net als Wannes heb ik haarscherpe herinneringen aan die periode én aan de na oorlogse jaren. Ik had leraars en proffen die de kampen overleefden. Zij zwegen niet. Ik had in de KP kameraden die het gewapend verzet of de kampen overleefden. Bij hen ook Joden. Zij zwegen niet.

Ik werd dank zij hen een actieve anti fascist. In België, internationaal. Ik zwijg niet. Ik heb geen lesjes te leren van gansters die hun Jood zijn en het gruwelijke verleden van de Holocaust gretig misbruiken om er hun vuile zaakjes mee toe te dekken. Of van figuren op Indymedia.be die met hun kinderlijke reacties bewijzen dringend wat bijscholing nodig te hebben.

Wat in Gaza gebeurt is de doodsteek van een hypocriet beeld van "de Jood" die alles toegelaten is, omdat hij Jood is. Van hen die een lucratief slaatje maakten van antisemitisme en antizionisme. Een fascist is een fascist. Jood of Chinees.

"Antwerpen - "Go to hell, Israël !" - http://www.indymedia.be/en/node/31137

antwoord aan koen calliauw

Ik onthoud enkele zaken uit de reactie van Koen Calliauw:

- Hele uitweidingen over de "holocaustindustrie", maar als puntje bij paaltje komt niet één gedocumenteerd verhaal over Antwerpse joden wiens kinderen niet buiten durven spelen omdat ze antizionistisch zijn.

- Koen Calliauw beweert dat de meeste Chassidiem antizionistisch zijn. Dat bewijst enkel zijn onbekendheid met de joodse gemeenschap. Binnen de chassidiem zijn is er binnen de "satmar" groep een antizionistische strekking, en daarnaast heb je ook de kleine "naturei karta" groep die openlijk antizionistisch is.

- Koen Calliauw geeft met veel vijven en zessen toe dat in de klacht van het joodse forum de holocaust er nergens bij wordt gehaald. Fijn, dus ook geen reden om daar in deze context over te beginnen zeuren. Ik blijf vaststellen dat de enige die overal te pas en te onpas de holocaust bijsleurt Koen Calliauw zélf is.

- "Joden buiten" roepen IS een racistische slogan, en het pamflet in kwastie IS racistisch, of ze nu door de AEL was geschreven of niet. Het Joods forum heeft dus het recht hier klacht tegen in te dienen, daar is niets verkeerds aan, integendeel.
Koen Calliauw probeert dit simpele feit te verdrinken in hele lappen niet ter zake doende teksten over fraude in de diamantsector en André Gantman. Wanneer hij daarop wordt gewezen is zijn verdedidiging "maar er IS echt fraude in de diamantsector". Tuurlijk is er fraude meneer Calliauw. Maar dat is in het kader van deze racismeklacht voor geen sikkepit relevant. Is "joden buiten" roepen minder erg omdat er in de diamatsector wordt gefraudeerd?

- Wanneer Koen Calliauw geen duidelijke bewijzen heeft voor dingen die hij beweert past hij de grote verdwijntruuk toe. "zoek het zelf maar op"; "ze doen het wel, alleen niet openlijk"; "je begrijpt het niet". Dat zijn geen argumenten, dat is de discussie ontlopen.

- Over één ding heeft Koen Calliauw gelijk: de Morgen berichte verkeerdelijk over rellen IN de joodse buurt. Dankzij een kordaat politieoptreden is dat gelukkig niet gebeurd. Of dit nu wijst op een mossadcomplot bij de Morgen durf ik in twijfel te trekken. Misschien gewoon een journalist met een gebrekkige stratenkennis?

Nog één laatste ding meneer Calliauw. Wat voor de zionisten geldt, geldt ook voor u. De oorlog hebben meegemaakt is geen argument om gelijk te krijgen over feiten die zich nu afspelen. Daarvoor zult u toch argumenten uit 2008 moeten gebruiken.

JODEN TEGEN ZIONISME.

Ik zou zeggen, Polri, trek je plan. Ik geef het ene bewijs na het andere, maar Polri draagt oogkleppen en wil zijn gram halen op bazis van verdraaiïngen. Een klassieke truc in dergelijke "gedachtenwisselingen" die in feite rancuneuze reacties zijn met slagen onder de gordel. Wanneer Polri geen boek wil lezen en zelfs niet kijkt naar een hapklaar artikel op deze site, is dat zijn probleem.

SCHIET HEM NEER !

Voor de andere lezers: http://www.indymedia.be/nl/node/5284 -"Joden en anti - Zionisme".

In het artikel "Joden en anti - Zionisme" verduidelijk Rabijn Weis het anti zionistisch standpunt van "Nuturei Karta". Lucas Catherine, publicist van heel wat werken over Palestina, geeft commentaar.

Voor zover Polri weet "is Koen Calliauw hier keihard zaken uit zijn duim aan het zuigen". Polri weet niet veel, dat is duidelijk. Polri beschuldigd mij wel "keihard" te liegen. Daarom een paar citaten uit die tekst met Weis en Catherine.Deze zullen ook wel "keihard" uit de duim gezogen zijn...

Volgens Lucas Chaterine zijn in Antwerpen veel orthodoxe Joden "a-zionistisch". Citaat: " In Antwerpen is Shmiel Mordche Borremans de enige orthodoxe Jood die luidop tegen Israël ageert. Borremans is oprichter van de anti-zionistische Jesjoeroen, Joden tegen zionisme". Verder: " Op de grootste Joodse website in Antwerpen, het forum van Heri Resenberg, werd in augustus (2006) nog opgeroepen om Borremans, de anti-zionistische Jood, neer te schieten".

INTIMIDATIE.

Het was met deze Borremans dat ik voor de Palestijnen betoogde in Den Haag, waarna hij mij bij hem thuis wat weg wijs maakte in zijn beweging en haar internationale contacten. Toen vertelde hij me ook over de steen die door zijn raam gekeild werd, wegens zijn anti-zionisme. Hoe zijn kinderen gepest worden door kinderen van pro zionistische families. Ik zou het adres en het telefoon nummer van die man hier kunnen publiceren, maar doe dat om privacyredenen niet.

Nog een paar citaten uit die tekst op Indymedia.be. Rabijn Weis: " Veel orthodoxe Joden, om niet te zeggen de meeste, ook in Antwerpen, zijn echter tegen het zionisme maar durven niet spreken wegens intimidatie". Dat is wat ik schreef omdat ik deze wereld ken. Wellicht is ook dit éne verhaal niet voldoende "gedocumenteerd" voor Polri.

" ZE ZIJN BANG "

Shmiel Mordche Borremans werd door Joden bedreigt met de dood. Zijn kinderen en kinderen van andere anti zionistische gezinnen, mijden de straat. Soms vallen er echt doden. Lucas Catherine: " De eerste Jood die vermoord werd door andere Joden was de vertegenwoordiger van Agudas in Pelestina, Jacob Israël de Haen, een Hollandse Jood. Hij werd vermoord in 1924 toen hij een petitie ging afgeven die de Palestijnen steunde in hun verzet tegen de zionistische kolonisatie".

Rabijn Teitelboom was sterk anti-zionistisch, hij ontsnapte aan de Holocaust. Hij had vooral in New York een massale aanhang. Volgens Rabijn Weiss heeft Teitelboom, die stierf in '79, veel volgelingen in Antwerpen. "Maar ze zullen nooit praten want ze zijn bang voor repercussies".

EINSTEIN.

In de VS worden anti zionistische Joden fysiek aangevallen door aanhangers van Israël. Weis heeft het over een anti-zionistische synagoge in Israël waar de politie alles kort en klein sloeg. Een progrom door extreem rechtse Joden uitgevoerd, die de vergelijking zionisme = nazisme iets minder absurd maakt dan ze lijkt.

Tot hier een paar illustraties bij beweringen van mij. Lees dat volledige artikel + geluidsfragmenten. Mijnheer Polri zou best een toontje lager zingen. Toen de Jood Einstein in de jaren twintig een dagje ouder werd, kreeg hij het op zijn heupen van de jongeren die met de eerste bedenksels van de quantum mechanica kwamen aanzetten. Hij besteedde enkele jaren aan het hardnekkig bestrijden van die nieuwe theorie, waarvan nu heel wat proef ondervindelijk bewezen is. Op een moment zag Einstein zijn ongelijk in. Hij gaf dat zonder rancune toe. Hij begon niet met modder te smijten. Dat kunnen is groots, Polri.

Shmiel Mordche Borremans is

Shmiel Mordche Borremans is eigenlijk een vermeend bekeerde jood die afkomstig is uit de DDR (Frankfurt/Oder) en er nog heimwee naar heeft.
In hoever zijn familie nazi's in hun midden zou hebben is nog niet bekend.

Antwerpse joden bij het IDF

Antwerpse Joden bij het Israelisch leger? Dat is dan weer iets nieuw.

antiracisme

Eindelijk komt Koen Calliauw met een concreet feit:

De Antwerpse jood in kwestie blijkt Shmiel Mordche Borremans te zijn. Als het waar is dat hij stenen door zijn ruit kreeg en dat zijn kinderen op straat worden bedreigd, dan veroordeel ik dit met klem. Heeft hij hier trouwens ooit klacht tegen ingediend? Weet hij wie de schuldigen zijn? Een kleine groep? Een hele gemeenschap?

Ik zou mij nu naar het niveau van Koen Calliauw kunnen verlagen en dit feit verdrinken in een zee van irrelevante insinuaties (de plaats van de vrouw in de naturei-karta sekte, hun banden met negationistisch extreemrechts,...) maar dat ga ik bewust niet doen. Want als het waar is dat zijn kinderen als gevolg van zijn mening worden bedreigd is dat in ieder geval verwerpelijk.

Hetzelfde geldt voor al die andere joden, of ze nu zionistisch of antizionistisch zijn. Hen bedreigen is in àlle gevallen verwerpelijk.

Koen Calliauw pent hele lappen tekst neer om dat ene relevante feit te verdrinken: dat hij in een betoging meeliep waarop slogans als "joden buiten" werden gescandeerd. Het is dààrtegen dat klacht werd ingediend. Dat heeft niets met holocaustuitbuiting te maken. Dat is geen mossadcomplot, dat is een perfect verdedigbare reactie op een racistische daad.

De AEL zou op exact dezelfde manier klacht hebben ingediend tegen de organisatoren, moest er op een betoging "moslims buiten" zijn geroepen.

Het zou fijn zijn als Koen Calliauw en de AEL dit even met zoveel woorden zouden bevestigen: dat het in iéder geval fout en racistisch is om joden (of andere bevolkingsgroepen) met geweld te bedreigen, of ze nu zionistisch of antizionistisch zijn. Want de gedachten zijn nog altijd vrij.

Het is makkelijk voor de AEL om de antiracist te spelen wanneer het gaat om racisme tegen de "eigen groep". Het zou pas van echte moed getuigen wanneer ze ook racisme tegen joden en Vlamingen met evenveel klem zouden verwerpen.
En dat staat los van hun recht om de Israelische staat op alle mogelijke manieren te bekritiseren.

DE EXTREEM RECHTSE ZIONIST BENNO BARNARD & C°.

Deze reactie van Polri bulkt weer van een leugenachtige demagogie. Ik blijf niet gedocumenteerd reageren op zijn "eisen". Schrijf zelf eens een met bronnen bewezen bijdrage over deze zaak, man. Bronnen, dus, zoals ik tot in den treure doe. En niet wat vage hints die veel insinueren, maar niets bewijzen.

Qua georganiseerde smeerlapperij weten de Joodse zionisten van aanpakken. Er zijn ook heel wat extremistische christelijke zionisten. Vooral in de USA waar deze Joods-Christelijke lobby de regeringspolitiek manipuleert.Dat zal met Obama niet anders zijn.

Ik noemde de Antwerpse Rabijn Schmiel Borremans als actieve Joodse anti zionist. Ene "Danny" weet: "Schmiel Borremans is eigenlijk een vermeende bekeerde Jood die afkomstig is uit de DDR (Frankfurt/Oder) en er nog heimwee naar heeft. In hoeverre zijn familie nazi's in hun midden zou hebben is nog niet bekend".

Deze "Danny" is crapuul. Ik zal dat in een gedocumenteerd artikel bewijzen. Eén van mijn bronnen is Rabijn Borremans zelf, die ik hierover sprak. Net zoals ik zal aantonen dat jonge Antwerpse Joden met dubbele nationaliteit in het Israëlische leger dienen, Michael Freilich. Zoals Joodse vrienden van mij toen we twintigers waren, opgewarmd door de "Mossad" en het zionisme naar de Zesdaagse Oorlog trokken, van uit het Antwerpse Centraal Station. Ik stond hen te verwensen van op het perron.

Eén van de meest hatelijke rechtse zionisten is de sinds 1976 in België wonende Amsterdammer Benno Barnard (1954). Hij is een niet onbekend literator, dichter. De hobby van de man is de Ooostenrijks - Hongaarse dubbelmonarchie. (1867 - 1918) Toen "alles nog goed en overzichtelijks was". Toen in geheel Europa meer periodes van verbod van vrije meningsuiting en verbod van pers bestonden, dan burgerlijke vrijheden. Toen de cellen uitpuilden met de eerste arbeiders militanten. Toen Karl Marx, Engels en C° vootdurend op de vlucht sloegen nadat ze hun mening ergens publiceerden. Voor de gevoelige dichter Barnard was dat "den goede ouden tijd". Het illustreert zijn reactionaire mentaliteit.

Deze Barnard publiceerde een week geleden op http://www.verzet.org het "Hoe de linkse moskeer het terrorisme van Hamas omarmt en koestert". Dit werd niet ondertekend vooraf gegaan door "Hamas wankelt. Ehud Barak: "Doorgaan tot Hamas is ontmanteld". Zeg maar, tot de bevolking van Gaza gedecimeerd is. "Verzet" is de site van Hugo Van Minnebruggen die er dankzij hardnekkig werk een unieke Internet bibliotheek over de vooroorlogse, oorlogs, naoorlogse geschiedenis van het verzet tegen extreem rechts bij elkaar bracht.

Nu is Van Minnebruggen aan het vangen. Hij misbruikt de verzetsstrijders tegen het nazisme. Hij kiest resoluut voor het extreem rechtse zionisme, voor haar tactiek. Getuige o.a. Barnard, getuige mails van hem aan mijzelf. Ook hierover zal ik op Indymedia.be gedocumenteerd, bewezen publiceren. Op "Verzet" werden genoemde artikels verwijderd. Ik bezit ze en zal ze beantwoorden.

welke leugens?

Koen Calliauw,

Eén moeite kan ik u besparen: dat artikel over Antwerpse joodse jongeren die in het Israelische leger gaan dienen hoeft u niet te schrijven. "Michael Freilich" hierboven heeft het mis: elk jaar gaan wel degelijk een tiental jongeren vrijwillig in het Israelische leger vechten. Daar is niets geheimzinnigs of sensationeels aan.

Bij sommigen gebeurt dat om nationalistische redenen, bij anderen gewoon omdat ze de Israelische nationaliteit hebben en dus gewoon moeten (dat is bij onze Turkse stadsbewoners trouwens net hetzelfde).

Voor de rest zit u me te beschuldigen van "leugenachtige demagogie", uiteraard zonder één concreet voorbeeld te geven. Waar lieg ik over?

Bij dit alles dwaalt u weer volledig af van het onderwerp van het artikel: de antisemitische slogans op een betoging waar u ook op aanwezig was.

Ik onthoud dat u als zogezegde antiracist in uw kilometerslange teksten niet eens in staat bent om eventjes te melden dat u racistische slogans op een betoging waar u op aanwezig was veroordeelt.

U houdt zich liever bezig met ellenlange opsommingen van niet ter zake doende verwijten en insinuaties naar de Antwerpse joodse gemeenschap toe.

tja...

ZIONISTISCH RACISTISCHE EERROOF TEGEN SHMIEL MORDCHE BORREMAN

Er wordt hier door de Mossadagenten “Danny” en huichelaar “Polri” aan eerroof gedaan tegen mijn onkel Shmiel Mordche BORREMAN. Mijn onkel is, zoals ze wel weten, Belgisch staatsburger, zoon van Vlaamse ouders, geboren te Ukkel (1951). Er zijn geen “Nazis’” zelfs geen collaborateurs in de familie van mijn grootouders. Veel meer behoorden sommige tot het Verzet, Onafhankelijkheidsfront en Geheim Leger, waaronder verre grootonkel Jean BORREMANS, die na de Bevrijding korte tijd in 1947 minister was voor de KPB. Shmiel Mordche BORREMAN woonde van 1977 tot 1984 in de Duitse Demokratische Republiek en hoeft zich daarover niet te schamen, integendeel. Enkel Zionazis en konsoorten storen zich daaraan. Hij trad in 1992 tot het Jodendom toe, uitdrukkelijk niet tot het Zionisme. Hij verdedigt hartstochtelijk de Joodse identiteit tegen het Zionisme. Hij richtte de studievereniging Jesjoeroen Jodendom tegen Zionisme op, die niet Neturei Karta of Satmar is, maar een eigen profiel heeft. Zie hun blog www.bloggen.be/jesjoeroen Shmiel Mordche BORREMAN roept op, gebaseerd op Rabbijnse teksten, om een strategisch vriendschapsverbond tussen Jodendom en Islam tegen het Zionisme in het leven te roepen. Jesjoeroen Jodendom tegen Zionisme heeft daartoe een partnerschap met de Moslimvereniging Centre Zahra France. Zie www.centre-zahra.com Shmiel Mordche BORREMAN wordt al jarenlang zo goed als wekelijks racistisch beledigd als “communistische, antisemitische Goy” (sic) en verdacht gemaakt in een e-mailkrantje, “lemaan teda” in het Jiddisch en Ivriet, door de welbekende Pinkas KORNFELD, de «klachtlegger» van het zionistische Forum der ‘joodse’ organisaties. Dit individu heeft jaren geleden onder valse identiteit, onze familieleden en de vroegere vrouw opgebeld in de hoop nadeligs over S.M. BORREMAN te weten te komen. Het bleef niet bij deze provocaties en intimidatiepogingen. Het is zover gekomen dat tijdens een Joods Paasfeest de gevel van het huis dat hij bewoont in de Terliststraat werd beklad werd met extreemrechtse zionistische slogans, bedreigingen en beledigingen. Daar het allemaal niet baat, S.M. BORREMAN standvastig blijft, is de Mossad tot een andere tactiek over gegaan. Ze dreigen nu met een “scherpe boycotacties tegen degenen die de ‘Goy” blijven steunen en viseren met broodroof een slager traiteur die de leiding heeft van het leer- en gebedshuis van de Satmarer Chassidiem (passieve antizionisten) opdat zelfs dezen zich van S.M. BORREMAN zouden distantiëren, maar vooral om iedere antizionistische stem vanuit de rangen der vrome Joden in Antwerpen in de kiem te smoren. Zo ziet het religieuze zionisme uit, zo ziet het ZioNazisme uit: Racisme en nog eens racisme De Mossad, net als de Gestapo, deinst voor niets terug.
Wat dhr VAN MINNEBRUGGE betreft: Ik schreef hier reeds dat hij aan geheugenverlies lijdt, hij beging de “vergissing” om in zijn Verzet.org zeer positief te schrijven over BORREMAN, Jesjoeroen, Satmar en Neturei Karta. Hij heeft het allemaal weggewist, sindsdien is hij open driehonderd percent zionist!
Nog meer weten? Welkom op de blog Politiek en Cultuur van mij vriendin Nadia NORDEN (ze werd in dit forum ook al door Polri beledigd) en mezelf http://politiekencultuur.blogspot.com
Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.
Zuster Enissa KELIF
Fiere Vlaams Tunesische Moslima
1502 LEMBEEK
(tijdelijk in Tunesië)

Van Minnebruggen was al

Van Minnebruggen was al zionist vooraleer hij Borremans leerde kennen via een artikel over de verzetsvrouw M. Bervoets. Borremans verslikte zich toen hij dat Zionisme pas onlangs ontdekte. De doorslag kwam toen in Teheran een paar jaar terug een Holocaust conferentie plaats had met enkele joden van Neturei Karta. Eén van die joden gaf president Ahminadjab een welkomstzoen. Dat heette bij HVM de 'Judaskas', en dan was het uit natuurlijk. Ook Koen Calliauw heeft zich verslikt. Natuurlijk is het logisch dat uit de Holocaust de staat Israël is gegroeid. Er was geen andere keuze. Als Koen de geschiedenis kent van 2000 Jodenvervolging zou kennen, zou hij tot dezelfde uitkomst komen. Wat stom van hem.

koen calliauw

Mijn geachte opponent Koen Calliauw is een oude militant van de PvdA. Uit alles blijkt dat hij nooit een boek van mijn hand heeft gelezen - maar één stuk op een website volstond om hem afdoende in te lichten. Ik blijk geen sociaal-democraat met een afkeer van de islam te zijn, zoals ik meende; nee, ik ben een extreem-rechtse zionist en een verheerlijker van de oude Donaumonarchie; anders gezegd: ik ben een verachtelijke reactionair en een bourgeoisvarken. Ik behoor dus tot de mensensoort waarvan er door zijn communistische vrienden miljoenen zijn vermoord.
Ik wil drie dingen over deze Calliauw kwijt. Primo: er zou een museum voor de geschiedenis van het Belgische communisme moeten bestaan dat hem aankoopt als antiquarische stalinist; secundo: hij maakt zoveel taalfouten dat ik, onderdrukker van de arbeidersklasse, mijn wenkbrauwen frons, maar ongetwijfeld doet hij dat in het kader van zijn mystieke eenwording met moslimvrouwen die van hun man geen Nederlands mogen leren; en tertio, God en de democratie hebben verhoed dat mensen als hij enige macht bezitten in België, want ik zou mijn leven niet zeker zijn.

Benno Barnard

JUDASKUS van VAN MINNEBRUGGE

Het is inderdaad zo dat, zoals Moslimhater en lasterman Van Minnebrugge praalt, hij al Zionist was voor hij Shmiel Mordche Borreman benaderde voor een bijdrage over Verzetsvrouw Marguerite Bervoets. Ik uit zelfs het verdacht dat deze stap en de serie – intussen uit Verzet.org verwijderd – over Joods antizionisme een zet was van de Mossad. Shmiel Mordche Borreman was echter waakzaam, had den truc door, en heeft meteen gekapt met dhr Van Minnebrugge toen deze “de kat uit de zak” liet in verband met de deelname van de enkele Joden van Neturei Karta aan de Holocaust Outlook Conference in Teheran in december 2006. Immers, Joden van Neturei Karta waren al eerder in Teheran en daarom bespuwd door de zionistische propaganda. Van Minnebrugge was tegenover Shmiel Mordche Borreman minstens een heimelijke duiker, een valsaard. Het woord ‘judaskus’ mag hij op zichzelf toepassen. Van Minnebrugge kan raaskallen wat hij wil: Er bestaat, gelukkig, een niet te verwaarlozen Joodse oppositie tegen het Zionisme. Ik raad het boek van de Canadese professor Yakov M Rabkin “In naam van de Thora, de geschiedenis van de antizionistische Joden”, Houtekiet 2007 aan. Ik verwijs niet enkel naar de Thoratrouwe antizionistische Joden, maar ook naar het Internationale Joodse Antizionistische Netwerk IJAN. Zionisme is diep anti Thora, anti-Joods. Er zijn, Van Minnebrugge is er één voorbeeldje van, meer niet-Joodse Zionisten als welke die als Jood geboren zijn.
Moslims hebben helemaal niets tegen Joden die zich aan hun godsdienst houden, alles tegen zionistische rovers, of deze nu al dan niet Jood geboren zijn.
Ik maak nog van de gelegenheid gebruik om te protesteren tegen het anti-Duits racisme van de zionistische belagers van Shmiel Mordche Borreman. Moest Shmiel Mordche Borreman van Duitse ouders geboren zijn, zou niemand hem dat mogen verwijten en verdenken op nazistische verwanten, zoals vuige “Danny” het doet. De beruchte Pinkas Kornfeld drijft het in zijn hysterie zover dat hij, in zijn primitief Jiddische jargon www.bloggen.be/jesjoeren verwijt , ik citeer “ in de taal van Hitler en Eichmann te schrijven” (sic) . Dat is een klacht bij het CGKR waard! Het Duits is de moedertaal van rond 90 miljoen mensen, daaronder ook van enkele duizenden Joden van Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland en elders. In de antifascistische, door de Zionisten gehate Duitse Demokratische Republiek, werd iedere poging tot Neonazisme in de kiem gesmoord, wettelijk vervolgd en bestraft. Nu er geen DDR meer is, zijn er een paar duizend neonazistische jeugdigen bij gekomen. Daartegen in West-Duitsland konden meteen na de oorlog nazistische hoge pieten weer in machtposities komen of dikke pensioenen trekken. Voor de Zionisten is het in orde, want sinds 1952 gaf de BRD “Wiedergutmachungsgeld” niet aan de echte slachtoffers maar aan de anti-Joodse zionistische entiteit. Het heeft allemaal klassenkarakter, alles met imperialisme te maken.
Nog vlug mijn bewondering en steun voor Shmiel Mordche Borreman uiten, ik ben heel fier zo’n onkel te hebben. Iedereen welkom op de blog van mijn vriendin Nadia Norden en mij http://politiekencultuur.blogspot.com
Zuster Enissa KELIF
1502 LEMBEEK
(tijdelijk in Tunesië)

Wat een pak leugens weeral !

Allereerst klopt hier geen barst van, Dhr BORREMANS zijn hele "bekering" is reeds veelvuldig in vraag gesteld en zijn er ook veel twijfels over deze bekering...

Hij heeft ook geen kinderen, dus welke kinderen van hem zouden zijn bedreigd ?

Hij is reeds van alle joodse synagogen geexcommuniceerd, ook van de "vermeende aanhangers van het anti-zionisme, Rabbi Teitelbaum zaliger" !

Zijn gedachtengoed wordt door niemand gedeeld in de joodse gemeenschap, en hij doet reeds jaren verwoede pogingen om het erop te doen lijken alsof dit wel het geval zou zijn, zonder resultaat.

Niemand heeft hem erkent, hij is geen spreekbuis van niemand, behalve van zijn eigen opgerichte VZW van een man met een apekop, wordt nergens getolereerd, maar natuurlijk, voor leken lijkt hij alsof " er toch enige waarheid moet schuilen in zijn beweringen".

Hij is en blijft een zonderlinge gefrustreerde afzonderling in het Joods Milieu van Antwerpen....

Natturlijk beweert hij "dat in het geheim" mensen hem steunen en "niet durven te spreken", daar heb je geen bewijzen voor nodig !

Bekijk dit eens voor je comments post !!!

Tot slot zou je volgende twee websites eens moeten bekijken.... en even nadenken wat er werkelijk aan de hand is !!!!

http://il.youtube.com/watch?v=RQSfeNkJgBI]

en

http://sderot.aish.com/SderotPetitions/15Seconds.php

Dit is geen zionistische propaganda maar de waarheid ....

LINK !!!

Sorry, link niet goed gepost :

http://il.youtube.com/watch?v=RQSfeNkJgBI

onwaarschijnlijk

Een onwaarschijnlijk hatelijk filmpje inderdaad. De makers maken een compleet amalgaam van joden en zionisten en vergelijken het antizionisme met de inquisitie en de holocaust. Het lijkt een karikatuur, maar ik vrees dat het bittere ernst is. De holocaustindustrie draait als nooit te voren.

Heel waarschijnlijk

Chruistophe, iedereen ziet natuurlijk het zijne, ik zie hier enkel dat de joden eens "eindelijk gerust willen worden gelaten" zonder dagelijks, sedert 6 jaar ,6000 kassams te moeten incasseren, overal al op de vlucht zijn geweest en nu ten prooi vallen van terristen die medogenloos zijn en niet minder te lijden hebben met hun "vrouwen en kinderen" dan de "andere kant", en gewoon in vrede eindelijk willen leven !
Na al wat ze hebben meegemaakt is, mijn insziens, hun dat gegund !

en daar hebben we Kahane :(

Het gaat om een tekst van de overleden Meir Kahane, zo ongeveer de meest extreem-rechtse Jood van de laatste eeuw.

Zijn extremistische en gewelddadige "Kach-beweging" werd als terroristische organisatie verboden in Israel en de VS.

Het was een volgeling van deze beweging die midden jaren '90 een slachting aanrichtte onder biddende Palestijnen in Hebron.

Kahana

Ik zou zeggen schiet niet op de pianist-de boodschapper maar luister naar de boodschap !
Meer dan eens is deze vandaag relevant !
Slachtingen in Hebron ?
Ik herinner me nog een ...andere slachting VOOR DE OPRICHTING VAN DE STAAT in 1929 of zo, wat was daar dan de reden voor ? De bezetting ?

WAT EEN PAK ZIONISTISCHE LEUGENS!

Wat een pak leugens, inderdaad!
Een Zionist is per definitie een leugenaar en een religieuze Zionist een dubbele leugenaar. Even aan herinneren dat een jaar geleden het Antwerps zionistisch pulpmaandblad beweerde dat een vermeende “jood” in Brugge uit antisemitisme niet bediend werd in een restaurant. De beruchte Pinkas KORNFELD van het Forum der zionistische organisaties beweerde als zoveelste leugen dat dhr. Shmiel Mordche BORREMAN naar de zionistische entiteit gereisd zou zijn en bij het verlaten ervan door de grenspolitie vastgehouden en uitgewezen zou zijn.
Volgens de Hasbara (desinformatie) van de Mossad zou dhr. S.M. BORREMAN uit alle Antwerpse synagogen zogezegd geweerd zijn. Nu beklaagt zich in “Puntjes op de i” (van BORREMAN-hater Henri ROSENBERG) een belager dat dit wel vaker beweerd werd, maar een leugen te meer van concurrent P.KORNFELD is. Telkens vinden ze wat vers: In de website van bovengenoemd pulpmaandblad schrijft Hugo VAN MINNEBRUGGE nu dat dhr. S.M. BORREMAN ook een dief en vooral “negationist” (sic) zou zijn. Men zou nog tientallen voorbeelden kunnen aanhalen van hun kleine en grove leugens en insinuaties. Niet enkel tegen dhr. Shmiel Mordche BORREMAN, maar ook tegen andere antizionistische Joden of al wie met hen niet eensgezind is. De onnauwkeurigheden in de berichten van dhr Koen Caljauw, doen daar geen afbreuk aan.
Dat de Antwerpse Zionisten Shmiel Mordche BORREMAN haten en hem racistisch beledigen en lasterpraat en roddels over hem verspreiden strekt deze strijder voor Oprechtheid tot grote eer. Hij heeft ook groot gelijk dat hij zich dat niet persoonlijk aantrekt. De verliezer is niet hij, maar zijn belagers.
Ter zake: De klacht van het Forum der zionistische organisaties tegen AEL is, zoals al hun andere hysterische klachten, leugenachtig, ongeloofwaardig en ridicuul.
Heel eenvoudig: Een Zionist is per definitie een leugenaar (als hij eens een element waarheid schrijft staat dit in dienst van de leugen) en een religieuze Zionist een dubbele leugenaar. Allah oe akbar!
Zuster Enissa KELIF
Vlaams-Tunesische Moslima
1502 LEMBEEK
(tijdelijk in Tunesië)